71. fejezet

Önmagam egészét nyilvánvalóvá tettem mindannyiótoknak, de miért nem tudtok szívetek és lelketek teljességével elgondolkodni szavaimon? Miért tekintitek szemétnek a szavaimat? Helytelen, amit mondok? Eltalálták a szavaim a sebezhető pontjaitokat? Folyamatosan késlekedtek és tétováztok. Miért viselkedtek így? Nem beszéltem világosan? Oly sokszor mondtam, hogy szavaimat alaposan át kell gondolni, és nagyon oda kell figyelnetek rájuk. Vannak köztetek engedelmes és alázatos gyermekek? Hiábavalók voltak a szavaim? Egyáltalán nem volt hatásuk? Mekkora részed tud megfelelni akaratomnak? Ha csak egy pillanatra is anélkül létezel, hogy bárki beszélne hozzád, akkor romlottá és ellenőrizetlenné fogsz válni. Ha nem jelentem ki egyértelműen, hogyan kell cselekedni és beszélni, akkor lehet, hogy legbelül fogalmad sem lesz? Hadd mondjam el neked! Az szenved veszteséget, aki engedetlen, aki nem veti alá magát, és aki ostobán hisz! Azok az emberek, akik nem figyelnek arra, amit mondok, és nem tudják felfogni a részleteket, nem lesznek képesek kifürkészni szándékaimat, és szolgálni sem fognak tudni Engem. Az ilyen emberekkel Én fogok foglalkozni, és meg fogják kapni ítéletemet. A részleteket nem felfogni rendkívül merész dolog, valamint szándékosan meggondolatlan; ezért utálom az ilyen embereket, és nem fogom kímélni őket. Nem mutatok nekik irgalmat; csak felségemet és ítéletemet fogom nekik megmutatni. Lássuk tehát, hogy mersz-e még mindig becsapni Engem. Én vagyok az az Isten, aki megvizsgálja az emberi szív legbelső mélységeit. Ennek a pontnak mindenki számára nyilvánvalónak kell lennie; különben csak nemtörődöm módon végzik majd a munkájukat, és felületesen foglalkoznak Velem. Ez az oka annak, hogy néhány emberre akaratlanul is lesújtok. Azt mondtam, hogy nem bánok senkivel igazságtalanul, nem cselekszem helytelenül, és minden cselekedetemet kezem bölcs intézkedései alapján hajtom végre.

Ítéletem szállt minden olyan emberre, aki nem igazán szeret Engem. Pontosan ekkor derül ki, hogy ki az, akit eleve elrendeltem és kiválasztottam, és kit kell kivetni. Ezek egyenként mind feltárulnak, és semmi sem marad rejtve. Minden ember, esemény és dolog azért áll és létezik, hogy beteljesítse szavaimat, és mindannyian azzal vannak elfoglalva, hogy valóra váltsák a szavakat, amelyek az Én számból hangzottak el. Az univerzumot és a föld végeit egyedül Én irányítom. Le kell sújtanom mindenkire, aki azt merészeli, hogy nem engedelmeskedik szavaimnak, vagy megtagadja tetteim végrehajtását, ami azt eredményezi, hogy az illető az alvilágba süllyed és megszűnik létezni. Minden szavam helyénvaló és megfelelő, és teljesen mentes a tisztátalanságtól. A ti beszédmódotok hasonlíthat az Enyémre? Olyan bőbeszédűek vagytok; értelmetlen, amit mondotok, és nem fejezitek ki magatokat világosan – de mégis úgy gondoljátok, hogy nyertetek valamit, és majdnem megszereztétek. Hadd mondjam el neked! Minél önelégültebbek az emberek, annál távolabb vannak attól, hogy megfeleljenek az Én normáimnak. Nincsenek tekintettel az akaratomra, becsapnak Engem, és a legsúlyosabban meggyalázzák a nevemet! Milyen szégyentelenek! Nem nézed, hogy milyen a te saját érettséged. Milyen ostoba és tudatlan vagy!

Szavaim folyamatosan és minden tekintetben rámutatnak a dolgokra. Lehetséges, hogy még mindig nem fogod fel? Még mindig nem érted? Az a szándékod, hogy csalódást okozz Nekem? Derülj jó kedvre, és szedd össze a bátorságodat. Egyetlen emberrel sem bánok cudarul, aki szeret Engem. Megvizsgálom az emberi szív legbelső mélységeit, és mindent tudok, ami az összes ember szívében létezik. Mindezek a dolgok egyenként feltárulnak, és Én mindegyiket megvizsgálom. Soha nem fogok figyelmen kívül hagyni egyet sem azok közül, akik igazán szeretnek Engem; mindannyian részesülnek áldásokban, és ők az elsőszülött fiúk csoportja, akiket eleve királyokká rendeltem el. Azok pedig, akik nem igazán szeretnek Engem, ők a saját trükkjeik célpontjai, és szerencsétlenséget szenvednek el; Én ezt is eleve elrendeltem. Ne aggódj; egyenként felfedem őket. Ezt a munkát jó előre előkészítettem, és már elkezdtem véghezvinni. Mindez rendezett módon történik; egyáltalán nem kaotikus. Már eldöntöttem, hogy ki legyen kiválasztva és ki legyen kivetve. Egyenként mind fel lesznek fedve, hogy láthassátok őket. Ezekben az időkben látni fogjátok, hogy mit tesz a kezem. Minden ember látni fogja, hogy igazságos voltom és fenségem nem enged vétket vagy ellenállást senki részéről, és aki vétkezik, az szigorúan meg lesz büntetve.

Én vagyok Az, aki állandóan mindenki szívének legbelső mélyét kutatom. Ne csak kívülről láss engem. Vak emberek! Nem hallgattok azokra a szavakra, amelyeket olyan világosan mondtam, és egyszerűen nem hisztek Nekem – Magának a teljes Istennek. Biztosan nem fogok eltűrni senkit, aki hajbókolni merészel Nekem, vagy bármit eltitkol Előlem.

Emlékszel minden egyes kijelentésemre? „Látni Engem ugyanaz, mint látni minden egyes rejtett titkot örökkévalóságtól örökkévalóságig.” Alaposan elgondolkodtál ezen a kijelentésen? Én vagyok Isten, és titkaim meg lettek jelenítve, hogy lássátok őket. Nem láttátok őket? Miért nem figyeltek Rám? És miért imádod annyira azt a homályos Istent, amelyik az elmédben van? Hogyan tehetnék Én – az egyetlen igaz Isten – bármi rosszat? Ezt véssétek az eszetekbe! Legyetek biztosak benne! Minden szavamat és cselekedetemet, minden tettemet és minden mozdulatomat, mosolygásomat, evésemet, öltözködésemet, az Én mindenemet Maga Isten végzi. Ti megítéltek Engem: lehetséges, hogy már láttátok Istent érkezésem előtt? Ha nem, akkor miért hasonlítgatsz össze folyamatosan gondolatban Engem és az Istenedet? Ez teljesen emberi elképzelések szüleménye! A tetteim és viselkedéseim nem egyeznek a te képzelődéseiddel, igaz? Nem engedem meg senkinek, hogy véleményt nyilvánítson arról, hogy tetteim és viselkedéseim helyesek-e vagy sem. Én vagyok az egyetlen igaz Isten, és ez a megmásíthatatlan, megdönthetetlen igazság! Ne ess áldozatul saját trükkjeidnek. Szavaim erre teljesen világosan rámutattak. Egy szemernyi emberi mivolt sincs Bennem; Én mind Maga Isten vagyok, teljesen megnyilvánulva számotokra, egyetlen rejtett dolog nélkül!

Előző: 70. fejezet

Következő: 72. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren