66. fejezet

A munkám egészen idáig folytatódott, és mindez az Én kezem bölcs elrendezését követte, és mindez az Én nagy sikerem volt. Az emberek közül ki tudna ilyesmit tenni? Nem inkább az a helyzet, hogy az emberek félbeszakítják az irányításomat? Mindazonáltal tudnod kell, hogy senki sem végezheti el helyettem az Én munkámat, még kevésbé akadályozhatja azt, mivel nincs egyetlen ember sem, aki elmondhatja vagy megteheti azt, amit Én teszek és mondok. Bár ez a helyzet, az emberek még mindig nem ismernek Engem, Engem, aki a bölcs, Mindenható Isten vagyok! Külsőleg nem mernétek nyíltan dacolni Velem, mégis szívetekben és elmétekben szembehelyezkedtek Velem. Bolondok! Nem tudjátok, hogy Én vagyok az az Isten, aki az ember legbensőbb szívét vigyázza? Nem tudod, hogy minden szavadat és tettedet figyelem? Elmondom neked ezt: szelíd szavak soha többé nem fognak elhangzani ajkaimról. Ehelyett az Enyémek mind a szigorú ítélet szavai lesznek, és meglátom, elbírod-e őket vagy sem. Mostantól kezdve azok, akiknek a szíve nincs közel Hozzám – vagyis azok, akiknek nincs őszinte szeretetük Irántam –, azok, akik nyíltan szembeszállnak Velem.

Ma a Szentlélek munkája arra a pontra érkezett, amikor már nem használatos a korábbi módszer; ehelyett egy új módszer valósul meg. Azok, akik nem működnek együtt Velem pozitívan és tevékenyen, az alvilágba, a halál szakadékába esnek (és ezek az emberek örökre elkárhoznak). Az új módszer a következő: ha a szíved és a lelked nincs rendben, akkor az Én ítéletem azonnal el fog érni téged. Ez magában foglalja a világhoz, a gazdagsághoz, a családodhoz, a férjedhez, feleségedhez, gyerekeidhez, szüleidhez, az evéshez és iváshoz, a ruházathoz és minden olyan dologhoz való ragaszkodást, ami nem része a szellemi birodalomnak. A szentek megvilágosodása egyre láthatóbbá válik majd; vagyis az életérzések egyre nyilvánvalóbbá válnak, és folyamatosan mozgásban lesznek. Bárki, aki a legkisebb félbeszakítást okozza, katasztrofális bukást szenved majd, messze lemaradva az élet versenypályáján. Végleg el fogom hagyni és kivétel nélkül semmibe fogom venni azokat, akik közömbösek, akik nem odaadóan keresnek. Ezer évig katasztrófákban kell majd sínylődniük. Ami azokat illeti, akik buzgón keresnek – vagyis akik mindig félbeszakításokat okoznak –, el fogom vetni tudatlanságukat, és hűségessé teszem őket Hozzám. Ezenkívül bölcsességgel és intelligenciával rendelkeznek majd, és ezáltal még nagyobb hittel fognak keresni. Megduplázom áldásaimat minden elsőszülött fiamra, és szeretetem mindenkor rátok száll. Mindig vigyázok rátok és védelek titeket, és nem engedem, hogy a Sátán hálójába essetek. Elkezdtem munkámat elindítani minden nép között; vagyis egy újabb munkaprogramot tettem hozzá. Ők azok, akik ezer éven át szolgálják majd Krisztust, és hatalmas számú ember tódul majd be királyságomba.

Fiaim, fokoznotok kell a képzéseteket. Sok munka vár rátok, olyan munka, amelyet el kell vállalnotok és véghez kell vinnetek. Csak azt kívánom, hogy siessetek és érjetek meg, hogy befejezhessétek azt a munkát, amelyet rátok bíztam. Ez a ti szent felelősségetek, és ez az a kötelesség, amit nektek kell teljesítenetek, akik az Én elsőszülött fiaim vagytok. Megvédelek titeket, amíg el nem éritek az ösvény végét, és oltalmazni foglak titeket, hogy örökké élvezhessétek a boldogságot Mellettem! Mindannyiótoknak tisztában kell lennie azzal a ténnyel, hogy sok áldozatot és sok környezetet szerveztem meg, mindet azért, hogy tökéletesítselek titeket. Ugye tudjátok, hogy ezek mind az Én áldásaim? Ti mind az Én szeretett fiaim vagytok. Amíg őszintén szerettek Engem, Én egyikőtöket sem fogom elhagyni – bár ez attól függ, hogy képesek vagytok-e harmonikusan együttműködni Velem vagy sem.

Előző: 65. fejezet

Következő: 67. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren