Tartható-e a Szentháromság eszméje?

13 április 2023

Amióta a megtestesült Úr Jézus elvégezte a Kegyelem Korának munkáját, 2000 éven át a kereszténység az egyetlen igaz Istent a „Szentháromságként” határozta meg. Mivel a Biblia megemlíti az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, azt feltételezték, hogy Istennek Szentáromságnak kell lennie. Léteznek viták, de a legtöbben minden változtatás nélkül fenntartották a Szentháromság eszméjét. Vannak, akik „Szentháromságot”, mások pedig „Három az Egybent” mondanak, ami lényegében ugyanaz, és ugyanazt jelenti. Akár „Szentháromságot” vagy „Három az Egybent” mondunk, azt jelenti, hogy Isten három részből áll, és Azok együtt alkotják Istent, és ha egy rész hiányzik, nem Ők az egyetlen igaz Isten. Csak akkor lehetnek Ők az egyetlen igaz Isten, ha együtt vannak. Ezt állítani nevetséges dolog. Mondanátok-e azt, hogy nem Jahve Isten az egyetlen igaz Isten? Vagy hogy nem az Úr Jézus az egyetlen igaz Isten? Vajon a Szentlélek nem az egyetlen igaz Isten? A Szentháromság eme elképzelése nem csak egy mód arra, hogy megtagadjuk és kétségbe vonjuk az egyetlen igaz Istent? Nem az egyetlen igaz Isten feldarabolását és káromolását jelenti? Láthatjuk, mennyire abszurd a Szentháromság eme eszméje. A vallásos világ tehát egyszerűen Szentháromságként határozta meg az egyetlen igaz Istent mindvégig feldarabolva Őt. Ez annyira fáj Istennek. A vallásos világ makacsul kapaszkodik ebbe, és végig visszautasította a változtatást. Az utolsó napok Mindenható Istene most eljött, hogy az ítélet munkáját végezze, kifejezve minden igazságot, amely megmenti az emberiséget. Teljes egészében leleplezte a kereszténység legnagyobb tévhitét – a Szentháromságot. Ez felnyitotta a szemünket, és mi szívünkből dicsérjük Krisztust, mint az utat, az igazságot és az életet, és dicsérjük Isten bölcsességét és mindenhatóságát. Ha Isten nem bogozza ki közvetlenül ezt a hazugságot, soha nem jönnénk rá a Szentháromság eszméjében rejlő abszurditásokra. Vizsgáljuk meg ezt közelebbről Isten szavainak felolvasásával.

Mindenható Isten mondja: „Ha bárki közületek azt mondja, hogy tényleg létezik a Szentháromság, akkor magyarázza el, pontosan mi ez az egy Isten három személyben. Mi a szentséges Atya? Mi a Fiú? Mi a Szentlélek? Jahve a szentséges Atya? Jézus a Fiú? Akkor mi van a Szentlélekkel? Vajon az Atya nem Lélek? Vajon a Fiú lényege nem szintén Lélek? Jézus munkája nem a Szentlélek munkája volt? Jahve munkáját akkoriban nem ugyanúgy Lélek végezte, ahogyan Jézusét is? Hány Lelke lehet Istennek? A magyarázatod szerint a három személy, az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyek. Ha ez így van, akkor három Lélek van, azonban ha három Lélek van, az azt jelenti, hogy három Isten van. Ez pedig azt jelenti, hogy nincs egyetlen igaz Isten. Hogyan lehetne az ilyesfajta Istennek eredendő isteni lényege? Ha elfogadod, hogy csak egyetlen Isten van, akkor hogyan lehet Neki fia, és akkor hogyan lehet Ő atya, akinek fia van? Nem csupán a te elképzeléseid ezek? Csak egyetlen Isten van, csak egyetlen személy van ebben az Istenben, és Istennek csak egyetlen Lelke van, ahogyan az meg van írva a Bibliában: »Csak egy Szentlélek van és csak egy Isten.« Függetlenül attól, hogy létezik-e az általad említett Atya és Fiú, végső soron csak egyetlen Isten van, és az Atya, a Fiú és a Szentlélek lényege, akikben hisztek, a Szentlélek lényege. Másképp fogalmazva, Isten Lélek, de arra is képes, hogy testté váljon, és az emberek között éljen, valamint arra is, hogy mindenek fölött legyen. Az Ő Lelke mindent magában foglal, és mindenhol jelen van. Képes egyidejűleg a testben, a világegyetemben és afelett lenni. Mivel minden ember azt mondja, hogy Isten az egyetlen igaz Isten, akkor hát egyetlen Isten van, akit senki nem oszthat szét kénye-kedve szerint! Isten csupán egyetlen Lélek, és csupán egyetlen személy, mégpedig Isten Lelke. [...] Ez a koncepció az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről teljesen abszurd! Részekre szedi és három személyre hasítja Istent, mindegyiknek saját státuszt és Lelket adva, akkor hát hogyan lehetne Ő még mindig egy Lélek és egy Isten? Áruld el Nekem, vajon az Atya, a Fiú vagy a Szentlélek teremtette a mennyet, a földet és minden dolgot? Némelyek azt mondják, hogy Ők együtt teremtették mindezt. Akkor ki váltotta meg az emberiséget? A Szentlélek, a Fiú vagy az Atya? Némelyek azt mondják, hogy a Fiú volt az, aki megváltotta az emberiséget. Akkor lényegében ki a Fiú? Nem Isten Lelkének a megtestesülése? A megtestesülés a teremtett ember szemszögéből nevezi mennybéli Istent az Atya nevén. Nem vagy tudatában annak, hogy Jézus a Szentlélektől fogantatott? Őbenne van a Szentlélek. Bármit mondasz, Ő akkor is egy a mennyei Istennel, mert Ő Isten Lelkének a megtestesülése. A Fiú mint elképzelés egyszerűen hamis. Egy Lélek van, aki az összes munkát elvégzi, csak maga Isten, vagyis Isten Lelke végzi el az Ő munkáját. Ki Isten Lelke? Nem a Szentlélek? Nem a Szentlélek az, aki Jézusban munkálkodik? Ha a munkát nem a Szentlélek (vagyis Isten Lelke) végezte el, akkor hogyan képviselhette Istent magát az Ő munkája?(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Létezik a Szentháromság?). Isten szavai egyértelműek és találóak. Isten az egyetlen igaz Isten, és csak egy Isteni Lélek, egy személy létezik ebben az Istenben. Egyáltalán nem létezik az Atya, a Fiú és a Szentlélek három személye. Mielőtt Isten az Úr Jézusként testté lett, nem esett szó a Fiúról. Csak Isten Lelke létezett, ami a Szentlélek. Amikor Isten megteremtette a mennyet, a földet és minden dolgot, azt az Ő Lelkének szavai által tette, akkor tehát nem Isten Lelke az egyetlen igaz Isten? Amikor Isten a Törvény Korának munkáját végezte, azt közvetlenül az embereken keresztül tette. Akkoriban nem létezett úgynevezett „Fiú”, hanem Isten csak egyetlen Isten volt, a Teremtő. Soha senki nem mondta, hogy Isten egy Szentháromság, és a Szentlélek soha nem tanúsította a Szentháromságot. Akkor miért kezdték el Istent Szentháromságként definiálni, miután testet öltött, és az Úr Jézusként jött el? Az Úr Jézus Isten Lelke volt, aki testbe öltözött, és az Ő összes munkáját irányította és közvetlenül kifejezte az Isten Lelke. Az Úr Jézusban lévő Lélek Jahve Lelke, vagyis a Szentlélek. Tehát az Úr Jézus az egyetlen igaz Isten? Igen, így van. Tehát nem arról van szó, hogy Isten három részre szakadt, az Atyára, a Fiúra és a Szentlélekre, mert testté lett, hanem arról, hogy az emberek ragaszkodtak Isten felosztásához, mert nem értik a megtestesülés lényegét. Ez emberi hiba, és az emberek korlátozott értelmi képessége miatt van. Isten az egyetlen igaz Isten. Csak egy Isten van, és Neki egy Lelke van. Ő volt az egyetlen igaz Isten, mielőtt megtestesült volna, és a megtestesülés után is az egyetlen igaz Isten marad. Az emberek három részre, három személyre osztották Istent, mert testté lett, ami lényegében Isten feldarabolása és az egyetlen igaz Isten megtagadása. Hát nem ostobaság ez? Lehetséges-e, hogy amikor megteremtette a világot, nem Ő volt az egyetlen igaz Isten? Vagy hogy a Törvény Korában nem Ő volt az egyetlen igaz Isten? Miért vált volna az egyetlen igaz Isten a Szentháromság Istenévé, miután a Kegyelem Korában megjelent és munkálkodott a testben? Nem az emberi abszurditás és ostobaság okozta hiba ez? Ha a Szentháromság eszméje helyes, akkor Isten miért nem tett tanúságot az Ő három személyéről a világ megteremtésekor? És miért nem tett erről senki tanúságot a Törvény Korában? Miért nincs a Jelenések könyvében semmilyen bizonyság a Szentlélektől a Szentháromságról? Így lehetünk biztosak abban, hogy Isten Lelke, a Szentlélek, az Atya és a Fiú soha nem tett bizonyságot arról, hogy Isten egy Szentháromság. A romlott emberek és a vallásos világ találta ki ezt az abszurd Szentháromság-elméletet évszázadokkal az Úr Jézus a testben végzett munkája után. Nyilvánvaló, hogy a Szentháromság eszméje távolról sem állja meg a helyét, és nem más, mint egy emberi elképzelés és képzelgés. Ez a vallásos világ legnagyobb téveszméje az elmúlt 2000 évben, amely számtalan embert félrevezetett és sokaknak ártott.

Ezen a ponton eltűnődhettek azon, hogy a Szentlélek miért tett tanúságot arról, hogy az Úr Jézus a „szeretett Fiú”, miért nevezte az Úr Jézus imáiban a mennybéli Istent „Atyának”? Mit jelent ez? Nézzük meg, mit mondott Mindenható Isten erről a kérdésről. Mindenható Isten mondja: „Aztán vannak, akik azt kérdezik: »Nem jelentette-e ki Isten kifejezetten azt, hogy Jézus az Ő szeretett Fia?« Jézus Isten szeretett Fia, akiben Ő gyönyörködik – ezt bizony maga Isten mondta. Itt Isten Önmagáról tett tanúságot, csupán más perspektívából – a mennyben lévő Lélek tett tanúságot a saját megtestesüléséről. Jézus az Ő megtestesülése, nem pedig mennyei Fia. Nem érted? Vajon Jézus szavai, miszerint »Én az Atyában vagyok, és az Atya Énbennem van«, nem azt jelzik-e, hogy Ők egy Lélek? És nem a megtestesülés miatt van-e az, hogy Ők elváltak egymástól, egyik a mennyben, másik a földön? Valójában Ők még mindig egyek, bármi történjék is, mindössze arról van szó, hogy Isten tanúságot tesz Önmagáról(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Létezik a Szentháromság?). „Amikor Jézus Atyának szólította a mennyei Istent, amikor imádkozott, akkor ezt csak a teremtett ember szemszögéből tette, csak azért, mert Isten Lelke hétköznapi, közönséges testet öltött, és egy teremtett lény külső burkával rendelkezett. Bár Őbenne volt Isten Lelke, a külső megjelenése mégis egy közönséges emberé volt. Másképp fogalmazva azon »Emberfiává« vált, akiről minden ember beszélt, Jézust Magát is beleértve. Mivel Ő az Emberfiának neveztetik, hétköznapi emberek közönséges családjába született (férfi vagy női, de mindenesetre egy emberi lény külső burkával rendelkező) személy Ő. Ezért amikor Atyának szólította Jézus a mennyei Istent, az ugyanolyan, mint ahogyan először ti is Atyának szólítottátok Őt – a teremtett ember szemszögéből tette ezt. [...] Azonban az, hogy Istent (vagyis a mennyei Lelket) ily módon szólította, nem bizonyítja azt, hogy Ő a mennyben lévő Isten Lelkének a Fia volt. Inkább csak arról van szó, hogy más volt a perspektívája, nem pedig arról, hogy más személy lett volna. A különálló személyek létezése téveszme!(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Létezik a Szentháromság?). Isten szavaiból láthatjuk, hogy az Úr Jézust szeretett Fiúnak nevező Szentlélek Isten volt, aki a Lélek szemszögéből tesz tanúságot az Ő megtestesüléséről. Ha a Szentlélek nem tette volna ezt, senki sem ismerte volna meg az Úr Jézus valódi kilétét. Tehát ezzel a nyílt bizonyságtétellel az emberek megtudhatták, hogy az Úr Jézus Isten megtestesülése. És az Úr Jézus az imáiban a mennybéli Istent a Atyának nevezte, mert Ő nem volt természetfeletti a testben, hanem normális emberi mivolttal élt, és egyszerű embernek érezte magát. Ezért nevezte a mennybéli Isten Lelkét Atyának, egy teremtett lény helyét elfoglalva. Ez a fajta imádkozás tökéletesen megtestesítette Krisztus alázatát és engedelmességét. De az Úr Jézusnak az Atyához intézett imái alapján a vallásos világ kettéosztotta Istent, mondván, Jézus és Jahve apa-fiú kapcsolatban áll egymással. Micsoda badarság! Fülöp, az Úr Jézus tanítványa megkérdezte Őt erről, mondván: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk” (János 14:8). Mi volt az Ő válasza? Az Úr mondta: „Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg Engem, Fülöp? Aki Engem lát, látja az Atyát. Hogyan mondhatod: Mutasd meg nekünk az Atyát? Talán nem hiszed, hogy Én az Atyában vagyok, és az Atya Énbennem van?(János 14:9-10). Azt is mondta, hogy: „Én és az Atya egy vagyunk(János 10:30). Nyilvánvaló, hogy az Atya és a Fiú egy Isten, és nincs apa-fiú kapcsolatuk, ahogy azt az emberek gondolják. Az Atya és a Fiú gondolata csak azért jött létre, mert Isten megtestesült, és ez csak az Ő emberi testben végzett munkájának idejére vonatkozik. Amint Isten emberi testben végzett munkája véget ért, visszanyerte eredeti formáját, és többé nem létezett olyan, hogy az Atya és a Fiú.

Vessünk egy pillantást Isten szavainak egy másik szakaszára. Mindenható Isten mondja: „A Jézusban lévő Lélek, a mennyben lévő Lélek, valamint Jahve Lelke mind egy. Ezt nevezik a Szentléleknek, Isten Lelkének, a hétszeresen felerősödött Léleknek és a mindent magában foglaló Léleknek. Isten Lelke sok munkát el tud végezni. Meg tudja teremteni a világot, és el tudja pusztítani azt a föld elárasztásával; meg tudja váltani az egész emberiséget, sőt, az egész emberiséget meg tudja hódítani és el tudja pusztítani. Ezt a munkát mind Maga Isten végzi, és Helyette nem végezheti el Istennek semmilyen személyisége. Az Ő Lelke szólítható Jahve, illetve Jézus, valamint a Mindenható nevén. Ő az Úr, és Ő Krisztus. Ő arra is képes, hogy az Emberfiává legyen. Ő jelen van a mennyekben és a földön is; magasan a világegyetemek felett van, és ott van a sokaság között is. Ő a menny és a föld egyedüli Mestere! A teremtés idejétől fogva mindmáig ezt a munkát Maga Isten Lelke végezte. Legyen szó a mennyekben vagy a testben végzett munkáról, mindent az Ő saját Lelke végzett. Minden teremtmény, legyen bár a mennyben vagy a földön, az Ő mindenható kezének tenyerén van; mindez Magának Istennek a munkája, és senki más nem végezheti el Őhelyette. A mennyekben Ő a Lélek, azonban maga Isten is; az emberek között Ő test, azonban maga Isten marad. Bár nevek százezreivel illethető, attól Ő még saját Maga, az Ő Lelkének közvetlen megnyilvánulása. Az egész emberiségnek az Ő keresztre feszítése általi megváltása az Ő Lelkének közvetlen munkája volt, és így van ez a minden nemzetnek és minden földnek történő kinyilvánítással is az utolsó napokban. Isten mindig csakis a mindenható és egyetlen igaz Istennek nevezhető, magának a mindent magában foglaló Istennek. A különálló személyek nem léteznek, és még kevésbé létezik az Atya, a Fiú és a Szentlélek ezen elképzelése. Csak egyetlen Isten van a mennyben és a földön!(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Létezik a Szentháromság?). Mindenható Isten szavaiból láthatjuk, hogy Isten egy Lélek, aki a Szentlélek. Ő mindenható. Ő teremtette a mennyet, a földet és minden dolgot, és uralkodik mindenen. Ő testté válhat a munkája érdekében, és gyakorlati módon élhet az emberek között. Külsőre egyszerű embernek tűnik, de az Ő összes munkáját Isten Lelke irányítja. Amikor a testben végzett munkája befejeződik, Isten visszanyeri eredeti formáját. A testi forma csupán Isten megjelenése az emberiség számára munkája egy szakaszában. Így tehát, akár közvetlenül a Lélekből, akár a testben munkálkodik Isten, akár Jahvénak, akár Jézusnak, akár mindenható Istennek hívják, Ő ugyanaz a Lélek. Ő maga Isten, önmagában létező és örökkévaló, és Ő teremtett és uralkodik minden dolog felett. Közösségünk ezen a pontján azt hiszem, mindenki tisztában van azzal, hogy csak egy Isten van, az egyetlen igaz Isten. Ehhez kétség sem férhet. A kereszténység fenntartja, hogy az egyetlen igaz Isten a Szentháromság, ragaszkodva ahhoz, hogy Istent három részre ossza, és azt a hiedelmet terjesztve, hogy csak Ők hárman együtt alkotják az egyetlen igaz Istent, és külön-külön Ők nem az egyetlen igaz Isten. Ez valójában nem Isten tagadása? Az, hogy az emberiség ilyen borzasztóan félreérti Istent, azt bizonyítja, hogy távolról sem értik a Bibliát, nem ismerik Isten lényegét, és hihetetlenül arrogánsak a Biblia szó szerinti tartalmának felfogásában, emberi elképzelések és képzelődések alapján határolják el és osztják fel Istent. Ez valójában Isten elutasítása és káromolása.

És most, Mindenható Isten, az utolsó napok Krisztusa eljött, igazságot kifejezve, hogy munkáját végezze, felfedve a vallásos világ legnagyobb tévedését – a Szentháromságot. Most már biztosak vagyunk abban, hogy Isten az egyetlen igaz Isten. Az Ő Lelke az egyetlen igaz Isten, a Szentlélek az egyetlen igaz Isten, és az Ő megtestesülései az egyetlen igaz Isten. Az Ő Lelkeként, a Szentlélekként és az Ő megtestesülésében Ő az egyetlen igaz Isten, és Ő egyetlen Isten. Őt nem lehet különválasztani. Ha az emberek nem tudják elfogadni ezeket az igazságokat, hanem makacsul kapaszkodnak az elképzeléseikbe és képzelődéseikbe, ragaszkodnak a Szentháromságba vetett hithez, az egyetlen igaz Istent három Istennek tekintik, ez Isten elítélésének és káromolásának bűne. Isten Lelkének káromolása a Szentlélek káromolása, és ennek következményeit senki sem tudja elviselni. Az intelligenseknek lehetőségük van arra, hogy késedelem nélkül felébredjenek, és ne kapaszkodjanak ebbe a helytelen nézőpontba, hogy elkerüljék az Istennek való ellenszegülés hibáját. Az Úr Jézus mondta: „Minden bűn és káromlás megbocsáttatik majd az embereknek, de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg. Aki az Emberfia ellen szól valamit, annak megbocsáttatik, de aki a Szentlélek ellen szól, annak nem bocsáttatik meg sem ebben a világban, sem az eljövendőben(Máté 12:31-32). A vallásos világ még mindig makacsul ragaszkodik a Szentháromság téveszméjéhez. Meddig fognak még ellenállni Istennek? Ideje felébredni. Mindenható Isten mondja: „Mindezen éveken át ily módon széthasítottátok Istent, minden egyes nemzedék egyre apróbb darabokra hasította, olyannyira, hogy az egy Isten nyíltan három Istenre hasadt. Most pedig már egyszerűen lehetetlen az embernek visszaillesztenie Istent eggyé, mert túlságosan is felhasogattátok. Ha nem lett volna az Én serény munkám, mielőtt még túl késő lett volna, akkor ki tudja, meddig mentetek volna tovább szemtelenül ebbe az irányba. Ha továbbra is így széthasítjátok Istent, akkor hogyan lehet még mindig a ti Istenetek? Felismernétek még Istent?(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Létezik a Szentháromság?). „Vajon a logikád ízekre tudja szedni Isten munkáját? Be tudsz pillantani Jahve minden munkájába? Ember létedre te vagy az, aki mindenen átlát, vagy Maga Isten az, aki képes az örökkévalótól az örökkévalóig látni? Te vagy az, aki a régen volt örökkévalótól el tud látni az eljövendő örökkévalóig, vagy Isten az, aki meg tudja ezt tenni? Mit mondasz? Hogyan lennél méltó arra, hogy megmagyarázd Istent? Milyen alapon nyugszik a magyarázatod? Isten vagy? A mennyet és a földet és mindent Isten Maga teremtett. Nem te voltál az, aki ezt megtette, akkor hát miért adsz helytelen magyarázatokat? Nos, továbbra is hiszel Isten hármasságában? Nem gondolod, hogy ez túlságosan is terhes így? Jobb lenne, ha egy Istenben hinnél, nem pedig háromban. Legjobb könnyűnek lenni, mert az Úr terhe könnyű(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Létezik a Szentháromság?).

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Kapcsolódó tartalom

Hallottad-e már Isten hangját?

Minden hívő ember sóvárogva várja az Úr visszajövetelét. A mai napon az Úr Jézus próféciáiról fogunk egy keveset beszélgetni, és...

Leave a Reply

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren