87. fejezet

Fel kell gyorsítanotok a tempótokat és megtenni, amit akaratom szerint el kell végezni – ez az, amit nagy buzgalommal nektek szánok. Lehetséges volna, hogy még most sem értettétek meg szavaim jelentését? Lehetséges, hogy még mindig nem ismeritek szándékomat? Egyre világosabban szóltam, egyre többet és többet mondtam, ti pedig még mindig nem tettetek semmi erőfeszítést, hogy kifürkésszétek szavaim értelmét? Sátán, ne képzeld, hogy lerombolhatod a tervemet! Azok, akik a Sátán szolgálatában állnak – azaz a Sátán leszármazottai (ez azokra vonatkozik, akik a Sátán birtokában vannak, akikben ebből adódóan minden bizonnyal a Sátán élete van, ezért a Sátán utódainak nevezik őket) – irgalomért könyörögnek lábaim előtt, sírva és fogaikat csikorgatva. Én azonban nem tennék ilyen ostobaságot! Megbocsáthatok vajon a Sátánnak? Üdvösséget hozhatok vajon a Sátánnak? Az lehetetlen lenne! Azt teszem, amit mondok, és soha nem fogom megbánni!

Bármi, aminek hangot adok, létrejön. Nem így van? Mindazonáltal ti továbbra sem bíztok Bennem, kételkedtek szavaimban, és azt hiszitek, csak tréfálok veletek. Ez egyszerűen nevetséges. Én vagyok Isten Maga! Értitek? Én Maga Isten vagyok! Ha nem birtokolnék bölcsességet vagy erőt, tehetném és mondhatnám csak úgy azt, amihez kedvem van? Ti mégsem bíztok Bennem. Ismételten kihangsúlyoztam számotokra ezeket a dolgokat, újból és újból elmondtam őket nektek. Miért van hát, hogy legtöbben még most sem hisztek? Miért dédelgettek még mindig kételyeket? Miért ragaszkodtok saját elképzeléseitekhez akár az életetek árán is? Ezek megmenthetnek téged? Én azt teszem, amit mondok. Többször elmondtam nektek: szavaimat tekintsétek igaznak, és ne kételkedjetek. Komolyan vettétek őket? Egyedül semmit sem tehettek, mégis képtelenek vagytok hinni abban, amit Én teszek. Mit lehet mondani egy ilyen emberről? Hogy teljesen őszinte legyek, olyan, mintha meg sem teremtettelek volna titeket. Más szóval, minden tekintetben alkalmatlanok vagytok arra, hogy szolgálattevők legyetek Értem. Mindenkinek hinnie kell szavaimat! Mindenkinek ki kell állnia a próbát; senkit nem hagyok meglépni. A kivételek természetesen azok, akik hisznek. Azok, akik bíznak az Én szavaimban, bizonnyal részesülnek majd áldásaimból, amelyek az alapján szállnak majd rád és teljesednek be benned, amit hiszel. Elsőszülött fiaim! Most elkezdem nektek adományozni valamennyi áldásomat. Apránként elkezditek majd levetni a test mindazon megvetett kötelékeit: házasságot, családot, evést, öltözködést, alvást, és minden természeti katasztrófát (szelet, napot, esőt, csípős orkánokat, a nyomorult havazást, és minden mást, amit gyűlöltök). Utazni fogtok keresztül az óceánokon, a szárazföld felett, és a levegőn át anélkül, hogy bármiben is korlátozna titeket a tér, idő vagy földrajzi adottság, szívből élvezve szerető ölelésemet, és gyengéd gondoskodásom alatt felügyelve minden dolgot.

Ki nem büszke az elsőszülött fiakra, akiket teljessé tettem? Ki nem fogja dicsérni nevemet értük? Miért vágyom most arra, hogy olyan sok rejtélyt feltárjak nektek? Miért most, nem pedig a múltban? Ez önmagában is egy rejtély; tudod ezt? A múltban miért nem említettem, hogy Kína olyan nép, amelyet elátkoztam? És miért nem tettem ismertté azokat, akik szolgálatot végeznek Értem? Ma ezt is elmondom nektek: véleményem szerint mára minden megvalósult, ezt pedig az előszülött fiaimra való tekintettel mondom. (Mert ma az Én elsőszülött fiaim eljutottak oda, hogy Mellettem uralkodjanak – és nemcsak alakot öltöttek, hanem ténylegesen együtt uralkodnak Velem. Jelenleg azok, akikben a Szentlélek munkálkodik, bizonyosan Mellettem uralkodnak – és ez éppen most tárul fel; nem tegnap, és nem holnap.) Ma világosságra hozom a normális emberi mivoltot illető valamennyi titkomat, mert azok az emberek, akiket le akarok leplezni, lelepleződtek, és ez az Én bölcsességem. Munkám eddig a lépésig fejlődött: vagyis, ebben az időpillanatban be kell vezetnem azon adminisztratív rendeletek tervét, amelyeket kimondottan erre az időszakra választottam. Ily módon, elsőszülött fiaimat felruházom a megfelelő igazolásokkal, a fiakat, a népet és a szolgálattevőket, mert Én hatalommal bírok és ítéletet hozok, és a vasvesszővel fogok uralkodni. Ki merészeli megtenni, hogy nem végez Értem szolgálatot engedelmesen? Ki merészel panaszkodni Nekem? Ki merné azt mondani, hogy nem az igazságosság Istene vagyok? Én tudom, démoni természetetek már rég feltárult Előttem: féltékenységet és gyűlöletet éreztek bárki iránt, akihez jó vagyok. Ez teljes mértékben a Sátán természete! Én jó vagyok fiaimhoz; mernéd azt állítani, hogy igazságtalan vagyok? Teljesen kirúghatnálak, de szerencsédre szolgálatot végzel Értem, és nem most van az idő; máskülönben már kirúgtalak volna!

Sátánfajzatok! Ne legyetek többé barbárok! Ne szóljatok többet! Ne tegyetek semmi többet! Az Én munkám már elkezdett megvalósulni választott fiaimban és népemben, és már terjed minden nemzeten, minden felekezeten, minden valláson, és az élet minden területén át Kínán kívül. Miért van az, hogy akik szolgálatot végeznek Értem, szellemileg mindig akadályoztatva vannak? Miért nincs soha lelki megértésük? Miért van az, hogy az Én Lelkem soha nem munkálkodik ezekben az emberekben? Általánosságban szólva, egyszerűen nem fektethetek túl nagy erőfeszítést azokba, akiket nem predesztináltam és ki sem választottam. Minden korábbi szenvedésem, minden fáradságos törődésem és erőfeszítésem az elsőszülött fiaim kedvéért, valamint a fiak és emberek egy kis töredéke kedvéért volt; sőt azért tettem ezeket a dolgokat, hogy jövőbeli munkám gond nélkül befejeződhessen és hogy akaratom ne ütközzön akadályba. Mivel Én vagyok a bölcs Isten Maga, minden lépéshez megfelelő intézkedéseket hoztam. Semmi erőfeszítést nem teszek azért, hogy bárkit visszatartsak (ez azoknak szól, akik nem lettek kiválasztva vagy eleve elrendelve), és nem sújtok le senkire véletlenül (ez a kiválasztottakra és az eleve elrendeltekre irányul): ez az Én adminisztratív rendeletem, amelyet senki nem változtathat meg! Azok irányában, akiket gyűlölök, könyörtelen vagyok; azok iránt pedig, akiket szeretek, vigyázó és védelmező. Így tehát azt teszem, amit mondok (akiket Én kiválasztok, kiválasztottak, azok pedig, akiket Én eleve elrendelek, eleve elrendeltek; ezek az Én ügyeim, amelyeket Én rendeztem el a teremtés előtt).

Ki képes megváltoztatni szívemet? Azon kívül, hogy Én az óhajaim szerint készített terveimmel összhangban cselekszem, ki merészelne elhamarkodottan cselekedni és nem engedelmeskedni rendeléseimnek? Ezek mind az Én adminisztratív rendeleteim; ki merészelne közülük akár egyet is elvenni Tőlem? Mindenkinek az Én rendelkezésemre kell állnia. Egyesek azt mondják, hogy egy bizonyos személy olyan sokat szenvedett, és becsületes és csupán az Én szívemet tartja szem előtt. Akkor hát miért nem választottam ki őt? Ez szintén az Én egyik adminisztratív rendeletem. Ha azt mondom, hogy valaki rá van hangolódva a szándékaimra, akkor ő rá van hangolódva a szándékaimra, és olyan ember, akit szeretek; ha azt mondom, hogy valaki a Sátán gyermeke, akkor az a személy olyasvalaki, akit gyűlölök. Ne hízelegjetek senkinek! Tényleg képes vagy átlátni az illetőn? Ezeket a dolgokat mind Én döntöm el. Egy fiú mindig is fiú lesz, a Sátán pedig mindig Sátán lesz; más szóval, az ember természete nem változik. Hacsak Én meg nem változtatom őket, mind a saját fajtájukat fogják követni, és megváltoztathatatlanok!

Ahogy munkám előrehalad, felfedem nektek titkaimat. Tudjátok valójában, hogy munkám mely lépésig fejlődött? Tényleg követni fogjátok Lelkem vezetését, hogy megtegyétek, amit Én teszek és azt mondjátok, amit Én mondok? Miért említem, hogy Kína olyan nép, amelyet elátkoztam? Először is, a ma élő kínai embereket az Én képemre teremtettem. Nem volt szellemük, és kezdetben megrontotta őket a Sátán, és nem lehetett megmenteni őket. Ezért megharagudtam ezekre az emberekre és elátkoztam őket. Ezeket az embereket gyűlölöm a legjobban, és mérges leszek, amikor csak szóba kerülnek, mert ők a nagy vörös sárkány gyermekei. Ez az ember eszébe juttatja azt a korszakot, amelyben a világ országai bekebelezték Kínát. Ez a mai napig ugyanígy van, és mindez az Én átkom – az Én legerőteljesebb ítéletem a nagy vörös sárkány ellen. Végezetül, létrehoztam egy másfajta népet, akiken belül eleve elrendeltem elsőszülött fiaimat, az Én fiaimat, az Én népemet, és azokat, akik Értem szolgálatot végeznek. Vagyis mindazt, amit ma teszek, Én rendeztem el már régen. A Kínában hatalmon lévők miért üldöznek és nyomnak el benneteket újra meg újra? Azért, mert a nagy vörös sárkány nem örül átkomnak, és ellenáll Nekem. Azonban pontosan az efféle üldöztetés és fenyegetés során teszem teljessé elsőszülött fiaimat, hogy ez erőteljes ellentámadást indíthasson a nagy vörös sárkány és gyermekei ellen. Később fogom kiszortírozni őket. Most pedig, hogy meghallgattátok szavaimat, tényleg értitek annak jelentőségét, hogy megengedem nektek, hogy Velem uralkodjatok? Az az idő, amikor kimondom, hogy a nagy vörös sárkány teljességgel levettetett az ő halálába, az egyben annak is az ideje, amikor elsőszülött fiaim Velem uralkodnak. Hatalmas szolgálatot tesz Nekem az, hogy a nagy vörös sárkány üldözi az elsőszülött fiakat, és amint fiaim felnőttek és képesek házam ügyeit igazgatni, azok a gonosz szolgák (a szolgálattévők) félre lesznek rúgva. Mivel elsőszülött fiaim akkor egy ideje már Velem fognak uralkodni és addigra már betöltik szándékaimat, Én egyesével a tűz és kénkő tavába fogom lökni a szolgálattevőket. Menniük kell, mindenáron! Teljesen tisztában vagyok vele, hogy a Sátán ivadékai is élvezni akarják áldásaimat, és nem óhajtanak visszatérni a Sátán hatalma alá; azonban megvannak az adminisztratív rendeleteim, amelyeket mindenkinek be kell tartania, és amelyeket végre kell hajtani – és senki sem lesz kivétel. Később elmondom majd nektek adminisztratív rendeleteimet, egyiket a másik után, hogy visszatartsalak attól, hogy megszegjétek őket.

Előző: 86. fejezet

Következő: 88. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren