99. fejezet

Mivel munkám tempója egyre gyorsul, senki sem tud lépést tartani lépteimmel és senki sem tud az elmémbe hatolni, mégis ez az egyetlen út előre. Ők a „halottak” (ami arra utal, hogy képtelenek akaratomat felfogni, képtelenek szavaimból megérteni, hogy mit értek alattuk; ez a „halottak” egy másik magyarázata, és nem azt jelenti, hogy „akiket Lelkem elhagyott”) a „halottakból való feltámadás” kifejezésben, amiről már beszéltünk. Amikor ti és én e szakaszból átkerülünk a testbe, akkor teljesedik majd be a „halottakból való feltámadás” valódi jelentése (vagyis ez a halottakból való feltámadás valódi jelentése). Most ez az az állapot, amelyben mindannyian léteztek: nem tudjátok felfogni az akaratomat és nem találjátok a lábnyomaimat. Ráadásul nem tudtok elcsendesedni lelketekben, ezért elmétekben nyugtalanság van. Ez a fajta állapot pontosan az Általam említett „szenvedés”, és e szenvedésben, amelyet az emberek nem tudnak elviselni, egyrészt a saját jövőtökre gondoltok, másrészt pedig elfogadjátok az Én égetésemet és ítéletemet, amely minden irányból tüzel és lesújt rátok. Ezenkívül semmiféle szabályt nem tudtok felfogni abból a hangnemből és beszédmódból, ahogyan beszélek, és a kijelentésem egyazon napján többféle hangnem is előfordul, hogy nagyon szenvedjetek. Ezek az Én munkám lépései. Ez az Én bölcsességem. A jövőben nagyobb szenvedést fogtok megtapasztalni e tekintetben; mindez azért van, hogy felfedjem az összes képmutató embert – ennek most már világosnak kell lennie! Én így dolgozom. Az effajta szenvedés motivációjával, és miután megtapasztaltátok ezt a fájdalmat, ami egyenlő a halállal, egy másik birodalomba fogtok belépni. Beléptek a testbe, és Velem együtt uralkodtok majd minden nemzet és minden nép felett.

Miért beszéltem mostanában szigorúbb hangnemben? Miért változott olyan gyakran a hangnemem, és miért változott olyan gyakran a munkamódszerem is? Bölcsességem ezekben a dolgokban rejlett. Szavaim mindenkinek szólnak, aki elfogadta ezt a nevet (függetlenül attól, hogy hisznek-e abban, hogy szavaim megvalósulhatnak), ezért szavaimat mindenkinek hallania és látnia kell, és nem szabad elnyomni őket, mert megvan a munkamódszerem és megvan a bölcsességem. Szavaimat az emberek megítélésére, az emberek felfedésére és az emberi természet leleplezésére használom. Ezáltal kijelölöm azokat, akiket Én választottam ki, és kivetem azokat, akiket nem Én rendeltem el vagy választottam ki. Mindez az Én bölcsességem, és ez az Én munkám csodája. Ez az Én módszerem a munkám e szakaszában. Van-e valaki az emberek között, aki képes felfogni akaratomat? Van-e valaki az emberek között, aki képes tekintettel lenni az Én terhemre? Én vagyok az, aki a munkát végzi, Isten Maga. Eljön majd a nap, amikor teljes mértékben megértitek majd e szavaim jelentőségét, és teljesen világos lesz számotokra, hogy miért akarom ezeket a szavakat mondani. Bölcsességem végtelen, korlátlan és mérhetetlen és az emberek számára teljesen átláthatatlan. Az emberek ennek csupán egy részét láthatják az általam tett dolgokból, de amit látnak, az még mindig hibás és hiányos. Majd akkor lesztek képesek ezt világosan látni, amikor teljesen átkerültök ebből a fázisból a következő fázisba. Emlékezzetek! Most van a legértékesebb korszak – ez az utolsó szakasz, amelyben a hús-vér testben vagytok. A mostani életetek a fizikai életetek legvége. Amikor a hús-vér testből a szellemi világba léptek, minden fájdalom elhagy majd titeket. Nagyon fogtok örvendezni és ujjongani és szüntelenül ugráltok majd örömötökben. De tisztában kell lennetek azzal, hogy e szavak, amelyeket mondok, csak az elsőszülött fiúknak szólnak, mert csak az elsőszülött fiúk méltók erre az áldásra. A szellemi világba való belépés a legnagyobb áldás, a legfőbb áldás és a legértékesebb dolog, aminek örvendhettek. Amiket most kaptok, hogy egyetek és viseljetek, nem többek, mint a hús-vér test élvezetei; mindez kegyelem, és én egyszerűen nem törődöm ezekkel a dolgokkal. Munkám súlypontja a következő fázisban van (a szellemi világba való belépés és a világegyetem világával való szembenézés).

Már mondtam, hogy a nagy vörös sárkányt már ledöntöttem és szétzúztam. Hogyhogy nem hiszitek el a szavaimat? Miért akartok még mindig üldöztetést és megpróbáltatásokat elviselni Értem? Vajon nem felesleges árat fizettek-e? Sokszor emlékeztettelek már titeket arra, hogy nektek csak örülnötök kell, mialatt Én Magam személyesen végzem el a munkát. Miért vágytok annyira a cselekvésre? Tényleg nem tudjátok, hogyan kell örülni! Én már mindent teljesen előkészítettem nektek – miért nem jött egyikőtök sem Hozzám, hogy átvegye azt? Még mindig bizonytalanok vagytok abban, amit mondtam! Nem értetek Engem! Azt hiszitek, hogy üres szépelgéseket beszélek; csakugyan zavaros a fejetek! (A teljes felkészülés, amiről beszélek, azt jelenti, hogy többet kell felnéznetek Rám, és többet kell imádkoznotok Előttem, miközben Én személyesen fogok dolgozni azon, hogy mindenkit megátkozzak, aki ellenáll Nekem, és hogy mindenkit megbüntessek, aki üldöz titeket.) Semmit sem tudtok az Én szavaimról! Minden titkomat feltárom nektek, de vajon hányan értik meg közületek őket igazán? Vajon közületek hányan értik meg őket mélyrehatóan? Mi az Én trónom? Mi az Én vasvesszőm? Ki tudja közületek? Amikor trónomat említik, a legtöbben azt gondolják, hogy az az a hely, ahol ülök, vagy hogy ez az Én lakóhelyemre utal, vagy hogy ez Rám utal, arra a személyre, aki Én vagyok. Ezek mind téves értelmezések – egyszerűen a félreértések kuszasága! Egyik értelmezés sem helyes, nem igaz? Mindannyian így értitek és fogjátok fel – ez egyszerűen egy súlyos félreértelmezés! Mi a hatalom? Mi a kapcsolat a hatalom és a trón között? A trón az Én hatalmam. Amikor elsőszülött fiaim ünneplik a trónomat, akkor jön el az az idő, amikor elsőszülött fiaim megkapják a hatalmat Tőlem. Csak Nekem van hatalmam, ezért csak Nekem van trónom. Más szóval, miután elsőszülött fiaim ugyanúgy szenvedtek, ahogyan én szenvedtem, elfogadják majd azt, ami vagyok és amit birtokolok, és mindent megkapnak majd Tőlem; ez az a folyamat, amelynek során elnyerik az elsőszülött fiú státuszát. Ez lesz az ideje annak, hogy elsőszülött fiaim ünneplik majd a trónomat, és ez lesz az ideje annak is, hogy elfogadják Tőlem a hatalmat. Most már meg kellene értenetek ezt! Minden, amit mondok, világos és teljesen egyértelmű, hogy mindenki megértse. Tegyétek félre a saját elképzeléseiteket, és várakozással fogadjátok a titkokat, amelyeket kinyilatkoztatok nektek! Mi tehát a vasvessző? Az előző szakaszban ez kemény szavaimra utalt, de ez most más, mint a múltban: a vasvessző most a tetteimre utal, amelyek a hatalmat megtestesítő nagy katasztrófák. Tehát, valahányszor a vasvessző említésre kerül, az mindig a hatalommal van összefüggésben. A vasvessző eredeti jelentése nagy katasztrófákról szól – ez a hatalom része. Ezt mindenkinek világosan kell látnia, hiszen csak így tudja felfogni akaratomat, és csak így kaphat kinyilatkoztatást szavaimból. Bárki rendelkezzen is a Szentlélek munkájával, az tartja a vasvesszőt a kezében, és ő az, aki hatalommal bír, és joga van bármely hatalmas katasztrófát végrehajtani. Ez az egyik adminisztratív rendeletem.

Minden és az összes dolog nyitva van előttetek (ez arra a részre utal, amelyre világosan rámutattam), és minden és az összes dolog el van rejtve előletek (ez a szavaim titkos részére utal). Bölcsességgel beszélek: néhány szavamnak csak a szó szerinti jelentését engedem nektek megérteni, míg más szavaimnál hagyom, hogy felfogjátok azok jelentését (de a legtöbb ember képtelen megérteni), mert ez a munkám sorrendje. Csak akkor tudom nektek szavaim valódi jelentését elmondani, amikor elértek egy bizonyos érettséget. Ez az Én bölcsességem, és ezek az Én csodálatos tetteim (hogy titeket tökéletesítselek, és hogy végérvényesen legyőzzem a Sátánt és megszégyenítsem az ördögöket). Csak akkor lesztek képesek teljesen megérteni, ha egy másik birodalomba léptek. Azért kell ezt így csinálnom, mert az emberi elképzelésekben sok olyan dolog van, amit az emberek egyszerűen nem tudnak felfogni, és még ha világosan beszélek is, ti akkor sem fogjátok megérteni. Az emberek elméje végül is korlátozott, és sok olyan dolog van, amit csak azután tudok nektek átadni, miután beléptetek a szellemi világba; máskülönben a hús-vér emberi test nem alkalmas a feladatra, és ez csak megzavarhatja az irányításomat. Ez a „munkám sorrendjének” valódi jelentése, amiről beszélek. Mennyire értesz meg Engem az elképzeléseidben? Hibátlan a megértésed? Ez a szellemben lévő tudás? Ezért engednem kell, hogy átmenjetek egy másik birodalomba, hogy befejezzétek a munkámat, és teljesítsétek az akaratomat. Tehát pontosan mi is ez a másik birodalom? Ez valóban, ahogy az emberek gondolják, egyfajta transzcendens szemlélet? Valóban olyasmi, mint a levegő, amit nem lehet látni vagy érezni, és mégis létezik? Mint mondtam, a testben való létezés állapota azt jelenti, hogy van izmunk és csontunk, hogy rendelkezünk formával és alakkal. Ez teljesen igaz és kétségbevonhatatlan, és ezt mindenkinek el kell hinnie. Ez a testben való igazi állapot. Sőt, a testben nincsenek olyan dolgok, amelyeket az emberek gyűlölnének. De mi is pontosan ez az állapot? Amikor az emberek átmennek a hús-vér testből a testbe, egy nagy csoportnak kell megjelennie. Ez azt jelenti, hogy kiszabadulnak a hús-vér testük otthonából, és azt mondhatjuk, hogy mindannyian a saját fajtájukat fogják követni: a hús-vér test a hús-vér testhez gyűlik, a test pedig a testhez. Most azok, akik elszakadnak otthonuktól, szüleiktől, feleségeiktől, férjeiktől, fiaiktól és lányaiktól, elkezdenek belépni a szellemi világba. A végén így áll a dolog: a szellemi világban az a helyzet, hogy az elsőszülött fiúk összegyűlnek, énekelnek és táncolnak, dicsőítik és ünneplik szent nevemet. Ez a jelenet gyönyörű és örökké új. Ők mind az Én szeretett fiaim, akik örökké, töretlenül dicsérnek Engem, örökké ünneplik szent nevemet. Ez a helyzet a szellemi világba való belépés után, ez a szellemi világba való belépés utáni munka is, és ez az a helyzet is, amelyről beszéltem, a gyülekezet pásztorolása a szellemi világban. Továbbá az, hogy az Én személyem megjelenik a világegyetem minden nemzetében és minden nemzet és minden nép között, hatalmamat, haragomat és ítéletemet viselve, és még inkább vasvesszőmet tartva, hogy kormányozzon minden nemzetet és minden népet. Ez minden nép és az egész világmindenség között tanúságot tesz Rólam, amely megrázza az eget és a földet, arra késztetve minden népet és minden dolgot a hegyeken, a folyókban, a tavakban és a föld végein, hogy dicsőítsenek Engem és magasztaljanak Engem, és hogy megismerjenek Engem, az egy Istent Magát, aki minden dolgok Teremtője, és aki mindent igazgat, mindent irányít, mindent megítél, mindent megvalósít, mindent megbüntet, és mindent elpusztít. Ez tehát személyem valódi megjelenése.

Előző: 98. fejezet

Következő: 100. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren