Egy normális lelki élet a helyes útra vezeti az embereket

Egy istenhívő ösvényének egyelőre csak nagyon csekély részét jártátok be, és még nem léptetek a helyes útra, így továbbra is messze vagytok attól, hogy megfeleljetek Isten mércéjének. Az érettségetek jelenleg nem elegendő ahhoz, hogy megfeleljetek az Ő igényeinek. Képességetek és romlott természetetek miatt mindig hanyagul bántok Isten munkájával; nem veszitek komolyan. Ez a legsúlyosabb hiányosságotok. Bizonyára senki sincs, aki meg tudná határozni az ösvényt, amelyen a Szentlélek jár; a többségetek nem érti és nem látja tisztán. Ráadásul a legtöbben közületek nem is törődnek ezzel a dologgal, még kevésbé veszitek komolyan. Ha így folytatjátok, tudatlanságban élve a Szentlélek munkáját illetően, akkor hiábavaló lesz az ösvény, amelyre istenhívőként tértek. Ez azért van, mert nem tesztek meg minden tőletek telhetőt, törekedvén, hogy megfeleljetek Isten akaratának, és mert nem működtök jól együtt Istennel. Nem arról van szó, hogy Isten nem munkálkodott rajtad, vagy hogy a Szentlélek nem indított meg. Arról van szó, hogy oly hanyag vagy, hogy nem veszed komolyan a Szentlélek munkáját. Azonnal fordítanod kell ezen a helyzeten, és azon az ösvényen járnod, amelyen a Szentlélek vezeti az embereket. Ez a mai nap fő témája. „Az ösvény, amelyen a Szentlélek vezet” a szellemi megvilágosodásra utal; Isten igéjének ismeretére; tisztánlátásra az előtted álló útról; arra, hogy képes legyél lépésről lépésre belépni az igazságba, és nagyobb tudást szerezz Istenről. Az ösvény, amelyen a Szentlélek vezeti az embereket, elsősorban az Isten szavának világosabb megértése felé vezető út, amely eltérésektől és tévhitektől mentes, és azok, akik ezen járnak, egyenesen haladnak rajta. Ennek eléréséért Istennel összhangban kell munkálkodnotok, találnotok kell egy helyes utat a gyakorláshoz, és a Szentlélek vezette ösvényen kell járnotok. Ez együttműködéssel jár az ember részéről: nevezetesen, hogy mit kell tennetek ahhoz, hogy megfeleljetek Isten veletek szemben támasztott elvárásainak, és hogyan kell viselkednetek, hogy az istenhit helyes útjára lépjetek.

A Szentlélek vezette ösvényre lépni bonyolultnak tűnhet, de sokkal egyszerűbbnek fogod találni, amikor a gyakorlás útja világos előtted. Az igazság az, hogy az emberek képesek mindarra, amit Isten kíván tőlük – nem arról van szó, hogy szamarat próbál ábécére tanítani. Isten minden helyzetben arra törekszik, hogy megoldja az emberek gondjait és eloszlassa aggályaikat. Mindannyiótoknak meg kell értenie ezt: ne értsétek félre Istent. Az emberek Isten igéje szerint vezettetnek azon az ösvényen, amelyen a Szentlélek jár. Mint már említettem, át kell adnotok a szíveteket Istennek. Ez előfeltétele annak, hogy azon az ösvényen járjatok, amelyen a Szentlélek vezet. Ezt kell tennetek ahhoz, hogy a helyes útra lépjetek. Hogyan végzi valaki tudatosan azt a munkát, hogy Istennek adja a szívét? A mindennapi életetekben, amikor megtapasztaljátok Isten munkáját és imádkoztok Hozzá, hanyagul teszitek – munka közben imádkoztok Istenhez. Nevezhető ez annak, hogy Istennek adjátok a szíveteket? A háztartás ügyein vagy a testi dolgokon gondolkodtok; mindig bizonytalankodtok. Lehet ezt úgy tekinteni, hogy elcsendesíted a szíved Isten jelenlétében? Azért van ez, mert a szíved mindig külső ügyekre figyelmez, és képtelen visszatérni Isten elé. Ha azt szeretnéd, hogy a szíved igazán békében legyen Isten előtt, akkor el kell végezned a tudatos együttműködés munkáját. Nevezetesen, mindannyiótoknak időt kell szakítania az áhítatra, egy olyan időt, amikor félreteszitek az embereket, eseményeket és dolgokat; lecsillapítjátok a szíveteket és elcsendesedtek Isten előtt. Mindenkinek személyes jegyzeteket kell vezetnie az áhítatról, feljegyeznie ismereteit Isten szaváról, és arról, hogyan indult meg a lelke, függetlenül attól, hogy ezek mélyek vagy felszínesek; mindenkinek tudatosan le kell csendesítenie a szívét Isten előtt. Ha naponta tudsz egy-két órát szentelni az igazi lelki életnek, az életed aznap gazdagabbnak fogod érezni, szíved pedig ragyogó és tiszta lesz. Ha mindennap megéled ezt a fajta lelki életet, a szíved egyre inkább képes lesz visszatérni Isten birtokába, a lelked egyre erősebbé válik, az állapotod folyamatosan javul, egyre inkább képes leszel a Szentlélek vezette ösvényen járni, és Isten egyre több áldást áraszt majd rád. A lelki életetek célja, hogy tudatosan elnyerjétek a Szentlélek jelenlétét. Nem arról van szó, hogy szabályokat kövessetek vagy vallásos szertartásokat végezzetek, hanem hogy valóban Istennel összhangban cselekedjetek, valóban fegyelmezzétek a testeteket – ez az, amit az embernek tennie kellene, úgyhogy minden erőfeszítésetekkel ezen kell lennetek. Minél jobban együttműködsz és minél több erőfeszítést teszel, a szíved annál inkább képes lesz visszatérni Istenhez, és annál jobban el tudod majd csendesíteni a szívedet Előtte. Egy bizonyos ponton Isten teljes egészében megnyeri majd a szívedet. Senki sem tudja majd megingatni vagy rabul ejteni a szívedet, és teljességgel Istenhez fogsz tartozni. Ha ezen az ösvényen jársz, Isten igéje mindenkor kinyilatkoztatja majd magát neked, és mindenről megvilágosít, amit nem értesz – ezt mind elérheted az együttműködésed által. Ezért mondja mindig Isten, hogy „mindazokat, akik velem egyetértésben cselekednek, kétszeresen megjutalmazom”. Világosan kell látnotok ezt az ösvényt. Ha a helyes úton kívántok járni, minden tőletek telhetőt meg kell tennetek, hogy megelégítsétek Istent. Minden tőletek telhetőt meg kell tennetek, hogy elérjetek egy lelki életet. Lehet, hogy kezdetben nem érsz el nagy eredményeket ebben a törekvésben, ám nem szabad megengedned magadnak, hogy visszafejlődj vagy a negativitásba süllyedj – továbbra is szorgalmasan kell dolgoznod! Minél inkább lelki életet élsz, annál jobban lefoglalják majd a szívedet Isten szavai, mindig ezekkel a dolgokkal foglalkozik majd, mindig hordozva ezt a terhet. Ezt követően fedd fel legbensőbb igazságodat Istennek a lelki életeden keresztül; mondd el Neki, mit vagy hajlandó megtenni, miről gondolkodsz, hogyan érted és látod az Ő igéjét. Ne tarts vissza semmit, egy kicsit sem! Gyakorold, hogy kimondd a szívedben rejlő szavakat, és felfedd valódi érzéseidet Istennek; ha a szíveden van, mindenképp mondd ki. Minél többet beszélsz így, annál inkább érezni fogod Isten szeretetreméltóságát, és Isten még erősebben vonzza majd Magához a szívedet. Amikor ez megtörténik, érezni fogod, hogy Isten mindenkinél kedvesebb neked. Soha nem pártolsz el Istentől, bármi történjék is. Ha napi rendszerességgel gyakorlod ezt a fajta lelki áhítatot, és nem feledkezel el róla, hanem nagy jelentőségű dologként kezeled az életedben, akkor Isten szava elfoglalja majd a szívedet. Ez jelenti azt, hogy megérint a Szentlélek. Olyan lesz, mintha a szíved mindig is Istené lett volna, mintha az, amit szeretsz, mindig a szívedben lenne. Ezt senki sem veheti el tőled. Amikor ez megtörténik, Isten valóban benned él majd, és helye lesz a szívedben.

Előző: Nagyon fontos, hogy normális kapcsolatot alakítsunk ki Istennel

Következő: Ígéretek azoknak, akik tökéletessé váltak

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren