64. fejezet

Nem szabad szavaimat hibásan és tévesen értelmeznetek; minden szempontból meg kell értenetek őket, és meg kell próbálnotok jobban kifürkészni őket, és ismételten átgondolni őket – nem csak egy napra vagy egy éjszakára. Nem tudjátok, miben rejlik az Én akaratom, vagy hogy milyen szempontok szerint fizettem fáradságos árat; hogyan tudjátok figyelembe venni akaratomat? Ilyenek vagytok ti emberek – teljességgel képtelenek vagytok a részletekbe mélyedni, csak a felszínre koncentráltok, és csak az utánzásra vagytok képesek. Hogy lehet ezt szellemiségnek nevezni? Ez csupán az ember lelkesedése; olyasvalami, amit nem dicsérek, és ráadásul utálok. Ezt mondom neked: Mindannak, amit utálok, meg kell szűnnie, szerencsétlenségben kell sínylődnie, és alá kell vetnie magát égetésemnek és ítéletemnek. Ellenkező esetben az emberek nem fogják tudni, mit jelent rettegni, és annyira züllöttek lesznek, mindig emberi szemmel látva Engem – olyan ostobák! Úgy tudtok a legjobb módon megszabadulni a Sátán elképzeléseitől, ha közel kerültök Hozzám, és kommunikáltok Velem. Szeretném, ha mindannyian ennek a szabálynak megfelelően járnátok el, hogy elkerüljétek azt, hogy megítéljenek titeket, és hogy veszteséget szenvedjetek az életetekben.

Az emberekkel nagyon nehéz foglalkozni, mindig külső emberek, események és dolgok, valamint saját elképzeléseik irányítása alatt állnak. Ennek eredményeként képtelenek jó tanúságot tenni Mellettem, és képtelenek nagyon jól együttműködni Velem. Folyamatosan támogatlak és előreviszlek titeket, de mégsem vagytok képesek minden tőletek telhetőt megtenni, hogy együttműködjetek Velem. Mindezek a dolgok bőségesen mutatják, hogy nem értetek Engem. Amikor eljön az idő – amikor többé már egyáltalán nem kételkedsz Bennem –, senki sem lesz képes megakadályozni téged abban, hogy az igaz úton járj, és semmilyen emberi elképzelés nem uralkodhat rajtad. Miért mondom ezt? Valóban megérted a kijelentéseim jelentését? Csak akkor értitek meg őket valamennyire, ha tisztázom az ilyen szavakat. Az emberek olyan buták és ostobák. Csak akkor kezdik érezni a legkisebb fájdalmat, amikor a tű a csonthoz ér. Vagyis csak akkor győződsz meg teljesen, ha szavaim rámutatnak betegséged forrására. Mindazonáltal, időnként még mindig nem vagytok hajlandóak szavaimat a gyakorlatba ültetni, vagy önmagatokat megismerni. Miért nem vettétek még mindig észre, hogy milyen nehéz foglalkozni az emberekkel? Vajon az Én szavaim nem elég nyilvánvalóak vagy világosak? Azt akarom, hogy együttműködjetek Velem, komolyan és őszintén; akár mondasz kellemes hangzású szavakat, akár nem, mindaddig, amíg hajlandó vagy Velem együttműködni és őszintén tudsz imádni Engem, oltalmam alatt leszel. Még ha ez a fajta ember nagyon tudatlan is, Én majd megvilágosítom őket, hogy levethessék tudatlanságukat. Ez azért van, mert tetteim szükségszerűen összhangban vannak szavaimmal; Én vagyok a Mindenható Isten, aki soha nem tesz olyan ígéretet, amit ne tudna betartani.

Azonnal felfedem akaratomat a gyülekezeteknek és minden elsőszülött fiúnak, és soha többé nem lesz rejtve semmi, mert elérkezett a nap, amelyen minden kiderül. Vagyis a „rejtett” szót mostantól nem használják többé, és még kevésbé fog bármi rejtett dolog továbbra is létezni. Minden rejtett ember, esemény és dolog minden bizonnyal egyenként lelepleződik. Én vagyok a bölcs Isten, aki teljes hatalommal bír. Minden esemény, minden dolog és minden egyes ember az Én kezemben van. Megteszem a saját lépéseimet, hogy feltárjam őket, és egyenként, rendezett módon fogom feltárni őket. Ami pedig mindazokat illeti, akik hajbókolni merészelnek Nekem, vagy megpróbálnak valamit eltitkolni Előlem, gondoskodni fogok arról, hogy soha többé ne emelkedjenek fel. Ilyen módon fogok intézkedni, hogy mindez nyilvánvaló legyen a számotokra. Nézzétek meg rendesen! A fáradságos ár, amit fizettem, nem volt hiábavaló; meghozza gyümölcsét. Aki nem figyel és nem engedelmeskedik, az azonnal találkozni fog az ítéletemmel. Ki mer még Ellenem menni? Mindnyájatoknak engedelmeskednetek kell Nekem. Ezt mondom neked: minden, amit mondok és teszek, és minden ma létező cselekedetem, elképzelésem, gondolatom és tervem teljesen helyes; egyáltalán nem hagynak teret az embernek bármilyen további megfontolásra. Miért mondom nektek újra és újra, hogy csak követnetek kell, és nem kell tovább gondolkodnotok róla? Ezért. Szükséged van még arra, hogy tisztázzam?

Az elképzeléseitek uralnak titeket, de nem gondoljátok, hogy ez azért van, mert ti magatok nem tettetek elég erőfeszítést. Ehelyett Nálam keresitek az okokat, mondván, hogy Én nem világosítottalak meg benneteket. Miféle beszéd ez? Ti magatok nem vállaltok felelősséget, és mindig panaszkodtok Nekem. Figyelmeztetlek! Ha így folytatod, és továbbra sem fizetsz semmilyen árat, akkor ki leszel vetve! Nem azért túlzok egész nap, hogy megfélemlítselek titeket. Ez valóban tény: azt teszem, amit mondok. Amint a szavak elhagyják számat, azonnal elkezdenek beteljesedni. Azelőtt az Általam kimondott szavak lassan teljesedtek be; most azonban a dolgok megváltoztak, és többé már nem történnek lassan. Hogy világosan fogalmazzak, többé nem siettetek és nem beszélek rá; ehelyett ösztökéllek és kényszerítelek titeket. Még világosabban szólva, akik képesek lépést tartani, azok megteszik ezt, míg akik nem tudnak lépést tartani, és akik nem tudnak továbblépni, azok ki lesznek vetve. Korábban próbáltam minden lehetséges módon türelmesen beszélni veletek, de ti egyszerűen nem figyeltetek. Most, hogy a munka idáig folytatódott, mit fogtok tenni? Tényleg továbbra is kényeztetni fogjátok magatokat? Az ilyen embereket nem lehet teljessé tenni, hanem Én biztosan kivetem őket!

Előző: 63. fejezet

Következő: 65. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren