Felismerni, hogy a három munkaszakaszt egyetlen Isten végzi

24 március 2023

Mai kommunikációnk témája: „Felismerni, hogy a három munkaszakaszt egyetlen Isten végzi.” Ez a téma fontos, és közvetlenül kapcsolódik a végcélunkhoz és a rendeltetési helyünkhöz. Közvetlenül kapcsolódik ahhoz is, hogy beléphetünk-e a mennyek országába. Ha hiszünk Istenben, de nem ismerjük Isten munkáját, az nagyon veszélyes lehet. Könnyen elveszíthetjük Isten üdvösségét, ami a kárhozathoz vezet. Szóval, miért mondjuk ezt? Tudjuk, hogy kétezer évvel ezelőtt az Úr Jézus eljött, hogy megváltsa az emberiséget, és azt mondta: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!(Máté 4:17). Az Úr Jézus sok igazságot fejezett ki és sok csodát tett, amelyek bizonyítják, hogy az Úr Jézus volt a Messiás. A judaizmus számára viszont az Úr Jézus neve nem Messiás volt, Ő nem is királyi palotában született, és nem vezette ki őket a római uralom alól, tehát Ő biztosan nem a Messiás volt. Nem számított tehát, hogy az Úr Jézus mennyi igazságot fejezett ki, vagy mennyi csodát tett, senki sem ismerte el, hogy az Úr Jézus Isten volt, és mindenki követte a judaizmus vezetőit az Ő megfeszítésében. Mi lett az eredmény? Izrael közel kétezer évre eltűnt. Hogyan következett be ez a fájdalmas lecke? Az emberek nem törekedtek Isten munkájának megismerésére, ragaszkodtak a saját elképzeléseikhez, ellenálltak Isten munkájának, és elítélték azt. Most az Úr Jézus visszatért, mint Mindenható Isten. Az igazság milliónyi szavait fejezte ki, és most az utolsó napokban az ítélet munkáját végzi, hogy teljesen megtisztítsa és megmentse az emberiséget. De mi a helyzet a vallásos világgal? Amikor látják, hogy Mindenható Isten neve nem Jézus, és nem is felhőkön jön el, nem hajlandók elismerni, hogy Mindenható Isten a visszatért Úr Jézus, és követik a pásztorokat és a véneket a Mindenható Istennek való őrült ellenállásban és elítélésben, ami egyenlő Isten újbóli keresztre feszítésével. Néhányan talán megkérdezik: „Miért van az, hogy minden alkalommal, amikor Isten megjelenik, hogy munkálkodjon és megmentse az emberiséget, azok, akik hisznek benne és várják a megjelenését, mindig elítélik és elutasítják Őt?” Ez azért van, mert az embereket túl mélyen megrontotta a Sátán, ezért gyűlölik és utálják az igazságot, és természetükből fakadóan ellenállnak Istennek. A másik ok az, hogy az emberek nem ismerik Isten munkáját, és tele vannak Isten munkájáról alkotott elképzelésekkel. Látjátok, amikor Isten befejezte munkáját a Törvény Korában, a judaizmus követői azt hitték, hogy Isten munkája befejeződött, és nem fog tovább munkálkodni. Várták a Messiást, aki megmenti őket a római rendszertől, de nem fogadták el az Úr Jézus által végzett megváltási munkát, és ennek következtében elvesztették az Úr üdvösségét. Amikor Isten befejezte a Kegyelem Korának munkáját, a hívők minden felekezetből úgy gondolták, mivel az Úr Jézus megváltotta az emberiséget, Isten emberiséget megváltó munkája befejeződött, nem kell újabb munkát végezni, és amikor az Úr visszatér, közvetlenül a mennyek országába fog minket vinni. Ma, amikor jön a nagy katasztrófa, sokan még mindig várják az Úr eljövetelét a felhőkön, és nem hajlandók elfogadni Mindenható Isten ítélő munkáját, és ennek következtében nem fogadják a Megváltót, és katasztrófába jutnak. Mindannyian azt gondolják, hogy amikor az Úr Jézus befejezte munkáját, Isten emberiséget megmentő munkája véget ért, és nem lesz további munka. Gondolkodjunk el tehát ezen! Vajon Isten emberiséget megmentő munkája valóban olyan egyszerű, ahogyan azt az emberek elképzelik? Az utolsó napokban Mindenható Isten feltárta Isten emberiséget megmentő munkájának titkát. Mindannyian láttuk, hogy miután az emberiséget megrontotta a Sátán, Isten egy háromszakaszos tervbe kezdett, hogy megmentsen minket. Először a Törvény Korának munkáját végezte el Jahve néven, majd az Úr Jézusként megtestesülve végezte a Kegyelem Korában a megváltás munkáját, és az utolsó napokban Isten ismét testet öltött, hogy Mindenható Isten néven végezze az ítélet munkáját a Királyság Korában. Ez a három munkaszakasz Isten teljes irányítási terve az emberiség megmentésére. Bár a Jahve, Úr Jézus és Mindenható Isten nevek különbözőek, és az általuk az egyes korokban végzett munka is más és más, ez a három szakasz szorosan kapcsolódik egymáshoz, mindegyik az előzőre épül, és végső soron az emberiség teljes megmentését és egy új korszakba való eljutását eredményezik. Ez bizonyítja, hogy egyetlen Isten az, aki minden korban más-más munkát végez. Hogyan ismerhetjük fel tehát, hogy a munka e három szakaszát egy Isten végzi? Az igazság ezen aspektusának megértése kulcsfontosságú az üdvösség eléréséhez és a királyságba való belépéshez. A következőkben beszélgessünk erről a kérdésről Isten szavai alapján.

Először, felolvasok egy részt Mindenható Isten szavából. Mindenható Isten mondja: „Az egész irányítási tervem, a hatezer éves irányítási terv három szakaszból, vagyis három korszakból áll: a Törvény Kora a kezdetben; a Kegyelem Kora (amely egyben a Megváltás kora is); és a Királyság Kora az utolsó időkben. A munkám tartalma ebben a három korszakban az egyes korszakok természetétől függően változik, de ez a munka mindegyik szakaszban összhangban van az ember szükségleteivel – pontosabban, a Sátán cselvetéseitől függően alakul, amiket az ellene vívott háborúmban alkalmaz. Munkám célja a Sátán legyőzése, bölcsességem és mindenhatóságom nyilvánvalóvá tétele, a Sátán valamennyi trükkjének leleplezése, és ezzel a teljes emberi faj megmentése, amely a Sátán uralma alatt él. Munkám célja, hogy megnyilvánuljon bölcsességem és mindenhatóságom, és feltáruljon a Sátán elviselhetetlen alantassága. Sőt, munkám célja még ennél is több: hogy lehetővé tegyem, hogy a teremtett lények különbséget tudjanak tenni jó és gonosz között; hogy tisztában legyenek azzal, hogy én vagyok mindenek Uralkodója; hogy világosan lássák, hogy a Sátán, az elfajzott, a gonosz, az emberiség ellensége; és hogy lehetővé tegyem számukra, hogy teljes bizonyossággal tudják megkülönböztetni a jót és a gonoszt, az igazságot és a hamisságot, a szentséget és a tisztátalanságot, valamint a nagyszerűt és az alantast. Így a tudatlan emberiség képes lesz tanúskodni Mellettem, hogy nem Én rontom meg az emberiséget, hogy csakis Én – a Teremtő – menthetem meg az emberiséget, és csakis Én adhatom meg az embereknek azokat a dolgokat, amelyekben örömüket lelhetik; és meg fogják tudni, hogy Én vagyok a mindenség Uralkodója, a Sátán pedig csak egy az Általam teremtett lények közül, aki később Ellenem fordult. Hatezer éves irányítási tervem három szakaszból áll. Így dolgozom, hogy elérjem azt a hatást, amely által a teremtett lények tanúbizonyságot tudnak tenni Rólam, és képesek megérteni akaratomat, és megtudni, hogy Én vagyok az igazság(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. A Megváltás Korának munkája mögötti valós történet). Mindenható Isten szavaiból látjuk, hogy Isten munkája az emberiség megmentéséért három szakaszra oszlik. Az első a Törvény Korának munkája, amelyet Jahve Isten végzett több mint 3000 éve, a második a Kegyelem Korának munkája, amelyet az Úr Jézus végzett kétezer évvel ezelőtt, a harmadik szakasz pedig a mostani, az ítélet munkája a Királyság Korában, amelyet Mindenható Isten végez az utolsó napok végén. Bár e három szakasz tartalma különböző, mindegyik szakasz továbblép az előzőhöz képest, és elmélyíti a munkát. Ezek a szakaszok is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, és végül elérik az emberiség teljes üdvözülését. Mindenható Isten ítélkezési munkája az utolsó napokban véget vet a Kegyelem Korának, és megkezdi a Királyság Korát, és a munkának ez a szakasza meghatározza az emberiség sorsát. Ha nem értjük meg Isten munkáját, könnyen elszalaszthatjuk az utolsó esélyt, hogy Isten megmentsen és tökéletessé tegyen, ami egy életre mégbánunk.

Ez azt jelenti, hogy még inkább szükséges elmagyarázni, hogy mi is a munka három szakasza. Nézzük csak! „Miért a törvényadás munkája volt Isten első lépése az emberiség megmentése során?” Mert kezdetben az emberek olyanok voltak, mint a csecsemők. Nem tudták, hogyan imádják Istent, nem tudták, hogyan éljenek, és még az alapvető erkölcsi elveket sem értették, például azt, hogy a gyilkosság és a lopás bűn. Jahve Isten törvényeket és parancsolatokat bocsátott ki, hogy megtanítsa az embereket arra, hogyan éljenek a földön, és megmondta az embereknek, hogy ne öljenek, ne lopjanak, ne kövessenek el házasságtörést stb., így az embereknek volt egy alapvető fogalmuk a bűnről, tudták, mit kell tenniük és mit nem, tudták, hogy meg kell tartani a törvényt és a szombatot. Akik megtartották a törvényt, azokat Isten megáldotta, akik pedig megszegték azt, azokat elítélte, és engesztelésül vétekáldozatot kellett bemutatniuk. Amikor az emberek megszegtek bizonyos törvényeket és előírásokat, Jahve haragja és büntetése jött, és megkövezték őket, vagy égi tűz égette meg őket. Izrael népe megízlelte Isten fenségét és haragját, valamint gondoskodását és kegyelmét, és meggyőződtek arról, hogy Jahve Isten az egyetlen igaz Isten, aki az eget és a földet teremtette. Ezért mindannyian félték Jahvét, és engedelmeskedtek törvényének, normálisan éltek és imádták Istent a földön, és képesek voltak Isten jelenlétében élni. Ezt az eredményt érte el Isten munkája a Törvény Korában. Tehát, Isten munkájának vége a Törvény Korában vajon azt jelentette, hogy az Ő emberiséget megmentő munkája befejeződött? Természetesen nem. Bár a Törvény Korában az emberek tudták, hogy mik a bűnök, hogyan kell áldozni és engesztelni, és hogyan kell Istent imádni, a Sátán által okozott romlás miatt az emberek gyakran nem tartották be a törvényt. Különösen a Törvény Korának végén, az emberek egyre gyakrabban vétkeztek, és nem vittek elég vétekáldozatot engesztelésül. Ha Isten munkája abbamaradt volna a Törvény Korában, az embereket a törvény elítélte és kivégezte volna az összes bűnükért, és az emberiség kipusztult volna. Ezért Jahve Isten a prófétákat használta fel arra, hogy elmondja az izraelitáknak, hogy a Messiás vétekáldozatként fog eljönni, hogy megváltsa az emberiséget. A próféciák azt mondták: „Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az Ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!(Ézsaiás 9:5). „De Jahve Őt sújtotta mindnyájunk bűnéért(Ézsaiás 53:6). „[...] fel is áldozta Magát jóvátételül(Ézsaiás 53:10). Ezután, ahogyan megígérte, Isten megtestesült az Úr Jézusban, hogy elvégezze az emberiség megváltásának művét. Miközben az emberek között élt, az Úr Jézus számos igazságot fejezett ki, tanította az embereket, hogy vallják meg bűneiket és térjenek meg, hogy szeressék az Urat teljes szívükből, lelkükből és elméjükből, szeressék felebarátaikat, mint önmagukat, imádják Istent lélekben és igazságban, és így tovább. Ezek az igazságok tökéletesítették a törvényt, és új gyakorlási utat adtak az embereknek. Emellett betegeket gyógyított, démonokat űzött ki, megbocsátotta az emberek bűneit, áldást és kegyelmet osztott, és végül bűn nélküli testként megfeszítették. Magára vette mindenki bűnét és megváltotta az emberiséget. Azután az embereknek nem kellett többé áldozatot bemutatniuk, amikor vétkeztek. Amíg imádkoztak és bűnvallást tettek, addig bocsánatot nyertek, és élvezték Isten áldását és kegyelmét. Az emberek tapasztalták Isten irgalmas és szerető természetét, és az Istennel való kapcsolatuk sokkal szorosabb volt. Világos, hogy az Úr Jézus munkája teljesen beteljesítette az ószövetségi próféciákat. Megmentette az embereket a törvény béklyóitól, véget vetett a Törvény Korának, és az emberiséget a Kegyelem Korába vezette. Ez azt bizonyítja, hogy az Úr Jézus volt a Megváltó, és Ő volt a Messiás eljövetele. Az Úr Jézus által kifejezett igazság és az Ő megváltó műve Isten természetének kifejeződése, és mindannak, amivel Isten rendelkezik és ami Ő, és teljes mértékben feltárja Isten egyedülálló tekintélyét és hatalmát, ami bizonyítja, hogy az Úr Jézus a megtestesült Isten, és hogy az Úr Jézus és Jahve egy Lélek és egy Isten. Ez pontosan úgy van, ahogy az Úr Jézus mondta: „Én az Atyában vagyok, és az Atya Énbennem van(János 14:10). „Én és az Atya egy vagyunk(János 10:30). A megváltás munkája és a Törvény Korának munkája a munka két különböző szakasza, amelyet ugyanaz az Isten végzett különböző korokban. Ahogy Mindenható Isten szavai mondják: „Az a munka, amelyet Jézus végzett, Jézus nevét képviselte, és a Kegyelem Korát képviselte; ami pedig a Jahve által végzett munkát illeti, az Jahvét képviselte, és a Törvény Korát képviselte. Az Ő munkájuk egy Lélek munkája volt két különböző korban. [...] Éppen az, mert Jézus eljött és befejezte Jahve munkáját, folytatta Jahve munkáját, sőt, a saját munkáját, egy új munkát végzett, bizonyítja azt, hogy ez egy új kor volt, és hogy Jézus Maga Isten volt. Ők két, egymástól határozottan különböző szakaszát végezték a munkának. Az egyik szakasz a templomban zajlott, a másik pedig a templomon kívül folyt. Az egyik szakasz az ember életének törvény szerinti vezetése volt, a másik pedig a vétekáldozat felajánlása. A munkának ez a két szakasza markánsan különbözött; ez választja el az új kort a régitől, és teljesen helyes azt mondani, hogy ez két különböző kor. Más volt a munkájuk helyszíne, más volt a munkájuk tartalma és más volt a munkájuk célja. Mint ilyenek, két korra oszthatók: az Új- és az Ószövetségre, vagyis az új és a régi korra. [...] Bár két különböző néven nevezték őket, ugyanaz volt a Lélek, aki végrehajtotta a munka mindkét szakaszát, és az elvégzett munka folyamatos volt. Mivel más volt a név, és a munka tartalma is más volt, a kor is más volt. Amikor Jahve eljött, az volt Jahve kora, és amikor Jézus jött el, az volt Jézus kora. És így minden egyes eljövetelkor Istent egy néven nevezik, egy kort képvisel, és egy új ösvényt indít el; és minden egyes új ösvényen új nevet vesz fel, ami azt mutatja, hogy Isten mindig új és soha nem régi, és hogy munkája soha nem szűnik meg előrefelé haladni” [Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Isten munkájának látomása (3)]. A Kegyelem Kora kétezer évig tartott, és szinte minden hívő úgy gondolta – amikor az Úr Jézust keresztre feszítették az emberiség megváltásáért –, hogy Isten emberiséget megmentő munkája befejeződött, és amikor az Úr visszatér az utolsó napokban, közvetlenül a mennybe viszi fel a hívőket. Valóban így van ez? Igaz, hogy a hívőknek megbocsáttattak a bűneik, de az emberek bűnös természete még mindig megoldatlan. Még mindig a bűnös természetünk irányít bennünket, gyakran önkéntelenül is hazudunk és vétkezünk, harcolunk a hírnévért és a haszonért, féltékenyek, arrogánsak, önelégültek és dacosak vagyunk, képtelenek vagyunk a toleranciára, nem tudjuk úgy szeretni felebarátainkat, mint önmagunkat, és még nehezebb szeretnünk az Urat és engedelmeskednünk neki. Kétezer éven át minden hívő ebben a körforgásban élt, melyben nappal vétkezik, éjjel pedig bűnvallást tesz, és mélyen átéljük a bűnben való élet fájdalmát és szenvedését. Ez megcáfolhatatlan tény. Megmenekülnek-e azok, akik így élnek a bűnben? Bejuthatnak-e a mennyek országába? Az Úr Jézus mondta: „Bizony, bizony, mondom nektek, hogy aki bűnt cselekszik, az a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre: a fiú marad ott örökre(János 8:34-35). „Legyetek azért szentek, mert Én szent vagyok!(3Mózes 11:45). „Szentség nélkül senki sem láthatja az Urat(Zsidók 12:14). Isten igazságos és szent. Hogyan engedheti meg, hogy olyan emberek, akik gyakran vétkeznek és ellenállnak neki, belépjenek az Ő királyságába? Amikor tehát az Úr Jézus befejezte a megváltás művét, kijelentette, hogy újra el fog jönni, hogy az utolsó napokban elvégezze az ítélet munkáját, hogy alaposan megtisztítsa és megmentse az emberiséget, és bevezeti az embereket a királyságába. Pontosan úgy, ahogyan az Úr Jézus megjövendölte: „Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni; amikor azonban eljön Ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra(János 16:12-13). „Szenteld meg őket az igazsággal: a Te igéd igazság(János 17:17). „Aki elvet Engem, és nem fogadja el az Én beszédeimet, annak van ítélő bírája: az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon(János 12:48). Az utolsó napokban az Úr Jézus testet öltve tért vissza, ahogyan azt megígérte, mint Mindenható Isten, hogy kifejezze az emberiség megtisztításához és megmentéséhez szükséges teljes igazságot, és elvégezze az ítélet munkáját Isten házán kezdve, amely teljesen feloldja az emberek bűnös természetét, és lehetővé teszi számukra, hogy Isten teljesen megmentse őket. Ez megmutatja nekünk, hogy Mindenható Isten „az igazság Lelke”. és Ő az utolsó napokban megjelenő és munkálkodó Úr Jézus.

Nézzünk meg néhány részletet Mindenható Isten szavaiból, hogy a dolgokat világosabbá tegyük. Mindenható Isten mondja: „Ez a megtestesülés Isten második megtestesülése, amely Jézus munkáját követi. Természetesen ez a megtestesülés nem önállóan történik; ez a munka harmadik szakasza a Törvény Kora és a Kegyelem Kora után. Minden alkalommal, amikor Isten a munka új szakaszát indítja, mindig új kezdetnek kell lennie, és mindig új kort kell hoznia. Ennek megfelelően változik Isten természete, munkálkodásának módja, munkájának helye és az Ő neve is. Nem csoda tehát, hogy az embernek nehéz elfogadnia Isten munkáját az új korban. Ám függetlenül attól, hogy az ember hogyan áll ellen neki, Isten mindig végzi a munkáját, és mindig előreviszi az egész emberiséget. Amikor Jézus eljött az emberek világába, megnyitotta a Kegyelem Korát, és véget vetett a Törvény Korának. Az utolsó napokban Isten ismét testté lett, és ezzel a megtestesüléssel véget vetett a Kegyelem Korának, majd megnyitotta a Királyság Korát. Mindazok, akik képesek elfogadni Isten második megtestesülését, eljutnak a Királyság Korába, ráadásul képessé válnak arra, hogy személyesen elfogadják Isten vezetését. Bár Jézus sok munkát végzett az emberek között, Ő csak az egész emberiség megváltását teljesítette, és az ember vétekáldozatává vált; nem szabadította meg az embert minden romlott beállítottságától. Az embernek a Sátán befolyásától való teljes megmentéséhez nemcsak arra volt szükség, hogy Jézus vétekáldozattá váljon, és magára vegye az ember bűneit, hanem arra is, hogy Isten még nagyobb munkát végezzen, hogy az embert teljesen megszabadítsa sátánian romlott beállítottságától. Így most, hogy az ember bűnei megbocsátást nyertek, Isten ismét testet öltött, hogy az embert az új korba vezesse, és megkezdte a fenyítés és az ítélet munkáját. Ez a munka az embert egy magasabb világba vezette. Mindazok, akik alávetik magukat az Ő uralmának, magasabb igazságot fognak élvezni és nagyobb áldásokban részesülnek. Valóban a világosságban fognak élni, és elnyerik az igazságot, az utat és az életet(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Előszó).

Az ítélet és a fenyítés e munkája révén az ember teljesen megismeri a saját magában rejlő szennyes és romlott lényeget, és képes lesz teljesen megváltozni és megtisztulni. Csak így válhat az ember méltóvá arra, hogy visszatérjen Isten trónja elé. Minden ma végzett munka azért van, hogy az ember megtisztulhasson és megváltozhasson; az ige által hozott ítélet és fenyítés, valamint a finomítás révén az ember megtisztulhat romlottságától és tisztává válhat. Ahelyett, hogy ezt a munkafázist az üdvösség munkájának tekintenénk, inkább azt kellene mondanunk, hogy ez a megtisztítás munkája. Valójában ez a szakasz a hódítás szakasza, valamint az üdvösség munkájának második szakasza” [Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. A megtestesülés misztériuma (4)].

A mai munka előrevitte a Kegyelem Korának munkáját; vagyis a teljes hatezer éves irányítási terv szerinti munka előrehaladt. Bár a Kegyelem Kora véget ért, Isten munkájában előrelépés történt. Miért mondom újra és újra, hogy a munkának ez a szakasza a Kegyelem Korára és a Törvény Korára épül? Mert a mai munka a Kegyelem Korában végzett munka folytatása, és előrelépés a Törvény Korában végzett munkához képest. A három szakasz szorosan összekapcsolódik, mindegyik láncszem szorosan kötődik a következőhöz. Miért mondom azt is, hogy a munkának ez a szakasza a Jézus által végzett munkára épül? Tegyük fel, hogy ez a szakasz nem a Jézus által végzett munkára épül, akkor ebben a szakaszban egy újabb keresztre feszítésnek kellene történnie, és az előző szakasz megváltó munkáját újra el kellene végezni. Ez értelmetlen lenne. Tehát nem arról van szó, hogy a munka teljesen befejeződött, hanem arról, hogy a korszak előrehaladt, és a munka szintje magasabbra emelkedett, mint korábban. Elmondható, hogy a munkának ez a szakasza a Törvény Korának alapjára és Jézus munkájának sziklájára épül. Isten munkája szakaszról szakaszra épül, és ez a szakasz nem egy új kezdet. Csak a munka három szakaszának kombinációja tekinthető a hatezer éves irányítási tervnek(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. A két megtestesülés teljessé teszi a megtestesülés jelentőségét). Mindenható Isten szavai nagyon világosak. Az Úr Jézus megváltó munkája csak az emberek bűneit bocsátotta meg, de nem szüntette meg az emberek bűnös természetét, illetve nem mentette meg teljesen az embereket a bűntől, így Isten munkája az emberiség megmentéséért még nem fejeződött be. Az Úr Jézus megváltási munkája előkészítette az utat az ítélet munkájához az utolsó napokban. Az ítélő, megtisztító és emberiséget megváltó munka, amelyet Mindenható Isten végez, Isten irányítási tervének utolsó szakasza, és ez egyben a legkritikusabb szakasz is. Mindenható Isten oly sok igazságot fejez ki, amely feltárja a Biblia minden titkát, valamint Isten irányítási tervének minden titkát, beleértve Isten irányítási tervének célját, a munka három szakaszának belső igazságát, a megtestesülés titkát, azt, ahogyan végzi Isten az ítélet munkáját, hogy megtisztítsa és megmentse az embereket, az emberek minden típusának végzetét és rendeltetési helyét, azt, ahogyan megvalósul Krisztus királysága a földön, és így tovább. Mindenható Isten feltárja és megítéli az emberek bűnének és Istennel szembeni ellenállásuknak gyökerét is, ami az emberekben lévő sátáni hajlamokat és sátáni természetet jelenti. Kifejezi az igazság minden olyan aspektusát is, amelyet az embereknek gyakorolniuk kell, és amelybe be kell lépniük az Istenbe vetett hitben, mint például a megfelelő nézetek, az Istenbe vetett hitben, hogyan lehet normális kapcsolatuk Istennel, hogyan legyenek becsületes emberek, hogyan féljék Istent és kerüljék a gonoszt, és hogyan érhetik el az Isten iránti engedelmességet, hogyan szerethetik Istent, stb. Az embereknek be kell lépniük mindezen igazságok valóságába, hogy levethessék a romlottságot, és Isten teljesen megmenthesse őket. Az ítélet, fenyítés, metszés, foglalkozás, próbatételek és finomítás Isten igéjében, Isten sok választottja számára lehetővé tette, hogy fokozatosan megértsék és megutálják saját sátáni természetüket és hajlamukat, hogy felismerjék, hogy Isten természete szent, igazságos, és nem sérthető meg, hogy szívükben istenfélelmet és valódi megtérést váltson ki, hogy romlott természetük megtisztuljon és megváltozzon, és hogy elérjék az Istennek való igazi engedelmességet. Nem számít, milyen üldöztetéssel, csapással, próbákkal vagy finomítással találkoznak, állhatatosan követhetik Mindenható Istent, terjeszthetik Mindenható Isten királyságának evangéliumát, és bizonyságot tehetnek róla, és sok szép bizonyságot tudnak tenni a Sátán feletti győzelemről. Bizonyságtételeiket tapasztalataikról online közzéteszik, és tanúságot tesznek az egész világnak Mindenható Isten megjelenéséről és munkájáról. Ezek az emberek azok a győztesek, akiket Isten a nagy katasztrófa előtt teljessé tesz, és ők az első gyümölcsök, ami teljesen beteljesíti a Jelenések próféciáját: „Ők azok, akik követik a Bárányt, ahova csak megy, akik áron vétettek meg az emberek közül, Istennek és a Báránynak szánt zsengeként(Jelenések 14:4). Ehhez hasonló az is, amit Mindenható Isten mond. „Amikor a munka három szakasza véget ér, létrejön azok csoportja, akik tanúságot tesznek Isten mellett, azoknak a csoportja, akik ismerik Istent. Ezek az emberek mind ismerik majd Istent, és képesek lesznek az igazságot a gyakorlatba ültetni. Emberi mivoltuk és értelmük lesz, és mindannyian ismerni fogják Isten üdvözítő munkájának három szakaszát. Ez az a munka, amely a végén fog beteljesedni, és ezek az emberek a 6000 éves irányítási munkának a kikristályosodása, valamint a Sátán végső legyőzésének legerősebb tanúbizonyságai. Azok, akik tanúságot tudnak tenni Isten mellett, megkaphatják Isten ígéretét és áldását, és ők lesznek az a csoport, amelyik a legvégén megmarad, az a csoport, amelyik rendelkezik Isten hatalmával, és tanúságot tesz Isten mellett(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Az Isten megismeréséhez vezető út megismerni Isten munkájának három szakaszát). Mindenható Isten annyi igazságot fejezett ki és olyan nagyszerű munkát végzett, amely teljesen feltárja Isten egyedülálló tekintélyét és hatalmát, és ez bizonyítja, hogy Mindenható Isten a visszatért Úr Jézus. Mindenható Isten és az Úr Jézus egy Lélek és egy Isten. Ezen a ponton tehát álljunk meg és gondoljuk át: Istent kivéve, ki tud ennyi igazságot kifejezni, és Isten irányítási tervének titkát feltárni? Ki tudja leleplezni az emberek bűnének és Istennel szembeni ellenállásának gyökerét? Istenen kívül ki tudja megítélni az emberek romlottságát, és teljesen megmenteni az emberiséget a bűntől? Ki tudja kifejezni Isten szent és igazságos, sértést nem tűrő természetét? A tények bizonyítják, hogy Mindenható Isten a megtestesült gyakorlati Isten, az egyetlen igaz Isten, aki minden dolog kezdete és vége!

Most már érti-e mindenki világosan? A Törvény Korában, a Kegyelem Korában és a Királyság Korában végzett munka három szakasza Isten munkájának három különböző szakasza az emberiség megmentésére, különböző korokban. A törvény munkája megtanította az embereket arra, hogy mi a bűn, a megváltás munkája megváltotta bűneiket, az ítélet munkája pedig lehetővé teszi a bűn megszüntetését. A munka e három szakasza szorosan kapcsolódik egymáshoz, mindegyik az előzőre épül, és végül az emberek teljesen megmenekülnek a Sátán befolyásától, és Isten országába kerülnek. Ez az egész folyamat, amellyel Isten irányítja és megmenti az emberiséget. Ezt az elejétől a végéig egyetlen Isten végzi. Bár Isten neve más és más, és az Ő módszerei és munkája is más és más, Isten lényege, ami Istennek van és ami Ő maga, valamint Isten természete ugyanaz, ezek soha nem változnak. Ha megnézzük Jahve Isten szavait, amelyeket a Törvény Korában mondott, az Úr Jézus szavait a Kegyelem Korában, és Mindenható Isten szavait a Királyság Korában, mindezek a szavak az igazságot jelentik. Ez Isten természetének kinyilatkoztatása, és annak, amivel Ő rendelkezik és ami Ő, ezek ugyanabból a forrásból származnak, és egy Lélek hangja és szavai. Ez a bizonyíték arra, hogy a munka három szakaszát egy Isten végzi. Pontosan úgy van, ahogy Mindenható Isten szavai mondják. „Jahve munkájától Jézus munkájáig és Jézus munkájától a mostani szakaszig, ez a három szakasz egy folyamatos szállal fogja össze Isten irányításának teljes skáláját, és mindhárom egy Lélek munkája. A világ teremtése óta Isten mindig is az emberiség irányításán munkálkodott. Ő a kezdet és a vég, Ő az első és az utolsó, Ő az, aki elkezd egy kort, és Ő az, aki véget vet a kornak. A munka három szakasza, különböző korokban és különböző helyeken, félreérthetetlenül egy Lélek munkája. Mindazok, akik ezt a három szakaszt külön választják, szemben állnak Istennel. Immár meg kell értened, hogy az első szakasztól napjainkig minden munka egy Isten munkája, egy Lélek munkája. Ehhez nem férhet kétség” [Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Isten munkájának látomása (3)]. „Ő irgalommal és szeretettel teljes Isten; Ő az ember bűnért való áldozata és az ember pásztora; de Ő az ember ítélete, fenyítése és átka is. Ő vezetni tudta az embert, hogy kétezer évig éljen a földön, és a megrontott emberiséget is meg tudta váltani a bűntől. Ma arra is képes, hogy meghódítsa az Őt nem ismerő emberiséget, és uralma alá hajtsa őket, hogy mindenki teljesen alávesse magát Neki. A végén el fog égetni mindent, ami tisztátalan és igazságtalan az emberekben az egész világegyetemben, hogy megmutassa nekik, hogy Ő nem csak egy irgalmas és szerető Isten, nem csak a bölcsesség és csodák Istene, nem csak egy szent Isten, hanem olyan Isten is, aki megítéli az embereket(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. A két megtestesülés teljessé teszi a megtestesülés jelentőségét).

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Kapcsolódó tartalom

Leave a Reply

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren