3. fejezet

Mivel az Én népemnek hívnak benneteket, a dolgok nem olyanok, mint korábban voltak; figyelnetek kell az Én Lelkem kijelentéseire és engedelmeskednetek kell nekik, és szorosan követnetek kell munkámat; nem választhatjátok szét az Én Lelkemet és testemet, mert Mi eredendően egyek vagyunk, és természetünknél fogva teljesek. Aki szét akarja választani a Lelket és a személyt, és vagy a személyre vagy a Lélekre összpontosít, az veszteséget szenved, és csak a saját keserű poharából ihat, minden alternatíva nélkül. Csak azok rendelkeznek elegendő ismerettel Rólam, akik képesek a Lelket és a személyt elválaszthatatlan egészként szemlélni; a bennük lévő élet fokozatosan meg fog változni. Annak érdekében, hogy munkám következő lépése zökkenőmentesen és akadálytalanul haladhasson, a szavak általi finomítást alkalmazom, hogy próbára tegyem mindazokat, akik az Én házamban vannak, és munkamódszereket használok, hogy próbára tegyem azokat, akik követnek Engem. Ilyen körülmények között azt lehet mondani, hogy mindannyian elveszítik a reményt; mint emberek, nincs közöttük olyan, akinek az állapota ne lenne negatív és passzív, mintha az egész tér megváltozott volna. Vannak, akik szidják a Mennyet és a földet; vannak, akik kétségbeesésükben megacélozzák magukat és elfogadják szavaim próbáját; vannak, akik az égre néznek és könnyes szemmel mélyen felsóhajtanak, mintha egy újszülött korai halála zaklatta volna fel őket; némelyek még szégyenletesnek is érzik, hogy így élnek, és imádkoznak Istenhez, hogy mihamarabb vegye el őket; vannak, akik az egész napot kábulatban töltik, mintha csak súlyos betegek lennének, és még nem tértek volna magukhoz; vannak, akik a panaszkodást követően csendesen távoznak; és vannak, akik még mindig dicsőítenek Engem a saját helyükről, bár kissé negatívak maradnak. Ma, amikor minden feltárul, nem kell többé beszélnem a múltról; sokkal fontosabb, hogy még mindig képesek legyetek a legnagyobb hűségre abból a státuszból, amelyet ma adok nektek, hogy minden, amit tesztek, elnyerje az Én jóváhagyásomat, és minden, amit mondotok, megvilágosításom és megvilágításom gyümölcse legyen, hogy amit megéltek, az végül az Én képmásom és teljes mértékben az Én megnyilvánulásom legyen.

Szavaimat bármikor és bárhol közzéteszem és kifejezem, és így nektek is mindig ismernetek kell magatokat Előttem. Mert a mai nap végül is különbözik a korábbiaktól, és már nem valósíthatod meg azt, amit csak akarsz. Ehelyett képesnek kell lenned arra, hogy az Én szavaim irányítása alatt legyőzd a tested; az Én szavaimra kell támaszkodnod, és nem szabad meggondolatlanul cselekedned. Az egyház számára a valódi gyakorláshoz vezető összes út megtalálható az Én szavaimban. Azok, akik nem az Én szavaim szerint cselekszenek, közvetlenül megsértik az Én Lelkemet, és én elpusztítom őket. Mivel a dolgok a jelenlegi helyzetbe kerültek, nem kell túlságosan bánkódnotok és sajnálkoznotok a múltbeli tetteitek és cselekedeteitek miatt. Nagylelkűségem olyan határtalan, mint a tenger és az ég – hogyan lehetne, hogy az ember képességei és a Rólam való ismerete ne legyen olyan ismerős Számomra, mint a saját tenyerem? Az emberek közül ki az, aki nem az Én kezemben van? Azt hiszed, hogy nem tudok semmit arról, hogy mekkora az érettséged, hogy egyáltalán nincs tudomásom róla? Ez lehetetlen! Tehát, amikor mindenki a legreménytelenebb, amikor már nem tudnak tovább várni, és újra akarják kezdeni, amikor meg akarják kérdezni Tőlem, hogy mi történik, amikor némelyek a kicsapongásnak hódolnak és némelyek lázadoznak, amikor némelyek még hűségesen szolgálnak, akkor kezdem el az ítélet korszakának második felét: megtisztítom és megítélem az Én népemet. Ez azt is jelenti, hogy hivatalosan elkezdem kiképezni az Én népemet, lehetővé téve számotokra, hogy ne csak nagyszerű bizonyságot tegyetek Rólam, hanem még ennél is többet, nagyszerű győzelmet arassatok Értem a harcban az Én népem helyén.

Népemnek mindenkor résen kell lennie a Sátán ravasz cselszövéseivel szemben, őrizve Értem az Én házam kapuját; képeseknek kell lenniük arra, hogy támogassák egymást és gondoskodjanak egymásról, hogy elkerüljék azt, hogy a Sátán csapdájába essenek, amikor már túl késő lenne megbánni. Miért képezlek Én ki benneteket ilyen sürgősen? Miért mondom el nektek a szellemi világ igazságait? Miért emlékeztetlek és buzdítalak benneteket újra meg újra? Gondolkodtatok már ezen valaha is? Töprengésetek eredményezett-e valaha is tisztánlátást? Tehát nemcsak a múlt alapjaira építve kell tudnotok érlelni magatokat, hanem ennél is fontosabb, hogy a mai szavak útmutatása alapján kiűzzétek magatokból a tisztátalanságot, lehetővé téve, hogy minden egyes szavam gyökeret eresszen és kivirágozzon a lelkedben, és ami még fontosabb, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ugyanis Én nem tündöklő, buja virágokat kérek, hanem bőséges gyümölcsöt, olyan gyümölcsöt, amely nem romlik meg. Megértitek szavaim valódi jelentését? Bár az üvegházban a virágok számtalanok, akárcsak a csillagok, és vonzzák a csodáló tömeget, ha egyszer elhervadnak, olyan rongyossá válnak, mint a Sátán csalárd mesterkedései, és senki sem érdeklődik irántuk. Mégis, mindazok, akiket tépáz a szél és perzsel a nap, akik bizonyságot tesznek Mellettem, bár nem szép virágúak, gyümölcsöt fognak teremni, amint a virágok elhervadtak, mert én megkövetelem, hogy így legyen. Amikor ezeket a szavakat mondom, mennyire értitek? Amint a virágok elhervadtak és gyümölcsöt hoztak, és amint mindezen gyümölcsök az Én örömömre szolgálnak, befejezem minden földi munkámat, és elkezdem élvezni bölcsességem kikristályosodását!

1992. február 22.

Előző: 2. fejezet

Következő: 4. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren