69. fejezet

Amikor az Én akaratom kibontakozik, bárkit, aki ellen mer állni, és bárkit, aki ítélkezni vagy kételkedni mer, azt azonnal eltávolítom. Ma mindenkit, aki nem az Én akaratom szerint cselekszik, vagy aki félreérti akaratomat, ki kell vetni és el kell taszítani királyságomból. Az Én királyságomban nincs senki más; mind az Én fiaim – az emberek, akiket szeretek, és akik tekintettel vannak Rám. Továbbá ők azok, akik az Én szavam szerint cselekszenek, és képesek uralkodni hatalommal, hogy minden nemzetet és minden népet megítéljenek az Én nevemben. Ezenkívül ők az elsőszülött fiak egy csoportja, akik ártatlanok és élénkek, egyszerűek és nyitottak, valamint becsületesek és bölcsek. Az Én akaratom teljesül bennetek, és az, amit tenni akarok, beteljesedik bennetek, hibátlanul, teljesen nyíltan és feltárva. Elkezdtem elhagyni azokat, akiknek rossz szándékaik és céljaik vannak, és egyenként elő fogom idézni a bukásukat. Egyesével el fogom őket pusztítani addig a pontig, amit nem tudnak túlélni – és mindez a szellemükre, a lelkükre és a testükre vonatkozik.

Értsd meg, hogy kezem tettei – a szegények támogatása, az Engem szeretők gondozása és védelme, azoknak a tudatlanoknak és buzgóknak a megmentése, akik nem szakítják félbe irányításomat, azoknak a megbüntetése, akik ellenállnak Nekem, és akik nem működnek együtt Velem aktívan – mindezek a dolgok egyenként megerősítést nyernek majd, az Én kijelentéseim szerint. Olyan valaki vagy-e, aki igazán szeret Engem? Olyan valaki vagy-e, aki hűségesen feláldozza magát Értem? Olyan valaki vagy-e, aki hallgat szavamra, és aszerint cselekszik? Olyan valaki vagy-e, aki Ellenem van, vagy olyan, aki összeegyeztethető Velem? Mélyen legbelül, van-e világos fogalmad ezekről a dolgokról? Tudnál-e válaszolni mindenre, amit mondtam? Ha nem tudsz, akkor olyan valaki vagy, aki lelkesedéssel keres, de nem érti akaratomat. Az ilyen emberek szakítják félbe a legkönnyebben irányításomat, és félreértik az akaratomat. Ha csak egy pillanatra is rossz szándékuk van, akkor ki lesznek téve annak, hogy eltávolítom és megsemmisítem őket.

Bennem végtelen rejtélyek vannak, amelyek kifürkészhetetlenek. Egyenként tárom fel őket az emberek előtt, tervem szerint. Vagyis felfedem őket elsőszülött fiaim előtt. Akik hitetlenek és ellenállnak Nekem, azokat egyszerűen hagyom, hogy sodródjanak az árral; végül azonban meg kell értetnem velük, hogy Én vagyok a fenség és az ítélet. A mai hitetlenek csak arról tudnak, ami a szemük előtt történik, de nem ismerik akaratomat. Csak a fiaim – az emberek, akiket szeretek – ismerik és értik akaratomat. Fiaim előtt nyíltan fel vagyok fedve; a Sátánnak Én fenség és ítélet vagyok, és egyáltalán nem vagyok elrejtve. Manapság csak az Én elsőszülött fiaim méltók akaratom megismerésére; senki más nem felel meg – és mindezt előre megszerveztem a teremtés előtt. Már az elején megfelelően elrendeztem, hogy ki legyen megáldva és ki legyen megostorozva; ezt világosan megmondtam, és ma már ez teljesen megnyilvánult: az áldottak elkezdték élvezni az áldásaikat, míg azok, akiket ostoroznak, elkezdték elszenvedni a katasztrófát. Akik nem akarják, hogy megostorozzák őket, mégis megkapják ezt, mert ez az, amit elrendeltem, és amit adminisztratív rendeleti kezeim elrendeztek. Pontosan milyen ember áldott, és milyen embert ostoroznak meg? Ezeket a dolgokat már felfedtem; ez nem rejtély számotokra, hanem a nyilvánosság előtt van. Akik elfogadnak Engem, de rossz szándékaik vannak; akik elfogadnak Engem, de nem keresnek Engem; akik ismernek Engem, de nem engedelmeskednek Nekem; akik elvetemültségben és alattomosságban vesznek részt, hogy megtévesszenek Engem; akik olvassák szavaimat, de negativitást árasztanak magukból, és akik nem ismerik önmagukat, akik nem tudják, mik ők, akik nagyszerűnek gondolják magukat, és akik azt feltételezik, hogy elérték az érettséget (a Sátán példája) – minden ilyen ember ostorozás tárgya. Azok, akik elfogadnak Engem, és akiknek szándékai Értem vannak (és ha félbeszakításokat okoznak, nem fogok emlékezni a vétkeikre – de a szándékaiknak helyesnek kell lenniük, és nekik mindig óvatosnak, gondosnak és nem kicsapongónak kell lenniük; és mindig legyen meg bennük az akarat, hogy hallgassanak Rám és engedelmeskedjenek Nekem); akik tiszták; akik nyitottak; akik becsületesek; akiket nem irányít semmilyen személy, dolog vagy ügy; és azok, akik megjelenésükben gyermekiek annak ellenére, hogy érettek az életben – ezek az Én szeretteim, áldásaim tárgyai. Most mindegyikőtök elfoglalja a saját helyét, állapotának megfelelően. Sőt, tudni fogod, hogy áldott vagy-e vagy ostorozott; nincs szükség arra, hogy világosan kimondjam. Az áldottak örüljenek és legyenek boldogok, míg azok, akik ostorozást fognak elszenvedni, ne szorongjanak. Mindkettőt az Én kezem intézte el, bár nem Én vagyok a hibás: az ok a Velem való aktív együttműködésed hiánya, valamint az, hogy nem érted meg, hogy Én vagyok az Isten, aki az ember legbelső lényét kutatja. Ez az, amit előre megállapítottam, és magadnak ártottál a saját kicsinyes trükkjeiddel; ezt te hoztad magadra! Az, hogy az alvilágba kerülsz, nem rossz bánásmód veled szemben! Ez a te véged; ez a te eredményed!

Áldott elsőszülött fiaim! Keljetek fel gyorsan és éljenezzetek! Keljetek fel gyorsan és mondjatok dicséretet! Mostantól nem lesz több keserűség és szenvedés; minden a mi kezünkben van. Bárki, akinek a gondolatai teljesen összhangban vannak az Enyémekkel, az olyan személy, akit szeretek, és nem kell katasztrófát szenvednie. Bármi is a szíved vágya, teljesíteni fogom (bár ez nem lehet önkényes); ez az Én munkám.

Előző: 68. fejezet

Következő: 70. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren