68. fejezet

Szavam minden országban, helyen, nemzetben és felekezetben megvalósul, és minden szegletben, bármely időpontban teljesedik. A mindenütt előforduló katasztrófák nem emberek közötti harcok, és nem is fegyveres harcok. Azután nem lesz több háború. Minden az Én kezemben van. Mindenki szembesül majd ítéletemmel, és elsorvad a katasztrófa közepette. Azok, akik ellenállnak Nekem, valamint azok, akik nem kezdeményezik, hogy együttműködjenek Velem, szenvedjék el a különféle katasztrófák fájdalmát; sírjanak és csikorgassák fogukat az örökkévalóságig, örökre sötétségben maradva. Nem fognak túlélni. Egyenesen és fürgén cselekszem, és nem veszem figyelembe, hogy mennyire voltál hűséges Hozzám a múltban; mindaddig, amíg ellenállsz Nekem, ítélő kezem gyors haragot szabadít majd rád, mindenféle – akár egy másodpercnyi – késedelem nélkül és egy szemernyi irgalom nélkül. Végig azt mondtam, hogy Én vagyok az Isten, aki megtartja szavát. Minden szavam beteljesedik, és mindegyiket láttatni fogom veletek. Ez a valódi jelentése a mindenben a valóságba való belépésnek.

Nagy katasztrófák biztosan nem fogják érni fiaimat, szeretteimet; minden pillanatban és minden másodpercben vigyázni fogok a fiaimra. Nektek biztosan nem kell majd ilyen fájdalmat és szenvedést elviselnetek. Ehelyett az a lényeg, hogy tökéletesítsem fiaimat, és beteljesítsem bennük az Én szavamat. Ennek eredményeként felismerhetitek mindenhatóságomat, tovább fejlődhettek az életben, hamarabb vállalhattok terheket Értem, és teljes éneteket az Én adminisztratív tervem megvalósításának szentelhetitek. Örvendjetek boldogan és vidáman emiatt. Mindent át fogok adni nektek, hogy átvehessétek az irányítást; a kezetekbe fogom azt adni. Ha igaz, hogy egy fiú örökli apja teljes birtokát, akkor mennyivel igazabb ez rátok, elsőszülött fiaim? Ti valóban áldottak vagytok. Ahelyett, hogy a nagy katasztrófáktól szenvednétek, örökké tartó áldásokban lesz részetek. Micsoda dicsőség! Micsoda dicsőség!

Növeljétek a tempótokat, és járjatok az Én nyomdokaimban mindenhol és mindenkor; ne maradjatok le. Hagyjátok, hogy szívetek az Én szívemet kövesse, lelketek pedig az Én lelkemet. Működjetek együtt Velem, és legyetek egyek szívben és lélekben. Egyetek Velem, éljetek Velem és örvendezzetek Velem. Csodálatos áldások várnak rátok, hogy élvezzétek és átvegyétek. Ilyen páratlan bőség van Bennem. Még egy keveset sem készítettek ebből senki másnak; ezt teljes mértékben a fiaimért teszem.

Jelenleg az jár a fejemben, hogy mi fog beteljesedni. Mire befejezem a veletek való beszélgetést, ezek az ügyek addigra már befejeződnek. A munka valóban olyan gyorsan halad, és minden pillanatban változik. Ha a figyelmetek csak egy pillanatra is elkalandozik, akkor „centrifugális” jelenség lép fel, és nagy távolságra lesztek taszítva, elhagyva így ezt az áramlatot folyamot. Ha nem kerestek komolyan, akkor fáradságos erőfeszítéseimet hiábavalóvá fogjátok tenni. A jövőben bármikor be fognak özönleni különböző nemzetekből származó emberek: a jelenlegi szinteteken képesek lesztek vezetni őket? Alaposan ki foglak képezni benneteket jó katonákká ezen a rövid időn belül, hogy teljesítsétek megbízatásomat. Azt kívánom, hogy dicsőítsétek nevemet minden tekintetben, és csodálatos bizonyságokat tegyetek Rólam. Azok, akiket ők megvetettek, álljanak ma föléjük, hogy vezessék és kormányozzák őket. Felfogjátok a szándékaimat? Felismertétek, hogy milyen fáradságos erőfeszítéseket tettem? Mindezt értetek teszem. Csak az a kérdés, hogy képesek vagytok-e élvezni áldásaimat.

Én, az Isten, aki az emberiség lelkét és szívét kutatom, a föld határáig utazom. Ki merne nem tenni Nekem szolgálatot? Nagy a feszültség minden nemzet között, és keservesen küzdenek; végül azonban nem menekülnek a markomból. Biztosan nem fogom könnyen elengedni őket. Egyenként vonom majd ítélet alá őket tetteik, földi helyzeteik és földi örömeik szerint. Egyiket sem kímélem. Haragom elkezdett feltárulni, és az egész rájuk zúdul majd. Minden egyenként beteljesedik majd bennük, és mindezt ők hozzák majd magukra. Azok az emberek, akik nem ismertek Engem, vagy megvetettek Engem a múltban, most szembesülnek majd ítéletemmel. Ami pedig azokat illeti, akik üldözték fiaimat, őket különösen megfenyítem múltbeli szavaik és tetteik alapján. Még a gyerekeket sem kímélem; ezek az emberek mind sátánfajzatok. Még ha nem is mondanak és nem tesznek semmit, ha mélyen legbelül gyűlöletet táplálnak fiaim iránt, nem kímélek meg egyet sem közülük. Láttatni fogom mindannyiukkal, hogy ma mi – ez az embercsoport – uralkodunk és birtokoljuk a hatalmat; biztosan nem ők. Emiatt még fontosabb, hogy szenteljétek teljes erőtöket Nekem, és valóban áldozzátok föl magatokat Értem, hogy dicsőíthessétek nevemet és tanúságot tehessetek nevemről minden helyen, szegletben, vallásban és felekezetben, és terjeszthessétek azt az egész világegyetemben és a föld határáig!

Előző: 67. fejezet

Következő: 69. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren