19. fejezet

Ahogy a Szentlélek munkája folytatódik, Isten ismét elvezetett minket a Szentlélek munkájának egy új útjára. Ennek eredményeként néhány ember elkerülhetetlenül félreértett Engem és panaszt tett Nekem. Néhányan ellenálltak Nekem és szembeszálltak Velem, és tüzetesen megvizsgáltak Engem. Azonban továbbra is irgalmasan várom, hogy bűnbánatot gyakoroljatok és megreformáljátok magatokat. A Szentlélek munkájának a módszerében az a változás, hogy maga Isten nyíltan megjelent. A szavam változatlan marad! Mivel titeket mentelek meg, egyáltalán nem kívánlak félúton elhagyni benneteket. Csak arról van szó, hogy kétségeket tápláltok és üres kézzel vissza akartok fordulni. Közületek néhányan már nem haladnak előre, míg mások csak várnak és figyelnek. Megint mások passzívan kezelik a helyzetet, néhanyan pedig egyszerűen utánzással foglalkoznak. Nagyon megkeményítettétek a szíveteket! Megragadtad, amit nektek mondtam, és átalakítottad olyasmivé, amire büszke vagy, vagy amivel dicsekszel. Gondold ezt tovább: Ez nem más, mint hogy az irgalom és az ítélet szavai rátok szállnak. A Szentlélek, látva, hogy valóban lázadók vagytok, egyenesen a beszédre és a boncolgatásra tér. Félnetek kellene. Ne viselkedjetek meggondolatlanul, ne cselekedjetek elhamarkodottan, és ne legyetek hiúak, gőgösek vagy önhittek! Inkább arra kellene koncentrálnotok, hogy a szavaimat átültessétek a gyakorlatba, és éljétek meg őket, bárhova is mentek, hogy azok valóban átformálhassanak titeket belülről és hogy a tiétek lehessen a természetem. Csak az ilyen eredmények valódiak.

Ahhoz, hogy a gyülekezet felépüljön, különleges érettséggel kell rendelkezned és teljes szívvel és szüntelenül kell keresned. Továbbá el kell fogadnod a Szent Lélek tüzét és tisztítását, hogy átalakult emberré válj. Csak ilyen feltételek mellett lehet felépíteni a gyülekezetet. A Szent Lélek munkája most elvezetett titeket oda, hogy hozzákezdjetek a gyülekezet felépítéséhez. Ha továbbra is olyan kábultan és lomhán viselkedtek, mint a múltban, nincs remény számotokra. Fel kell vértezni magatokat a teljes igazsággal, szellemi tisztánlátásra van szükségetek, és a tökéletes úton kell járnotok az Én bölcsességemmel összhangban. Ahhoz, hogy a gyülekezet felépüljön, benne kell lennetek az élet szellemében és nem csak felületesen színlelni. A növekedés folyamata az életetekben ugyanaz a folyamat, mint amelyben felépültök. Azonban jegyezzétek meg, hogy azokat, akik ajándékokra támaszkodnak, és akiknek nincs lelki megértése vagy nem értik a valóságot, nem lehet felépíteni, mint ahogy azokat sem, akik képtelenek mindig a közelemben lenni és kommunikálni Velem. Nem lehet felépíteni olyan embereket, akik eszmékkel foglalják el az elméjüket vagy doktrínák szerint élnek, és azokat sem lehet felépíteni, akiket az érzelmeik vezérlik. Nem számít, hogyan bánik veled Isten, feltétel nélkül alá kell vetned magadat Neki; különben nem lehet téged felépíteni. Azokat, akik elmerülnek a saját fontosságukban, önelégültségükben, büszkeségükben és elégedettségükben, és akik szeretnek lekezelően és magamutogatóan viselkedni, nem lehet felépíteni. Azokat, akik nem tudnak másokkal összhangban szolgálni, szintén nem lehet felépíteni, és ugyanez igaz olyan emberekre, akiknek nincs szellemi belátásuk és vakon követik azt, aki vezeti őket. Hasonlóképpen nem lehet felépíteni azokat, akik nem értik meg a szándékaimat és idejétmúlt állapotban élik életüket, és azokat sem lehet felépíteni, akik túl lassúak ahhoz, hogy elérjék az új fényt és nincs semmiféle látomásuk, amire alapoznák magukat.

A gyülekezetet haladéktalanul fel kell építeni; ez számomra süregető kérdés. Azzal kellene kezdened, hogy a pozitívumokra összpontosítasz, és úgy csatlakozol az építés folyamatához, hogy minden erődből fölajánlod magadat. Ellenkező esetben el leszel utasítva. Mondj le mindenről, amiről le kell mondani, és alaposan igyál és egyél abból, amit inni és enni kell. Meg kellene élned a szavam valóságát, és fel kellene hagynod azzal, hogy felületes és lényegtelen dolgokra összpontosítasz. Kérdezd meg magadtól: Mennyit fogadtál be a szavamból? Mennyire éled meg? Tisztánlátással kellene élned és tartózkodnod az elhamarkodott tettektől; különben az ilyen viselkedés nem fog segíteni abban, hogy növekedést érj el az életedben, hanem valójában ártani fog a növekedésednek. Meg kellene értened az igazságot, tudnod kellene, hogy hogyan kell azt a gyakorlatba átültetni, és hagynod kellene, hogy a szavam valóban az életeddé váljon. Ez a dolog lényege!

Mivel a gyülekezet építése mostanra kritikus pillanathoz érkezett, a Sátán terveket sző és mindent megtesz, hogy azt lerombolja. Ne legyetek gondatlanok, hanem óvatosan járjatok el és kellő szellemi ítélőképességgel járjatok el. Ilyen ítélőképesség nélkül nagy veszteségeket fogtok szenvedni. Ez nem egy triviális dolog; ezt nagyon fontos kérdésnek kellene tekintenetek. A Sátán is képes hamis látszatot kelteni és hamisítványokkal házalni, de ezeknek a dolgoknak a belső minőségük más. Az emberek olyan ostobák és hanyagok, és nem látják a különbséget. Ez is azt mutatja, hogy nem képesek mindig megőrizni a tisztánlátást és higgadtságot. A szívetek sehol sem található. A szolgálat az egyrészt megtiszteltetés, másrészt veszteség is lehet. Áldáshoz vagy szerencsétlenséghez vezethet. Maradj csendben a jelenlétemben és élj a szavam szerint, és szellemileg valóban fenn fogod tartani az éberséget és az ítélőképességet. Amikor a Sátán megérkezik, azonnal képes leszel védekezni ellene és érzékelni a jövetelét; valódi nyugtalanságot fogsz érezni a lelkedben. A Sátán jelenlegi munkája a trendek változásához igazodik. Ha az emberek kábultan viselkednek és hiányzik az éberségük, fogságban fognak maradni. Mindig ébernek kell lenned és nyitva kell tartanod a szemed. Ne vitatkozz a saját nyereségeid és veszteségeid fölött és ne számolgass a saját hasznod érdekében; ehelyett törekedj arra, hogy az Én akaratom teljesedjen.

A tárgyak egyformának tűnhetnek, de minőségükben különbözhetnek. Emiatt fel kellene ismerned az egyéneket és a szellemeket is. Belátást kellene gyakorolnod és meg kellene őrizned a szellemi tisztánlátást. Amikor megjelenik Sátán mérge, azonnal fel kellene ismerned azt; nem kerülheti el Isten ítéletének a fényét. Jobban kellene figyelned arra, hogy figyelmesen hallgasd a Szentlélek hangját a lelkedben; ne kövess másokat vakon és ne téveszd össze a hamisat az igazzal. Ne kövesd egyszerűen azt, aki átveszi a vezetést, nehogy nagy veszteség érjen téged. Milyen ízt hagy mindez a szátokban? Éreztétek a következményeket? Nem szabadna találomra beleavatkoznotok a szolgálatba vagy belehelyezni a saját véleményeteket, különben le fogok sújtani rád. Ami még rosszabb, ha megtagadod az engedelmességet és továbbra is azt mondod és teszed amit csak kívánsz, le foglak téged vágni! A gyülekezetnek nem kell még több embert összekaparnia; csak azokat akarja, akik őszintén szeretik Istent és valóban a szavam szerint élnek. Tisztában kell lenned a saját tényleges helyzeteddel. Nem önámítás az, amikor a szegények gazdagnak tartják magukat? Ahhoz, hogy a gyülekezet felépüljön, követned kell a Lelket; ne folytasd úgy, hogy vakon cselekszel. Inkább maradj a helyeden és töltsd be a saját feladatod. Ne lépj ki a szerepeidből; tégy meg mindent azért, hogy azt a szerepet töltsd be, amit teljesíteni tudsz, és akkor elégedett lesz a szívem. Nem arról van szó, hogy mindannyian ugyanazt a szerepet fogjátok ellátni. Inkább mindegyikőtök töltse be a saját szerepét és ajánlja fel szolgálatát másokkal összhangban a gyülekezetben. A szolgálatotok egyik irányban sem hajolhat el.

Előző: 18. fejezet

Következő: 20. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren