72. fejezet

Ha bármilyen hiányosságot vagy gyengeséget fedezel fel magadban, azonnal Rám kell hagyatkoznod, hogy megszabadíthassalak tőle. Ne késlekedj; különben a Szentlélek munkája túlságosan távol kerül tőled, és nagyon lemaradsz. A rád bízott munka csak úgy végezhető el, ha gyakran közeledel, imádkozol és közösséget vállalsz az Én jelenlétemben. Ha nem teszed meg ezeket, akkor nem lesz eredmény, és minden hiábavaló lesz. A mai munkám nem ugyanaz, mint a múltban; az Általam szeretett emberek életének mértéke nagyban különbözik a korábbiaktól. Mindannyian tisztán értik az Én szavaimat, valamint átható betekintést nyertek beléjük. Ez a legnyilvánvalóbb szempont, ami leginkább képes tükrözni az Én munkám csodáját. A munkám üteme felgyorsult, és ez a munka minden bizonnyal különbözik a múltbelitől. Nehéz elképzelniük az embereknek, sőt, lehetetlen kifürkészniük. Számotokra már semmi sem rejtély; ehelyett minden ismertté és nyilvánvalóvá lett. Átlátszó, közreadott, sőt, mi több, teljesen ingyenes. Akiket Én szeretek, azokat biztosan nem korlátozza semmilyen személy, esemény vagy dolog, sem tér, sem hely; túllépik az összes környezet által rájuk erőltetett irányítást, és kiemelkednek a testből. Ez az Én nagy munkám befejezése. Utána már nem lesz mit tenni; teljesen kész lesz.

A nagyszerű munka befejezését az összes elsőszülött fiúra és az Általam szeretett összes emberre hivatkozva említik. Ezentúl semmilyen személy, esemény vagy dolog nem irányít titeket. Az univerzum különböző nemzetein át fogtok utazni, bejárjátok az egész kozmoszt, és mindenhol otthagyjátok a lábnyomaitokat. Ne tekintsétek ezt távolinak; ez olyasvalami, ami hamarosan valóra válik, a szemetek láttára. Amit Én csinálok, az rátok lesz bízva, és azokon a helyeken, ahol járok, ott lesznek a ti lábnyomaitok. Sőt, ez az igazi értelme annak, hogy mi – ti és Én – királyokként együtt uralkodunk. Elgondolkodtatok már azon, hogy az Általam nyújtott kinyilatkoztatások miért egyre világosabbak és nyilvánvalóbbak, anélkül, hogy a legcsekélyebb mértékben is rejtve maradnának? Miért tettem a legkiválóbb tanúságot, és mondtam el nektek mindezeket a titkokat és szavakat? Az ok nem más, mint a fent említett munka. Habár a ti munkátok előrehaladása jelenleg túlságosan lassú. Nem vagytok képesek lépést tartani Velem, nem tudtok valami jól együttműködni Velem, és egyelőre még mindig képtelenek vagytok véghez vinni az Én akaratomat. Intenzívebben kell edzenem titeket, és fel kell gyorsítanom a teljessé tételeteket, hogy mielőbb eleget tudjatok tenni az Én szívemnek.

Jelenleg az a legnyilvánvalóbb dolog, hogy az elsőszülött fiúk csoportja teljesen kialakult. Mindegyiket Én hagytam jóvá, sőt, a világ teremtése óta Én predesztináltam és választottam ki. Mindegyiket az Én saját kezem támogatta. Ebben nincs helye semmiféle emberi megfontolásnak. Ez kívül esik az irányításodon. Ne légy büszke; ez mind az Én jóságom és könyörületem. Az Én szemszögemből már minden megvalósult. Egyszerűen arról van szó, hogy túlságosan homályos a szemetek, és még most sem vagytok képesek tiszta rálátást nyerni az Én tetteim csodájára. Egyikőtök sem érti teljesen világosan vagy igazán az Én mindenhatóságomat, bölcsességemet, minden cselekedetemet vagy minden szavamat és tettemet. Emiatt világosan beszélek. Az Én fiaimért, szeretteimért hajlandó vagyok minden költséget megfizetni, gürcölni és feláldozni Önmagamat. Ismersz Engem az Én szavaim által? Szükséged van rá, hogy világosabban hangoztassam őket? Ne légy többé léha; légy tekintettel az Én szívemre! Most, hogy egy ilyen nagy rejtély lepleződött le előttetek, mi a mondanivalótok? Van még panaszotok? Ha nem fizetitek meg az árát, és nem dolgoztok keményen, akkor lehettek-e méltóak mindazokra a fáradságos erőfeszítésekre, amelyeket Én vállaltam?

Az emberek manapság nem tudják kontrollálni magukat. Az Irántam való szeretet nem ébredhet fel azokban, akiket Én nem részesítek előnyben, még akkor sem, ha akarnák. Viszont azok az emberek, akiket Én eleve elrendeltem és kiválasztottam, nem fognak tudni elmenekülni, bár lehet, hogy akarnának; bárhová is mennek, nem tudják elkerülni az Én kezemet. Ilyen az Én fenségem, és még inkább az Én ítéletem. Minden embernek az Én tervem és akaratom szerint kell intéznie az ügyeit. Ettől a naptól kezdve abszolút minden visszakerül az Én kezembe, és kívül esik az ellenőrzésükön. Mindent Én irányítok és rendezek el. Ha az emberek csekély mértékben vesznek is részt, nem engedem el őket könnyedén. Mától kezdve minden embernek engedni fogom, hogy elkezdjen megismerni Engem – az egyetlen igaz Istent, aki mindent teremtett, aki eljött az emberek közé, és akit ők elutasítottak és rágalmaztak, és aki mindent a maga teljességében irányít és elrendel; a Király, aki a királyságért felelős; Maga az Isten, aki a kozmoszt irányítja; sőt, az Isten, aki az emberek életét és halálát szabályozza, és aki az alvilág kulcsát birtokolja. Hagyom, hogy minden ember (felnőttek és gyerekek, akár van lelkük, akár nincs, és akár balgák vagy fogyatékosak, akár nem, stb.) megismerjen Engem. Nem mentek fel senkit e feladat alól; ez a legszigorúbb munka, egy olyan feladat, amelyet Én jól előkészítettem, és amelynek végrehajtása most kezdődik el. Amit mondok, megtörténik. Nyisd ki lelki szemeidet, vesd el egyéni elképzeléseidet, és ismerd fel, hogy Én vagyok az egyetlen igaz Isten, aki igazgatja az univerzumot! Senki elől nem vagyok elrejtve, és mindenkivel szemben végrehajtom adminisztratív rendeleteimet.

Tedd félre mind a saját dolgaidat. Nem nagyobb értékűek és sokkal fontosabbak azok a dolgok, amelyeket Tőlem nyersz? Nem ég és föld a különbség köztük és a te szemeted között? Siess és dobj ki mindent, ami haszontalan! Most dől el, hogy áldásokat kapsz-e, vagy szerencsétlenségben lesz részed. Ez egy döntő pillanat; sőt, rendkívül kritikus pillanat. Tényleg képes vagy látni ezt?

Előző: 71. fejezet

Következő: 73. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren