104. fejezet

Minden ember, esemény és dolog Rajtam kívül a semmibe vész, míg minden ember, esemény és dolog Bennem mindent elnyer majd Tőlem és dicsőségbe lép Velem, belép Sion-hegyemre, belép a lakóhelyemre, és örökké Velem együtt létezik majd. Én teremtettem minden dolgot a kezdetekkor, és Én fogom befejezni munkámat a végén. Én is örökké fogok létezni és Királyként uralkodom majd. A közbeeső időszakban is vezetem és irányítom az egész világegyetemet. Senki sem veheti el az Én hatalmamat, hiszen Én vagyok az egy Isten Maga. Továbbá, hatalmamban áll átadni a hatalmamat elsőszülött fiaimnak, hogy Mellettem uralkodhassanak. Ezek a dolgok örökké létezni fognak, és sosem változtathatók meg. Ez az Én adminisztratív rendeletem. (Ahol az adminisztratív rendeletemet tárgyalom, arra utalok, ami az Én királyságomban történik, és ami örökké létezni fog és sosem változtatható meg.) Mindenkinek teljes szívvel meg kell győződni, és meg kell látnia az Én nagy erőmet azokban, akiket szeretek. Senki sem szégyenítheti meg a nevemet; aki így tesz, annak mennie kell innen! Nem arról van szó, hogy könyörtelen vagyok, hanem arról, hogy te vagy igazságtalan. Ha megsérted a fenyítésemet, akkor elbánok veled, és az örökkévalóságig elveszejtelek. (Természetesen, mindez azoknak szól, akik nem az Én elsőszülött fiaim.) Az efféle szemetet nem látom szívesen az Én házamban, úgyhogy siess, és tűnj el innen! Egy percet, sőt egy másodpercet se késlekedj! Azt kell tenned, amit mondok, különben egyetlen szóval elpusztítalak. Jobb, ha nem tétovázol tovább, és jobb, ha nem próbálsz továbbra is becsapni. Amikor Előttem állsz, ostobaságokat találsz ki, és a szemembe hazudsz. Igyekezz, és távozz! Az efféle dolgokra nincs túl sok időm. (Amikor a szolgálattevés ideje van, ezek az emberek szolgálatot fognak végezni, és amikor a távozás ideje van, elmennek majd. Bölcsességgel teszem a dolgokat, soha egyetlen perccel vagy akár másodperccel sem kifutva az időből; soha a legkevésbé sem lemaradva. Minden cselekedetem igazságos és teljességgel helytálló.) Amikor azonban az elsőszülött fiaimról van szó, végtelenül elfogadó vagyok, és a szeretetem irántatok örökkévaló, ami lehetővé teszi számotokra, hogy örökké élvezzétek a jó áldásokat és az örök életet Velem. Eközben soha nem szenvedtek majd semmilyen kudarcot, sem az ítéletemet nem kell elviselnetek. (Ez arra vonatkozik, amikor elkezditek élvezni az áldásokat.) Ez a végtelen áldás és az ígéret, amelyet elsőszülött fiaimnak tettem, amikor a világot teremtettem. Meg kell látnotok benne az igazságosságomat: szeretem azokat, akiket eleve elrendeltem, és gyűlölöm azokat, akiket elhagytam és kiűztem, mindörökkön örökké.

Elsőszülött fiaimként mindannyiótoknak ragaszkodnotok kell saját kötelességeitekhez, és szilárdan kell állnotok saját helyzetetekben. Legyetek az első érett gyümölcsök elragadtatva Elém, és fogadjátok el személyes vizsgálatomat, hogy megélhessétek dicsőséges képmásomat, és hogy dicsőségem fénye átragyoghasson arcotokon, hogy a kijelentéseim terjedhessenek a szátokból, hogy ti kormányozhassátok a királyságomat, és hogy ti uralhassátok a népemet. Itt említem az „első érett gyümölcsöket”, és afféle fogalmakat, mint az „elragadtatva”. Mik az „első érett gyümölcsök”? Az emberek elképzeléseik szerint úgy gondolnak rájuk, mint az emberek első elragadtatott csoportjára, vagy a győztesekre, vagy azokra, akik elsőszülött fiúk. Ezek mind tévedések és a szavaim helytelen értelmezései. Az első érett gyümölcsök azok az emberek, akik kinyilatkoztatást kaptak Tőlem, és akiknek hatalmat adtam. Az „első érett” szavak arra utalnak, hogy az Én birtokomban vannak, és hogy eleve elrendeltem és kiválasztottam őket. Az „első érett” nem azt jelenti, hogy „az első egy sorban”. „Az első érett gyümölcsök” nem anyagi dolgok, amelyeket az emberi szem lát. Ezek az úgynevezett „gyümölcsök” olyasmikre utalnak, amik illatot árasztanak (ez egy szimbolikus jelentés); azaz olyan emberekre utal, akik meg tudnak élni Engem, kifejezésre juttatnak Engem, és örökké Velem élnek. Amikor „gyümölcsökről” beszélek, valamennyi fiamra és népemre utalok, míg az „első érett gyümölcsök” az elsőszülött fiakra utalnak, akik királyokként Mellettem uralkodnak majd. Ezért az „első érettet” úgy kell magyarázni, mint hatalmat viselőt; ez a valódi jelentése. „Elragadtatva lenni” nem azt jelenti, hogy egy alacsony helyről egy magas helyre visznek, ahogyan az emberek képzelhetik; ez hatalmas félreértés. „Elragadtatva lenni” az Én eleve elrendelésemre és az azt követő kiválasztásomra utal. Mindazoknak szól, akiket eleve elrendeltem és kiválasztottam. Mindazok, akik elragadtattak, olyan emberek, akik elnyerték az elsőszülött fiak vagy a fiak státuszát, vagy akik Isten népe. Ez a legkevésbé sem összeegyeztethető az emberek elképzeléseivel. Azok, akiknek a jövőben része lesz az Én házamban, mindazok, akik elragadtattak Elém. Ez teljességgel igaz, sosem változó és megcáfolhatatlan. Ellentámadás a Sátánnal szemben. Bárki, akit eleve elrendeltem, el kell ragadtasson Elém.

Hogyan magyarázzuk a „szent trombitát”? Hogyan értitek ezt? Miért mondjuk, hogy szent, és hogy már felzengett? Ezt az Én munkám lépéseiből kellene megmagyarázni, és abból a módszerből kellene megérteni, amellyel dolgozom. Az idő, amikor az Én ítéletem nyilvánosan kihirdettetik, az, amikor az Én természetem minden nemzet és nép előtt feltárul. Ez az az idő, amikor a szent trombita felzeng. Vagyis, gyakran mondom, hogy az Én természetem szent és sérthetetlen, és ezért használatos a „szent” a „trombita” jellemzésére. Ebből nyilvánvaló, hogy a „trombita” az Én természetemre utal, és azt képviseli, ami Én vagyok, és amivel rendelkezem. Azt is mondhatjuk, hogy az ítéletem mindennap folyamatban van, a haragom mindennap elszabadul, és az átkom nap mint nap lesújt minden egyes dologra, ami nem egyezik az Én természetemmel. Így azt mondhatni, hogy az idő, amikor az ítéletem kezdődik, az az idő, amikor a szent trombita felzeng, és folyamatosan zeng mindennap, anélkül, hogy egy pillanatra is szünetelne, és hogy egyetlen percre vagy másodpercre is megállna. Mostantól a szent trombita egyre hangosabban szól majd, a nagy katasztrófák fokozatos bekövetkezése mellett. Más szóval, az Én igazságos ítéletem kinyilatkoztatása mellett az Én természetem egyre inkább nyilvánosságra kerül, és az, aki vagyok, és amim van, egyre inkább hozzáadódik elsőszülött fiaimhoz. A jövőben így fogok munkálkodni: Egyrészt fenntartom és megmentem azokat, akiket szeretek, másrészt pedig arra használom a szavaimat, hogy leleplezzem mindazokat, akiket megvetek. Emlékezzetek! Ez az Én munkám módszere, az Én munkám lépései, ami teljességgel igaz. A teremtés óta tervezem ezt, és senki sem változtathat rajta.

Igéimnek még mindig sok olyan része van, amit az embereknek nehéz megértenie, úgyhogy továbbfejlesztettem beszédstílusomat és a módszereket, amelyekkel rejtélyeket fedek fel. Vagyis, a beszédstílusom mindennap változik és fejlődik, naponta új formákkal és módszerekkel. Ezek az Én munkám lépései, és senki nem változtathat rajtuk. Az emberek csak azzal összhangban beszélhetnek és cselekedhetnek, amit Én mondok. Ez az abszolút igazság. Megfelelő intézkedéseket tettem a személyemben és a testemben egyaránt. Emberi mivoltom minden cselekedetében és tettében ott van isteni mivoltom bölcsességének egy aspektusa. (Mivel az emberiség egyáltalán nem rendelkezik bölcsességgel, az a kijelentés, hogy az elsőszülött fiak az Én bölcsességemmel rendelkeznek, arra a tényre utal, hogy megvan bennük az Én isteni természetem.) Amikor az elsőszülött fiak ostoba dolgokat tesznek, az azért van, mert még mindig vannak bennetek emberi elemek. Így hát meg kell szabadulnotok az efféle emberi ostobaságtól, és azt tennetek, amit Én szeretek, és elutasítani azt, amit Én utálok. Aki Tőlem származik, annak vissza kell térnie, hogy Bennem legyen, és aki Belőlem születik, annak vissza kell térnie, hogy az Én dicsőségem körében legyen. Akiket utálok, azokat el kell hagyni, és elvágni Tőlem, egytől egyig. Ezek az Én munkám lépései; ez az Én irányításom és az az Én hatezer éves teremtésem terve. Akiket elhagyok, azoknak mind alá kell vetniük magukat, és engedelmesen elhagyniuk Engem. Akiket szeretek, azoknak az Általam rájuk árasztott áldások okán mind dicsérniük kellene Engem, hogy a nevem még dicsőségesebbé növekedhessen, és hogy dicsőséges arcomhoz dicsőséges fény járuljon, hogy megtelhessenek bölcsességemmel az Én dicsőségemben, és még inkább dicsőítsék nevemet az Én dicsőséges fényemben!

Előző: 103. fejezet

Következő: 105. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren