67. fejezet

A fiaim megjelennek nyilvánosan és minden nép előtt. Súlyosan megfenyítem azokat, akik nyíltan szembe mernek szállni velük; az biztos. Ma mindazok, akik képesek felemelkedni és gondját viselni a gyülekezetnek, elérték az elsőszülött fiú státuszát, és most Velem vannak a dicsőségben – mindaz, ami az Enyém, a tiétek is. Bőséges kegyelmet adományozok mindazoknak, akik valóban alávetik magukat Nekem, hogy erőssé válhass, meghaladva a többi ember erejét. Akaratom teljes egészében hozzátok szól, elsőszülött fiak, és csak azt kívánom, hogy mielőbb éretté váljatok, és teljesítsétek azt, amit rátok bíztam. Tudjátok ezt! Amit rátok bízok, az az irányítási tervem végső programja. Csak azt remélem, hogy ti képesek lesztek teljes lényeteket felajánlani Nekem, teljes szívetekből, lelketekből és erőtökből, és mindent feláldozni Értem. Az idő valóban nem vár senkire, és semmilyen személy, esemény vagy dolog nem akadályozhatja munkámat. Tudd ezt! A munkám minden lépésnél gördülékenyen, akadálytalanul halad.

Lépteim átszelik a világegyetemet és elérik a föld határait, szemeim folyamatosan vizsgálnak minden egyes embert, sőt, a világegyetem egészét figyelem. Szavaim valójában az univerzum minden szegletében működnek. Aki merészel nem tenni szolgálatot Értem, aki hűtlen mer lenni Hozzám, aki ítéletet merészel mondani nevem felett, és aki szidalmazni és rágalmazni meri fiaimat – akik valóban képesek ilyesmire, azoknak szigorú ítéleten kell átesniük. Ítéletem a maga teljességében fog lesújtani, ami azt jelenti, hogy most az ítélet korszaka van, és gondos megfigyelés révén rá fogsz jönni, hogy ítéletem az egész világmindenségre kiterjed. Természetesen az Én házam sem mentesül; ítéletet fognak kapni azok, akiknek gondolatai, szavai vagy tettei nem felelnek meg az Én akaratomnak. Értsd meg ezt! Ítéletem az egész világmindenségre irányul, nem csak az emberek vagy dolgok egy csoportjára. Rájöttél erre? Ha mélyen legbelül ellentmondást érzel a Rólam szóló gondolataidban, akkor azonnal belső megítélés alá fogsz kerülni.

Ítéletem minden alakban és formában jelentkezik. Tudd ezt! Én vagyok a világmindenség egyedülálló és bölcs Istene! Semmi sincs a hatalmamon kívül. Ítéleteim mind feltárulnak számotokra: ha a gondolataid ellentmondásosak Velem kapcsolatban, figyelmeztetésképpen megvilágosítalak. Ha nem figyelsz, akkor azonnal elhagylak (ezzel nem a nevemben való kételkedésre utalok, hanem a testi örömökhöz kapcsolódó külső viselkedésekre). Ha dacosak a gondolataid Irántam, ha panaszkodsz Nekem, ha ismételten elfogadod a Sátán gondolatait, és ha nem követed az élet érzéseit, akkor szellemed sötétségbe kerül, és tested fájdalmat fog szenvedni. Közelebb kell lenned Hozzám. Lehetetlen, hogy csupán egy-két nap alatt helyreállítsd a normális állapotodat, és az életed szemmel láthatóan messze lemarad. Ami pedig azokat illeti, akik romlottak a beszédben, meg fogom fegyelmezni a szátokat és a nyelveteket, és kezelésnek fogom alávetni a nyelveteket. Ami azokat illeti, akik gátlástalanul romlottak a tetteikben, figyelmeztetni foglak benneteket a szellemetekben, és keményen megfenyítem azokat, akik nem figyelnek oda. Akik nyíltan megítélnek Engem és szembeszállnak Velem, vagyis akik szóban vagy tettben engedetlenséget tanúsítanak, azokat teljesen kivetem és elhagyom, amitől elpusztulnak és elveszítik a legmagasabb áldásokat; ezek azok, akik a kiválasztottság után ki lesznek vetve. A tudatlanokat, vagyis akiknek a látomásai nem világosak, ugyanakkor megvilágosítom és megmentem; akik azonban értik az igazságot, de nem gyakorolják azt, azokat a fent említett szabályok szerint fogom kezelni, akár tudatlanok, akár nem. Ami azokat az embereket illeti, akiknek kezdettől fogva megtévedt szándékaik voltak, örökre képtelenné fogom tenni őket a valóság felfogására, és végül fokozatosan, egyenként ki lesznek vetve. Egy sem marad meg, bár most megmaradnak az Én elrendezésem szerint (mert nem elhamarkodottan, hanem rendezett módon teszem a dolgokat).

Ítéletem teljesen feltárul; különféle embereket szólít meg, akiknek mind el kell foglalniuk a megfelelő helyüket. Aszerint fogom igazgatni és megítélni az embereket, hogy mely szabályokat szegték meg. Azokra, akik nincsenek ebben a névben, és nem fogadják el az utolsó napok Krisztusát, csak egy szabály érvényes: azonnal elveszem azoknak a szellemét, lelkét és testét, akik szembeszállnak Velem, és az alvilágba vetem őket; ami azokat illeti, akik nem dacolnak Velem: megvárom, míg megértek, mielőtt meghozom a második ítéletet. Szavaim mindent teljesen világosan megmagyaráznak, és semmi sincs elrejtve. Csak azt remélem, hogy mindig szem előtt tudjátok tartani őket!

Előző: 66. fejezet

Következő: 68. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren