Hogyan ismerjük meg az ember természetét?

Hogyan ismerjük meg valakinek a természetét? Mik alkotják egy ember természetét? Csak az ember hiányosságairól, hibáiról, szándékairól, elképzeléseiről, negativitásáról és engedetlenségéről van tudomásod, de képtelen vagy felfedezni az ember természetében rejlő dolgokat. Csak a külső rétegről tudsz, anélkül, hogy képes lennél felfedezni annak eredetét, ez pedig nem jelenti az ember természetének ismeretét. Vannak, akik beismerik hiányosságaikat és negatívumaikat, mondván: „Megértem a saját természetemet. Látod, elismerem az arroganciámat. Hát nem ez a természetem ismerete?” Az arrogancia az ember természetének része, ez így igaz. Azonban nem elég ezt doktrinális értelemben elismerni. Mit jelent az, hogy ismerjük a saját természetünket? Hogyan lehet azt megismerni? Milyen szempontok alapján lehet megismerni? Hogyan kellene konkrétan érzékelni valakinek a természetét azokból a dolgokból, amelyeket feltár? Először is, valakinek a természetét az érdeklődési köréből láthatjuk. Például vannak, akik különösen rajonganak a híres és kiemelkedő emberekért, mások különösen szeretik az énekeseket vagy a filmsztárokat, és vannak, akik kifejezetten szeretnek játszani. Ezekből a preferenciákból láthatjuk, hogy milyen a természete ezeknek az emberek. Álljon itt egy egyszerű példa. Vannak, akik valósággal bálványoznak egy bizonyos énekest. Milyen mértékben bálványozzák őt? Olyannyira, hogy megszállottan lesik ennek az énekesnek minden mozdulatát, mosolyát és szavát. Rátapadnak erre az énekesre, sőt, mindent lefényképeznek, amit visel, majd utánozzák. Milyen problémát jelez egy személy ilyen szintű bálványozása? Azt jelzi, hogy az ilyen embernek csak a hitetlen dolgok vannak a szívében, és hogy nincs meg benne az igazság, nincsenek meg benne a pozitív dolgok, és még kevésbé van meg Isten a szívében. Minden, amire gondol, amit szeret és keres, az a Sátántól származik. Ezek a dolgok elfoglalják ennek az embernek a szívét, amely kiszolgáltatja magát azoknak. Meg tudjátok mondani, mi a természetlényege ezeknek? Ha valaki valamit szélsőségesen szeret, akkor az az életévé válhat, és birtokba veheti a szívét, teljes mértékben bizonyítva, hogy az illető bálványimádó, aki nem Istent akarja, hanem az ördögöt szereti. Ebből arra lehet következtetni, hogy az ilyen ember természete olyan, amely szereti és imádja az ördögöt, nem szereti az igazságot, és nem akarja Istent. Vajon nem ez a helyes módja annak, hogy valakinek a természetére tekintsünk? Ez teljes mértékben helyes. Így kellene boncolgatni az ember természetét. Például vannak, akik különösen bálványozzák Pált. Szeretnek eljárni, beszédeket tartani és munkát végezni, szeretnek összejöveteleken részt venni és prédikálni, és szeretik, ha vannak emberek, akik hallgatják őket, imádják őket, és körülöttük forognak. Szeretnek helyet foglalni mások szívében, és méltányolják, ha mások értékelik az általuk mutatott képet. Elemezzük a természetüket ezekből a viselkedésekből. Mi a természetük? Ha tényleg így viselkednek, akkor ez elég ahhoz, hogy kimutassák, hogy arrogánsak és önhittek. Egyáltalán nem imádják Istent; magasabb státuszra törekednek, és hatalmat akarnak mások felett, hogy birtokolják őket, és hogy helyet foglaljanak a szívükben. Ez a Sátán klasszikus képmása. Természetük kiemelkedő aspektusa az arrogancia és az önhittség, hogy nem hajlandóak imádni Istent, és a vágy, hogy mások imádják őket. Az ilyen viselkedések nagyon világos képet adnak természetükről. Például vannak, akik nagyon szeretnek tisztességtelenül kihasználni dolgokat mások kárára, és ezek az emberek mindenben a saját érdekeiket igyekeznek érvényesíteni. Bármit is tesznek, annak a hasznukra kell válnia, különben nem fogják megtenni. Nem foglalkoznak semmivel, hacsak nem származik valamilyen előnyük belőle, és tetteik mögött mindig vannak hátsó szándékok. Bárkiről jót mondanak, aki hasznos számukra, és bárkit támogatnak, aki hízeleg nekik. Még akkor is, amikor a kedvenc embereiknek gondjaik vannak, azt mondják, hogy nekik van igazuk, és mindent megtesznek, hogy megvédjék és fedezzék őket. Milyen az ilyen emberek természete? Ezekből a viselkedésformákból teljesen világosan látható a természetük. Tetteik által igyekeznek tisztességtelen előnyökre szert tenni, minden helyzetben folyamatosan üzleti magatartást tanúsítanak, és biztosak lehetünk abban, hogy olyan természetük van, amely teljes szívvel áhítozik a haszonra. Csak saját magukkal törődnek mindenben, amit tesznek. Csak akkor kelnek korán, ha ez előnyös számukra. Ők a legönzőbb emberek, és végképp telhetetlenek. Természetüket a haszon iránti szeretetük, valamint az igazság iránti szeretetük hiánya jellemzi. Vannak férfiak, akiket rabul ejtenek a nők: bárhová is mennek, mindig velük bolondoznak. Az ilyen emberek vonzalmának tárgyai a szép nők, és a legnagyobb megbecsülésnek örvendenek a szívükben. Hajlandóak az életüket adni, és mindent feláldozni a szép nőkért; a nők töltik be a szívüket. Mi a természete ezeknek a férfiaknak? Az a természetük, hogy szeretik a szép nőket, imádják őket, és szeretik a gonoszt. Gonosz, kapzsi természetű kéjencek. Miért mondom, hogy ez a természetük? Tetteik egy kapzsi természetet tárnak fel. Ezek a viselkedések nem csupán alkalmi vétkek, és az ilyen emberek nem is csak egy kicsit rosszabbak, mint az átlagemberek, hanem ezek a dolgok teljesen megszállták őket, igazi természetükké és lényegükké váltak. Így ezek a dolgok természetük megnyilvánulásaivá váltak. Az ember természetének összetevői folyamatosan felfedik magukat. Bármi, amit valaki tesz, függetlenül attól, hogy mi az, felfedheti az illető természetét. Az embereknek minden cselekedetükhöz megvannak a saját indítékaik és céljaik, és akár vendéglátásról, akár az evangélium hirdetéséről, vagy bármilyen más munkáról legyen szó, bármiféle tudatosság nélkül felfedhetik természetük részeit, mert az ember természete az élete, és az embereket, amíg csak élnek, a természetük vezérli. Egy ember természete nem csak alkalmanként vagy véletlenül tárul fel, hanem teljes mértékben képviselheti az illető lényegét. Minden, ami az emberek csontjából és véréből árad, az a természetüket és életüket képviseli. Vannak, akik szeretik a szép nőket. Mások a pénzt szeretik. Vannak, akik különösen szeretik a státuszt. Vannak, akik különösen nagyra becsülik a hírnevet és a személyes imázsukat. Vannak, akik különösen szeretik vagy imádják a bálványokat. Néhányan pedig különösen arrogánsak és önhittek, szívükben senkinek sem engednek és státuszra törekszenek, szeretnek kitűnni mások közül, és hatalmat gyakorolni felettük. Sokféle természet létezik. Ezek különbözhetnek az emberek között, de közös elemük az Istennel szembeni ellenállás és az Ő elárulása. Ebben a tekintetben mind egyformák.

Ami azt illeti, hogy honnan tudhatjuk meg, hogy valakinek mi a természete, nézzünk még néhány példát. Vegyük például az önzést. Azt mondhatjuk, hogy az önzés az ember természetének egyik eleme. Mindenkiben ott van ez az elem. Vannak, akik szörnyen önzőek, a végletekig önzőek, és mindenben csak önmagukra gondolnak, csak a személyes hasznukat keresik, és a legcsekélyebb tekintettel sincsenek másokra. Ez az önzés képviseli a természetüket. Mindenki önző valamennyire, de van különbség. Vannak olyanok, akik, amikor másokkal kapcsolatba kerülnek, képesek odafigyelni és gondoskodni másokról, képesek törődni másokkal, és minden cselekedetükben tekintetbe venni másokat. Vannak azonban mások, akik nem ilyenek. Ezek az emberek különösen önzőek és mindig kicsinyesek, amikor testvéreket látnak vendégül. A saját családjuknak adják a legjobb ételt a legnagyobb adagban, míg a testvéreknek csak kisebb adagot adnak a kevésbé kívánatos ételekből. Amikor a saját rokonaik jönnek, gondoskodnak arról, hogy nagyon kényelmesen érezzék magukat. Amikor azonban a testvérek átjönnek, a földön kell aludniuk. Úgy gondolják, elég jó az, ha megengedik a testvéreknek, hogy látogatáskor náluk maradjanak. Amikor a testvérek megbetegszenek vagy valamilyen más nehézséggel küzdenek, az ilyen ember nem is gondol rájuk, úgy viselkedik, mintha észre sem venné őket. Az ilyen emberek a legkevésbé sem törődnek másokkal, és a legkevésbé sem aggódnak értük. Csak magukkal és a rokonaikkal törődnek. Ez az önző természetük határozza meg, hogy nem hajlandóak másokkal törődni. Úgy érzik, hogy a másokkal való törődés veszteségek elszenvedésével és sok gonddal jár. Egyesek azt mondhatják: „Az önző ember nem tudja, hogyan kell másokra tekintettel lenni”. Ez nem igaz. Ha nem tudják, hogyan kell figyelmesnek lenni, akkor miért olyan jók az önző emberek a saját rokonaikhoz, és miért vannak teljes mértékben tekintettel az ő igényeikre? Miért tudják, hogy mi hiányzik saját maguknak, és mit illik felvenni vagy enni egy adott alkalomkor? Másokért miért nem tudnak ilyenek lenni? Valójában mindent megértenek, de önzőek és aljasok. Ezt a természetük határozza meg. Azok, akik önzőek, képtelenek tisztességesen bánni másokkal. Ott van a gonoszság aspektusa is. Isten háza előírta, hogy el kell tüntetni mindazokat, akik állandóan paráznaságot követnek el. De némelyeknek ez csak egy pillanatnyi vétek volt. Úgy kell-e bánni velük is, mint azokkal, akik állandóan paráználkodnak? Ez elvi kérdés. Azok, akik alkalmanként paráználkodtak, nem tekinthetők gonosz természetű embereknek. Ha valaki következetesen bolondozik az ellenkező nemmel mindenhol, ahol csak jár, szégyentelen és erkölcstelen az emberi kapcsolatok tekintetében, az gonosz ember, természete pedig a gonoszság természete. Az ilyen ember felfedi a természetét, függetlenül attól, hogy milyen cselekedetei vannak, vagy milyen munkát végez. A természete féktelen, és a szíve tele van ezekkel a mocskos dolgokkal. Mindenhol, ahol csak jár, az ellenkező nemmel bolondozik, és ha egy időre abbahagyja is, azt azért teszi, mert a környezet nem engedi, vagy mert nincs meg a megfelelő partner. Az ember természetéből fakadó dolgok bármikor és bárhol előjöhetnek; semmi sem korlátozhatja azokat. Vannak, akiket különösen a ruhák, a szépség és a hiúság ragad meg; ők nagyon hiúak. Naponta többször is átöltöznek. Figyelik, hogy ki visel szép ruhákat és ki öltözködik jól, és ha ezeket a dolgokat nem tudják megszerezni, akkor nem tudnak aludni, és pénzt kérnek kölcsön vagy bármennyit fizetnek azért, hogy megszerezzék őket. Ha nem tudnak hozzájutni ezekhez a dolgokhoz, akkor minden érdeklődésüket elveszíthetik az Istenbe vetett hit iránt, nem akarnak többé részt venni az összejöveteleken, és elmegy a kedvük Isten szavának olvasásától. Csak ezek a dolgok foglalkoztatják az elméjüket. Semmi másra nem tudnak gondolni. Az ilyen emberek különösen hiúak, sokkal hiúbbak, mint az átlagember. Ez a természetükben és a zsigereikben rejlik. A természetük maga hiú. Az ember természetében rejlő dolgok nem egy gyenge pillanatban tárulnak fel, hanem következetes megnyilvánulások. Az emberek bármit is tesznek, hordozzák természetük elemeit. Még ha kívülről nem is nyilvánvalóak, akkor is vannak belül tisztátalanságok. Ha egy csalárd ember őszintén beszél, akkor is van egy rejtett jelentés a szavai mögött. Szavai még mindig csalárdsággal fertőzöttek. A csalárd ember mindenkivel csalárd, még a rokonaival és a gyermekekkel is. Nem számít, mennyire őszinte vagy vele, ő csalárd lesz veled szemben. Ez az igazi arca, pontosan ez a természete, nem könnyű megváltoztatni, és ez mindig is így lesz. Egy becsületes ember néha mond kiforgatott és csalárd szavakat, de általában őszinte, viszonylag komolyan cselekszik, nem használ ki másokat, amikor velük kapcsolatba kerül, és nem áll szándékában másokat megkísérteni, amikor velük beszélget. Meg tudnak nyílni és szívből kommunikálni másokkal, és mindenki más azt mondja róluk, hogy jámborok. Amikor néha csalárd szavakat mondanak, az csupán romlott beállítottságuk feltárulkozása. Ez nem képviseli a természetüket, mert ők nem csalárd emberek. Ezért amikor egy ember természetéről van szó, meg kell értened, hogy mik annak a természetnek az elemei, és mi a romlott beállítottság. Világosan meg kell tudnod különböztetni a kettőt. Amikor az embereket arra kérik, hogy elemezzék a saját természetüket, vannak, akik azt mondják: „Néha durván beszélek” vagy „Műveletlen vagyok, és nem tudom, hogyan kell viselkedni” vagy „Néha vannak tisztátalanságok, amikor a kötelességeimet teljesítem”, de arról nem beszélnek, hogy milyen a természetük, vagy hogy jó-e az emberi mivoltjuk. Mindig kerülik az ilyesmit, és nem is ismerhetik igazán önmagukat. Az, hogy mindig takargatod magadat és félsz, hogy elveszíted a tekintélyedet, nem elfogadható. Fel kell tárni azt, ami a természetedben van. Ha nem lehet feltárni, nem lehet megérteni, ha pedig nem lehet megérteni, akkor nem lehet megváltoztatni. Nagyon szigorúnak kell lenned, amikor önmagad megismeréséről van szó. Nem szabad becsapnod magadat, és ezen a kérdésen nem tudsz csak úgy átevickélni.

A saját természeted megértése elsősorban azt jelenti, hogy megérted, milyen ember is vagy valójában. Az, hogy milyen ember vagy, jelzi azt, hogy milyen természeted van. Ha például azt mondjuk, hogy valaki ilyen vagy olyan ember, az árul el a legtöbbet a természetéről. Az, hogy valaki milyen természettel rendelkezik, meghatározza, hogy az illető milyen típusú ember. Az ember természete az élete. Honnan láthatod, hogy milyen valakinek a természete? Gyakran kell kapcsolatba kerülnöd vele, és időt kell szánnod arra, hogy megfigyeld, milyen ember az illető. Ami a leginkább kitűnik vele kapcsolatban, és ami a lényegét és tulajdonságait képviseli, arról mondhatjuk, hogy az a természetlényege. Lényegének ezen elemei alkotják a természetét. Amikor arról van szó, hogy megnézzük, milyen ember is valaki valójában, akkor ez a módszer sokkal pontosabb. Bármi is legyen egy ember lényege, olyan a természete. Az ember természete határozza meg azt, hogy az illető milyen ember. Ha például valaki különösen szereti a pénzt, akkor pár szóban összefoglalható a természete: ő pénzimádó. Ha valakinek az a legfeltűnőbb tulajdonsága az, hogy szereti a nőket, és állandóan nőcsábászkodik, akkor ez a személy szereti a gonoszt, és gonosz természetű. Vannak, akik a leginkább enni szeretnek. Ha egy ilyen embernek adsz egy kis alkoholt és egy kis húst, akkor a kedvedre fog tenni. Ez tehát azt mutatja, hogy ez az ember falánk természetű, akárcsak egy disznó. Minden embernek van romlott beállítottsága és végzetes hiányossága, és a romlott beállítottság irányítja őket a való életükben. E romlott beállítottság szerint élnek, és ez képviseli a természetüket. Azt lehet mondani, hogy a természetük az a részük, amely a végzetes hiányosságuk – a végzetes hiányosságuk a természetük. Vannak olyanok, akiknek úgy tűnik, hogy elfogadható az emberi mivoltuk, és a felszínen nem látszik rajtuk jelentős hiányosság, de a legnagyobb gyengeségük a sérülékenységük. Nincsenek életcéljaik vagy törekvéseik, csak átevickélnek az életen, a legkisebb kudarcnál is összeomlanak, és negatívvá válnak, amikor rosszra fordulnak a dolgok. Ha végül olyan elképzeléseik lesznek, hogy már nem akarnak hinni, akkor a legnagyobb gyengeségük a sérülékenységük; a természetük sérülékeny, értéktelenek, és nem lehet rajtuk segíteni. Vannak, akik rendkívül érzelmesek. Mindennap az érzelmeik szerint élnek mindabban, amit mondanak, és a másokkal szembeni valamennyi viselkedésformáikban. Vonzalmat éreznek ez iránt meg az iránt, és azzal töltik napjaikat, hogy a vonzalom finom részleteivel foglalkoznak. Az érzelmek birodalmában élnek mindenben, amivel szembesülnek. Amikor egy ilyen embernek a nem hívő rokona meghal, három napig fog sírni. Mások talán el akarják temetni a holttestet, de ők nem hagyják. Még mindig érzelmeik vannak az elhunyt iránt, és az érzelmeik túl hevesek. Azt mondhatjuk, hogy ennek az embernek a végzetes hiányossága az érzelmek. Mindenben az érzelmeik irányítják őket, képtelenek az igazságot gyakorolni vagy elvek szerint cselekedni, és gyakran hajlamosak lázadni Isten ellen. Az érzelmek a legnagyobb gyengeségük, a végzetes hiányosságuk, és az érzelmeik teljes mértékben képesek tönkretenni és elpusztítani őket. A túlságosan érzelmes emberek képtelenek gyakorlatba ültetni az igazságot vagy Istennek engedelmeskedni. A hús-vér testtel vannak elfoglalva, ostobák és zavaros fejűek. Az ilyen emberek természete az, hogy nagyon érzelmesek, és az érzéseik szerint élnek. Ezért, ha a beállítottságod megváltoztatására akarsz törekedni, ismerned kell a természetedet. „Kutyából nem lesz szalonna.” Ne feltételezzük, hogy a természet megváltoztatható. Ha valakinek a természete túl rossz, akkor soha nem fog megváltozni, és Isten nem fogja megmenteni őt. Mit is jelent a beállítottság átalakulása? Ez akkor történik, amikor az igazságot szerető ember Isten munkájának megtapasztalása során elfogadja az Ő szavainak ítéletét és fenyítését, és mindenféle szenvedésen és finomításon megy keresztül. Az ilyen ember megtisztul a benne lévő sátáni mérgektől, és teljesen megszabadul romlott beállítottságaitól, hogy alá tudja vetni magát Isten szavainak, valamint az Ő minden vezénylésének és intézkedésének, és soha többé ne lázadjon Ellene, és ne álljon ellen Neki. Ez a beállítottság átalakulása. Ha valakinek a természete nagyon rossz, és ha gonosz ember, akkor Isten nem fogja megmenteni, és a Szentlélek nem fog benne munkálkodni. Másképpen fogalmazva, ez olyan, mint amikor az orvos gyógyít egy beteget. Ha valakinek egy gyulladása van, azt lehet kezelni, de akinél rákos betegség alakul ki, azt nem lehet megmenteni. A beállítottság átalakulása azt jelenti, hogy az ember, mivel szereti és el tudja fogadni az igazságot, végre megismeri Isten iránt engedetlen és Istennel szembeszegülő természetét. Megérti, hogy az emberek túl mélyen meg lettek rontva megérti az emberiség abszurditását és csalárdságát, az emberiség elszegényedett és szánalmas állapotát, és végül megérti az emberiség természetlényegét. Mindezek ismeretében képessé válik arra, hogy teljesen megtagadja és elhagyja önmagát, Isten szava szerint éljen, és mindenben az igazságot gyakorolja. Ez olyasvalaki, aki ismeri Istent, és akinek a beállítottsága átalakult.

A Sátán az egész emberiséget megrontotta, és az ember természete az, hogy elárulja Istent. A Sátán által megrontott emberek között azonban vannak olyanok, akik alá tudják vetni magukat Isten munkájának, és elfogadják az igazságot. Ezek azok az emberek, akik el tudják nyerni az igazságot és elérni a beállítottság átalakulását. Vannak, akik nem követik az igazságot, hanem csak sodródnak az árral. Engedelmeskednek és megtesznek bármit, amit mondanak nekik, képesek lemondani dolgokról és feláldozni önmagukat, és képesek bármilyen szenvedést elviselni. Az ilyen embereknek van egy kis lelkiismeretük és értelmük, és van reményük a megmenekülésre és az életben maradásra, de a beállítottságuk nem tud megváltozni, mert nem követik az igazságot, és megelégszenek csupán a doktrína megértésével. Nem mondanak vagy tesznek olyasmit, ami sérti a lelkiismeretet, őszintén tudják teljesíteni kötelességeiket, és bármilyen problémával kapcsolatban képesek elfogadni az igazsággal való közösségvállalást. Azonban nem tesznek komoly erőfeszítést az igazság keresésére, elméjük zavaros, és soha nem tudják megérteni az igazság lényegét. Lehetetlen, hogy a beállítottságuk megváltozzon. Ha meg akarsz tisztulni a romlottságtól, és azt akarod, hogy életfelfogásod megváltozzon, akkor szeretned kell az igazságot, és képesnek kell lenned elfogadni az igazságot. Mit is jelent elfogadni az igazságot? Az igazság elfogadása azt jelenti, hogy attól függetlenül, hogy milyen romlott beállítottságod van, vagy hogy a nagy vörös sárkány milyen mérgei – a Sátán mérgei – vannak a természetedben, amikor Isten szavai kinyilatkoztatják ezeket a dolgokat, akkor el kell ismerned őket, és alá kell vetned magad, nem dönthetsz másként, és meg kell ismerned magad Isten szavai szerint. Ez azt jelenti, hogy képes vagy elfogadni Isten szavait és elfogadni az igazságot. Attól függetlenül, hogy mit mond Isten, attól függetlenül, hogy milyen súlyosak a kijelentései, és attól függetlenül, hogy milyen szavakat használ, elfogadhatod azokat mindaddig, amíg az, amit Ő mond, az igazság, és elismerheted azokat mindaddig, amíg megfelelnek a valóságnak. Alávetheted magad Isten szavainak, függetlenül attól, hogy mennyire mélyen érted meg őket, és elfogadod és aláveted magad annak a világosságnak, amelyet a Szentlélek kinyilatkoztatott és amelyet a testvéreid közöltek. Ha egy ilyen ember egy bizonyos pontig követi az igazságot, akkor elnyerheti az igazságot, és elérheti beállítottságának átalakulását. Még ha van is egy kis emberi mivolt azokban, akik nem szeretik az igazságot, ha tudnak is jó cselekedeteket véghezvinni, és képesek is elhagyni és feláldozni magukat Istenért, akkor is össze vannak zavarodva az igazsággal kapcsolatban, és nem veszik komolyan azt, így életfelfogásuk soha nem változik meg. Láthatod, hogy Péter a többi tanítványhoz hasonló emberi mivolttal rendelkezett, de kimagaslott az igazság buzgó keresésében. Függetlenül attól, hogy mit mondott Jézus, komolyan elgondolkodott rajta. Jézus megkérdezte: „Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?” Péter őszintén válaszolt: „Én csak azt az Atyát szeretem, aki a mennyben van, de a földi Urat nem szerettem.” Később megértette, és arra gondolt: „Ez nem helyes, a földi Isten a mennyei Isten. Nem ugyanaz az Isten van-e a mennyben és a földön is? Ha csak a mennyei Istent szeretem, akkor a szeretetem nem valódi. Szeretnem kell a földi Istent, mert csak akkor lesz valódi a szeretetem.” Így Péter abból, amit Jézus kérdezett tőle, megértette Isten szavának igazi jelentését. Ahhoz, hogy Istent szeressük, és hogy ez a szeretet valódi legyen, a földön megtestesült Istent kell szeretnünk. Egy homályos és láthatatlan Istent szeretni nem reális és nem gyakorlati, míg a gyakorlati, látható Istent szeretni igazság. Jézus szavaiból Péter elnyerte az igazságot és megértette Isten akaratát. Nyilvánvaló, hogy Péter Istenbe vetett hite csak az igazság követésére összpontosult. Végül eljutott oda, hogy a gyakorlati Istent – a földi Istent – szeresse. Péter különösen buzgón törekedett az igazságra. Minden alkalommal, amikor Jézus tanáccsal látta el, komolyan elgondolkodott Jézus szavain. Talán hónapokig, egy évig vagy akár több évig is gondolkodott, mielőtt a Szentlélek megvilágosította, és megértette Isten szavainak lényegét. Ily módon Péter belépett az igazságba, és eközben átalakult és megújult az életfelfogása. Ha valaki nem követi az igazságot, soha nem fogja megérteni azt. Milliószor is beszélhetsz a szavakról és doktrínákról, de azok akkor is csak szavak és doktrínák maradnak. Vannak, akik csak ennyit mondanak: „Krisztus az igazság, az út és az élet.” Még ha milliószor ismételgeted is ezeket a szavakat, akkor sincs semmi haszna; nem érted a jelentésüket. Miért mondják, hogy Krisztus az igazság, az út és az élet? Ki tudod-e fejteni, hogy tapasztalataid alapján milyen ismeretekre tettél szert ezzel kapcsolatban? Beléptél-e az igazság, az út és az élet valóságába? Isten azért jelentette ki az Ő szavait, hogy megtapasztalhassátok azokat, és tudást szerezzetek. Semmi értelme pusztán a szavakról és doktrínákról beszélni. Csak akkor ismerheted meg önmagadat, ha megértetted Isten szavait, és beléptél azokba. Ha nem érted meg Isten szavait, akkor nem ismerheted meg önmagadat. Csak akkor nyerhetsz tisztánlátást, ha megérted az igazságot. Az igazság megértése nélkül képtelen vagy a tisztánlátásra. Csak akkor láthatod tisztán a dolgokat, ha megérted az igazságot. Az igazság megértése nélkül nem láthatod tisztán a dolgokat. Csak akkor ismerheted meg önmagadat, ha megérted az igazságot. Az igazság megértése nélkül nem ismerheted meg önmagadat. Csak akkor változhat meg a beállítottságod, ha elnyerted az igazságot. Az igazság nélkül nem változhat meg a beállítottságod. Csak az igazság elnyerése után tudsz Isten akaratának megfelelően szolgálni. Az igazság elnyerése nélkül nem tudsz Isten akaratának megfelelően szolgálni. Csak az igazság elnyerése után tudod imádni Istent. Az igazság megértése nélkül, még ha imádod is Őt, imádatod nem lesz több vallási szertartások végrehajtásánál. Az igazság nélkül semmi sem valódi, amit teszel. Az igazság elnyerésével minden, amit teszel, valódi. Mindezek a dolgok attól függnek, hogy Isten szavaiból elnyerjük-e az igazságot. Vannak, akik megkérdezik: „Mit is jelent pontosan az, hogy Isten szavaiból elnyerjük az igazságot?” Valóban szükséges ezt megkérdezni? Minden igazságot Isten fejez ki, és mindez Isten szavaiban van. Isten szavain kívül nincs igazság. Sokan vannak, akik azt hiszik, hogy ha képesek szavakról és doktrínákról beszélni, az az igazság ismeretét jelenti, de ez képtelenség. Az igazságot nem lehet elnyerni pusztán a doktrína hangoztatásával. Mi haszna van annak, ha csupán Isten szavainak szó szerinti jelentéséről kommunikálunk? Fel kell fognod Isten szavainak jelentését, Isten szavainak forrását és az általuk elérni kívánt hatást. Isten szavában igazság, élet, világosság, alapelvek és utak vannak Isten minden egyes szava sok mindent tartalmaz; nem elég csak a szó szerinti jelentésüket kimondani és többé nem foglalkozni velük. Hadd mondjak egy példát. Isten azt mondta: „Legyetek becsületes emberek, ne pedig csalárdak.” Mit is jelent ez a kijelentés? Vannak, akik azt mondják: „Arról van szó, hogy meg kell mondani az embereknek, legyenek becsületesek, és ne csalárdak, ugye?” Ha megkérdezed tőlük, hogy még mit jelent, azt fogják mondani: „Azt jelenti, hogy becsületes embernek kell lennünk, és nem szabad csalárdnak lennünk. Csak ezt a két dolgot mondja ki.” Majd megkérdezheted: „Mit jelent pontosan becsületes embernek lenni? Milyen ember számít becsületes embernek? Milyen viselkedés jellemzi a becsületes embert? Milyen viselkedés jellemzi a csalárd embert?” Azt válaszolnák: „Becsületes ember az, aki őszintén beszél, nem kever szavaiba hamisságot, és nem hazudik. Csalárd ember az, aki csűri és csavarja a dolgokat, nem mond igazat, mindig tisztátalanok a szavai, és szeret hazudni.” Csak ennyit képesek mondani. Az emberi gondolkodás túlságosan egyszerű. Be tudsz-e valaha is lépni az igazságvalóságba, ha ilyen egyszerűen írod le a becsületes embereket? Mit mond Isten szava a becsületes emberekről? Először is azt, hogy a becsületes emberek nem kételkednek másokban, másodszor, hogy a becsületes emberek el tudják fogadni az igazságot. Ez a két legfontosabb jellemző. Mit ért ez alatt Isten? Miért mondja ezt Isten? Isten szavából megértheted a mélyebb jelentését annak, hogy mit jelent becsületes embernek lenni, mire utal ez, és mi a becsületes ember pontos definíciója. Ha ezt a definíciót pontosan megértetted, akkor Isten szavában láthatod, hogy melyek a becsületes ember megnyilvánulásai, milyen a csalárd ember, és melyek a csalárd ember megnyilvánulásai. Majd, ha kiértékeled ezeket a megnyilvánulásokat, akkor pontosan meg fogod érteni, hogy milyen a becsületes ember, és milyen a csalárd ember, valamint azt is, hogy a csalárd emberek hogyan bánnak Isten szavával, hogyan bánnak Istennel, és hogyan bánnak más emberekkel. Így igazán meg fogod érteni Isten szavait, és rájössz, hogy az emberek elképzelése a becsületes emberekről és a csalárd emberekről mennyire eltér attól, amit Isten szava mond. Amikor Isten szava azt mondja: „Légy becsületes ember, ne pedig csalárd”, ebben sok részlet rejlik. Amikor igazán megérted a szavak jelentését, akkor rájössz arra, hogy milyen a becsületes ember, és milyen a csalárd ember. Amikor gyakorolsz, tudni fogod, hogyan kell úgy gyakorolni, hogy biztosan megmutatkozzanak a becsületes ember megnyilvánulásai, és világosan fogod látni a gyakorlásnak azt a módját és azokat az elveit, amelyek által becsületes emberré válsz, ami biztosítja, hogy átmész Isten mustráján. Ha valóban megérted ezeket a szavakat, és a gyakorlatba ülteted őket, akkor képes leszel elnyerni Isten jóváhagyását. Ha azonban nem érted meg ezeket a szavakat, akkor nem leszel becsületes ember, és soha nem fogod elnyerni Isten jóváhagyását. Nem egyszerű dolog valóban megérteni Isten szavait. Ne így gondolkodj: „Értelmezni tudom Isten szavainak szó szerinti jelentését, és mindenki azt mondja, hogy az értelmezésem jó, és megdicsér engem, tehát ez azt jelenti, hogy értem Isten szavait.” Ez nem ugyanaz, mint megérteni Isten szavait. Ha nyertél némi világosságot Isten kijelentéseiből, és megértetted az Ő szavainak valódi jelentését, és ha ki tudod fejezni a szavai mögött rejlő szándékot, és azt, hogy azok végül milyen hatást érnek el – ha mindezeket a dolgokat világosan megértetted –, akkor úgy tekinthetjük, hogy valamilyen szinten megértetted Isten szavait. Tehát Isten szavainak megértése nem is olyan egyszerű. Csak azért, mert szóvirágokkal ékesítve tudod magyarázni Isten szavainak szó szerinti jelentését, még nem jelenti azt, hogy meg is érted azokat. Mindegy, hogy mennyire tudod megmagyarázni a szó szerinti jelentésüket, magyarázatod mégis csupán az emberi képzeleten és az emberi gondolkodásmódon alapszik. Ennek semmi haszna! Hogyan értheted meg Isten szavait? A lényeg az, hogy keresd a belőlük származó igazságot. Csak így értheted meg igazán Isten szavait. Isten soha nem mond üres szavakat. Minden egyes mondata olyan részleteket tartalmaz, amelyek biztosan feltárulnak majd a további szavaiból, és ezeket másképp is ki lehet fejezni. Az ember nem tudja kifürkészni azokat a módokat, ahogyan Isten kifejezi az igazságot. Isten kijelentései nagyon mély értelműek, és emberi gondolkodással nehezen kifürkészhetők. Az emberek, amennyiben erőfeszítéseket tesznek, felfedezhetik az igazság nagyjából minden aspektusának teljes jelentését. A fennmaradó részleteket a Szentlélek általi megvilágosodás fogja betölteni számukra a későbbi tapasztalataik során. Az egyik rész Isten szavainak mérlegelése és megértése, valamint olvasásuk során azok konkrét tartalmának keresése. Egy másik rész Isten szavai értelmének megértése azok megtapasztalásán keresztül, és a Szentlélek általi megvilágosodás elérése. E két szempont szerinti folyamatos fejlődés által megértheted Isten szavát. Ha szó szerint, szövegszinten vagy a saját gondolkodásod és képzelgéseid alapján értelmezed azt, akkor, még ha szóvirágokkal és ékesszólóan magyarázod is, akkor sem érted meg valóban az igazságot, és az egész továbbra is csupán az emberi gondolkodáson és képzelődéseken alapszik. Ez nem a Szentlélek általi megvilágosodás eredménye. Az emberek hajlamosak arra, hogy Isten szavait saját elképzeléseik és képzelgéseik alapján értelmezzék, sőt még az is előfordulhat, hogy Isten szavait a szövegkörnyezetből kiragadva félremagyarázzák, így hajlamosak félreérteni és megítélni Istent, és ez aggasztó. Ezért az igazságot elsősorban Isten szavainak megértése és a Szentlélek általi megvilágosodás útján lehet elnyerni. Az, hogy képes vagy megérteni és megmagyarázni Isten szavának szó szerinti jelentését, még nem jelenti azt, hogy elnyerted az igazságot. Ha az, hogy megérted Isten szavának szó szerinti jelentését, azt jelentené, hogy megértetted az igazságot, akkor csak egy kis műveltségre és tudásra lenne szükséged, így miért lenne szükséged a Szentlélek általi megvilágosodásra? Vajon Isten munkája olyasvalami, amit az emberi elme fel tud fogni? Tehát az igazság megértése nem emberi elképzeléseken vagy képzelődéseken alapszik. A Szentlélek általi megvilágosodásra, megvilágításra és vezetésre van szükséged ahhoz, hogy valódi tapasztalatokat és tudást szerezz. Ez az igazság megértésének és elnyerésének folyamata, és egyben szükséges feltétele is.

Hogyan érted meg az ember természetét? A legfontosabb az, hogy az ember világnézetének, életszemléletének és értékrendjének szemszögéből vizsgáld meg azt. Akik az ördögtől valók, mind önmagukért élnek. Életszemléletük és jelmondataik főként a Sátán mondásaiból származnak, mint például: „Aki bírja, marja, ördög vigye az utolsót”, „Az ember úgy hal meg a gazdagságért, mint a madarak a táplálékért”, és más hasonló téveszmék. Az ember valóságos életévé váltak mindezek a szavak, amelyeket az ördögi királyok, hatalmasok és filozófusok mondtak. Különösen a kínaiak által „bölcsként” emlegetett Konfucius szavainak nagy része vált az ember életévé. Aztán ott vannak a buddhizmus és a taoizmus híres közmondásai, valamint különböző híres személyiségek gyakran idézett klasszikus mondásai is. Ez mind a sátáni filozófiák és a Sátán természetének összegzése. Ezek egyúttal a Sátán természetének legjobb illusztrációi és magyarázatai is. Mindezek az ember szívébe oltott mérgek a Sátántól származnak, és a legkisebb cseppjük sem Istentől való. Az ilyen ördögi szavak is szöges ellentétben állnak Isten szavával. Teljesen világos, hogy minden pozitív dolog valóságai Istentől származnak, és minden negatív dolog, ami megmérgezi az embert, az a Sátántól való. Ezért valakinek az életszemléletét és értékrendjét megvizsgálva megállapíthatjuk az illető természetét, és azt, hogy kihez tartozik. A Sátán a nemzeti kormányok, valamint a híres és nagy emberek befolyása és nevelése révén rontja meg az embereket. Ördögi szavaik az ember életévé és természetévé váltak. „Aki bírja, marja, ördög vigye az utolsót” – ez egy jól ismert sátáni mondás, amelyet mindenkibe beleneveltek, és ez az ember életévé vált. Vannak más életre vonatkozó filozófiák, amelyek szintén ilyenek. A Sátán minden nemzet hagyományos kultúráját felhasználja az emberek nevelésére, megtévesztésére és megrontására, aminek következtében az emberiség a pusztulás feneketlen mélységébe zuhan, amely elnyeli, és végül az embereket Isten azért pusztítja el, mert a Sátánt szolgálják, és ellenállnak Istennek. Vannak, akik évtizedek óta köztisztviselőként szolgálnak a társadalomban. Képzeljük el, hogy feltesszük nekik a következő kérdést: „Ön olyan jól teljesített ebben a minőségében, melyek a legfontosabb híres mondások, amelyek szerint él?” Talán azt mondanák: „Az egyetlen dolog, amit értek, a következő: »A hivatalnokok nem akadékoskodnak azokkal, akik ajándékot hoznak, azok pedig, akik nem hízelegnek, semmit sem érnek el.«” Ez az a sátáni filozófia, amelyre a karrierjük épül. Nem jellemzőek-e ezek a szavak az ilyen emberek természetére? Bármilyen eszköz gátlástalan felhasználása a pozíció megszerzéséhez a természetükké vált, céljuk a hivatalnokság és a sikeres karrier. Még mindig sok sátáni méreg van az emberek életében, magatartásában és viselkedésében. Például az életre vonatkozó filozófiájuk, a cselekvésmódjuk és a jelmondataik mind tele vannak a nagy vörös sárkány mérgével, és ezek mind a Sátántól származnak. Így minden, ami az emberek csontján és vérén átáramlik, a Sátántól való. Mindazoknak a hivatalnokoknak, a hatalmon lévőknek és az érvényesülőknek megvan a maguk útja és titka a sikerhez. Az ilyen titkok nem tökéletesen jellemzik-e a természetüket? Oly nagy dolgokat vittek véghez a világban, és senki sem lát át a mögöttük húzódó cselszövéseken és intrikákon. Ez mutatja, hogy mennyire alattomos és mérgező a természetük. Az emberiséget mélyen megrontotta a Sátán. A Sátán mérge ott folyik minden ember vérében, és elmondható, hogy az ember természete romlott, gonosz, ellenséges és Istennel szemben álló, tele van a Sátán filozófiáival és mérgeivel, és elmerült azokban. Teljesen a Sátán természetlényegévé vált. Ez az oka annak, hogy az emberek ellenállnak Istennek és szemben állnak Istennel. Az ember könnyen megismerheti önmagát, ha a természete ily módon boncolgatható.

Amikor az embereknek valódi megértésük van Isten természetéről, amikor látják, hogy Isten természete valódi, hogy valóban szent és valóban igaz, és amikor szívükből dicsérni tudják Isten szentségét és igazságosságát, akkor valóban megismerik Istent, és elnyerik az igazságot. Az emberek csak akkor élnek a világosságban, ha ismerik Istent. Isten valódi megismerésének közvetlen következménye képesnek lenni Isten igaz szeretetére és az Isten iránti engedelmességre. Azokban az emberekben, akik valóban ismerik Istent, megértik az igazságot és elnyerik az igazságot, valódi változás van a világnézetükben és az életszemléletükben, amit követően valódi változás történik az életfelfogásukban is. Amikor az emberek helyes életcélokkal rendelkeznek, képesek az igazságot követni, és az igazságnak megfelelően viselkednek, amikor teljesen alávetik magukat Istennek és az Ő szavai szerint élnek, amikor szívük mélyéig békésnek és megvilágítottnak érzik magukat, amikor szívük mentes a sötétségtől, és amikor teljesen szabadon és korlátozások nélkül élhetnek Isten jelenlétében, csak akkor élnek valódi emberi életet, és csak akkor válnak az igazság és az emberi mivolt birtokosaivá. Ezenkívül minden igazság, amit megértettél és megszereztél, Isten szavaiból és Magától Istentől származik. Csak akkor lesz a legértelmesebb az életed, ha elnyered a Magasságos Isten – a teremtés Ura – jóváhagyását, és Ő azt mondja, hogy te egy alkalmas teremtett lény vagy, aki megéli emberi hasonlatosságát. Isten jóváhagyása azt jelenti, hogy elnyerted az igazságot, és olyan valaki vagy, aki rendelkezik az igazsággal és az emberi mivolttal. A mai világban, amelyet a Sátán ural, és legalább a történelem több ezer éve alatt az egész emberiség közül ki az, aki elnyerte az igaz emberi életet? Senki. Mivel az embereket mélységesen megrontotta a Sátán, és a Sátán filozófiái szerint élnek, és minden, amit tesznek, ellentétes Istennel, és minden kijelentésük és elméletük a Sátán romlottságából származik, és közvetlen ellenszenvvel viseltetnek Isten szavaival szemben, ezért pontosan olyan emberek, akik szembeszállnak Istennel. Ha nem fogadják el Isten üdvösségét, akkor a kárhozatba és a pusztulásba fognak merülni, életről pedig egyáltalán szó sem lehet. Presztízsre és haszonra törekszenek, megpróbálnak nagy vagy híres egyéniségek lenni, és remélik, hogy „nevük nemzedékeken át öröklődik”, hogy „a történelem során végig híresek lesznek”. Ez képtelenség, és teljesen tarthatatlan. Minden nagy vagy híres személyiség valójában a Sátán sarja, és büntetésből már régen a pokol tizennyolcadik szintjére süllyedt, hogy soha többé ne reinkarnálódjon. Amikor a romlott emberiség tiszteli ezeket az embereket, és elfogadja ördögi szavaikat és téveszméiket, akkor a romlott emberiség az ördögi Sátán áldozatává válik. A teremtett lényeknek a Teremtőt kell imádniuk. Ez tökéletesen természetes és indokolt, mert csak egyedül Isten az igazság. Isten irányítja az eget és a földet és mindent, és uralkodik mindenek felett. Nem hinni Istenben és nem alávetni magunkat Istennek annyi, mint képtelennek lenni az igazság elnyerésére. Ha Isten szavai szerint élsz, akkor a szíved mélyén derűsnek és nyugodtnak fogod érezni magad, továbbá páratlan üdeséget fogsz élvezni. Amikor ez megtörténik, akkor valóban elnyerted az életet. Bármilyen nagyszerűek is a világ tudósainak eredményei, a halálhoz közeledve úgy érzik, hogy semmilyük sincs és, hogy semmit sem nyertek. Még Einstein és Newton, ezek a kiemelkedő értelmiségiek is üresnek érezték magukat. Ez azért volt, mert nem rendelkeztek az igazsággal, és nem volt valódi megértésük Istenről. Bár hittek Istenben, csak az Ő létezésében hittek, de nem követték az igazságot. Csak a tudományra és kutatásra akartak támaszkodni, hogy felfedezzék és bebizonyítsák, hogy létezik Isten. Ezért mindketten egy életen át kutattak anélkül, hogy bármit is elértek volna, és bár egész életükben hittek Istenben, soha nem nyerték el az igazságot. Csak a tudományos ismeretekre törekedtek, nem pedig Isten megismerésére. Nem nyerték el az igazságot, és nem nyertek igazi életet sem. Az út, amelyen ma jártok, nem az az út, amelyen ők jártak. Ti azt keresitek, hogy megismerjétek Istent, hogy hogyan vessétek alá magatokat Neki, hogyan imádjátok Őt, és hogyan éljetek meg egy értelmes életet. Ez az egész teljesen különbözik attól, amit ők kerestek. Bár olyan emberek voltak, akik hittek Istenben, mégsem nyerték el az igazságot. A megtestesült Isten most elmondta nektek az igazság minden aspektusát, és nektek adományozta az igazság és az élet útját. Ostobaság lenne részetekről, ha nem követnétek az igazságot.

Tehát az igazságról való megértésetek nem megfelelő. Csak üres elméletről tudtok beszélni. Még mindig elégtelennek és bizonytalannak érzitek magatokat minden munkával kapcsolatosan, amit elvállaltok. Ez azt jelzi, hogy az életre való bemeneteletek túl felszínes volt, és hogy még nem nyertétek el az igazságot. Amikor valóban megérted az igazságot, és belépsz Isten szavának valóságába, akkor lesz energiád, kimeríthetetlen energia, amely betölti a testedet. Ekkor egyre világosabbnak fogod érezni magad belül, és az út egyre világosabbá válik, minél tovább haladsz azon. Manapság a legtöbb ember, aki hisz Istenben, még nem lépett rá a helyes útra, és nem értette meg az igazságot, ezért belül még mindig üresnek érzi magát, úgy érzi, hogy az élet szenvedés, és hogy nincs energiája ahhoz, hogy teljesítse a kötelességeit. Ilyenek Isten hívői, mielőtt látomás lenne a szívükben. Az emberek nem szereztek igazságot, és még nem ismerik Istent, ezért még nem sok örömöt éreznek. Ti mindannyian különösen sok üldöztetést szenvedtetek és nehézségeket tapasztaltatok meg a hazatéréskor. Amikor szenvedtek, a halál gondolata is felmerül bennetek, és nem akartok élni. Ezek a test gyengeségei. Vannak, akik még arra is gondolnak: „Az Istenben való hitnek örömtelinek kellene lennie. A Kegyelem Korában a Szentlélek békét és örömöt ajándékozott az embereknek. Most túl kevés a béke és az öröm, és nem létezik olyan öröm, mint a Kegyelem Korában volt. Ma Istenben hinni rendkívül bosszantó.” Csak azt tudod, hogy a testi gyönyör minden másnál jobb. Nem tudod, hogy ma Isten milyen munkát végez. Ahhoz, hogy átalakítsa a beállítottságotokat, Istennek meg kell engednie, hogy a testetek szenvedjen. Még ha a testetek szenved is, a tiétek Isten szava, és a tiétek Isten áldása. Nem tudsz meghalni, még akkor sem, ha akarsz. Beletörődnél abba, hogy nem ismered meg Istent, és nem nyered el az igazságot? A legtöbbször csak arról van szó, hogy az emberek még nem nyerték el az igazságot, és nincs életük. Az üdvösség keresésének közepette vannak, ezért ebben a folyamatban szenvedniük kell egy kicsit. Ma a világon mindenki megpróbáltatásokon megy keresztül, még Isten is szenved, helyénvaló-e tehát az, hogy ti ne szenvedjetek? A nagy katasztrófákon keresztül történő finomítás nélkül nem lehet valódi hit, és nem lehet elnyerni az igazságot és az életet. A megpróbáltatások és a finomítás hiánya nem lenne elég. Nézzétek csak meg Pétert – ő végül hét évnyi megpróbáltatáson ment keresztül (ötvenhárom éves kora után). Ez alatt a hét év alatt több száz megpróbáltatást megtapasztalt. Pár naponta át kellett esnie egy-egy ilyen próbatételen, és csak miután mindenféle próbatételen átment, akkor nyerte el az életet, és tapasztalta meg beállítottsága átalakulását. Amikor valóban elnyeritek az igazságot és megismeritek Istent, azt fogjátok érezni, hogy Istennek kellene élnetek. Ha nem Istennek éltek, akkor sajnálni fogjátok; keserű megbánásban és határtalan bűntudatban fogjátok megélni hátralévő napjaitokat. Még nem halhattok meg. Ökölbe kell szorítanotok a kezetek, és elszántan tovább kell élnetek. Istenért kell élnetek. Amikor az emberekben ott van az igazság, akkor megvan bennük ez az elhatározás, és soha többé nem vágynak a halálra. Amikor a halál fenyeget, azt mondod: „Ó, Istenem, nem vagyok hajlandó meghalni. Még mindig nem ismerlek Téged. Még mindig nem fizettem vissza a Te szeretetedet. Nem halhatok meg addig, amíg jól meg nem ismerlek Téged.” Most itt tartotok? Ugye, még nem? Vannak, akik a családjuk miatt szembesülnek a fájdalommal, vannak, akik a házasságuk miatt, vannak, akik üldöztetést szenvednek, és még lakóhelyük sincs. Bárhová is mennek, az valaki másnak az otthona, és fájdalmat éreznek a szívükben. Vajon az a fájdalom, amit most átéltek, nem az a fájdalom, amit Isten szenvedett el? Istennel együtt szenvedtek, és Isten elkíséri az embereket a szenvedésben. Ma mindannyian részesei vagytok Krisztus nyomorúságának, királyságának és kitartásának, és végül dicsőséget szereztek! Ennek a szenvedésnek van értelme. Hát nem így van? Nem nélkülözheted ezt az akaratot. Meg kell értened, mit jelent a mai szenvedés, és miért szenvedsz annyit. Keresned kell az igazságot, és meg kell értened Isten akaratát, és akkor meglesz benned az akarat a szenvedésre. Ha nem érted Isten akaratát, és csupán a szenvedésre gondolsz, akkor minél többet gondolsz rá, annál kellemetlenebbé válik, és annál lehangoltabbnak érzed magad, mintha életutad a végéhez közeledne. Elkezdesz szenvedni a halál gyötrelmeitől. Ha szívedet és minden erőfeszítésedet az igazságba fekteted, és képes vagy megérteni az igazságot, akkor a szíved derűs lesz, és megtapasztalod az örömöt. Az életben meg fogod találni a békét és örömöt a szívedben, és amikor betegség támad rád vagy halál fenyeget, azt mondod: „Még nem nyertem el az igazságot, ezért nem halhatok meg. Jól kell feláldoznom magam Istenért, jól kell tanúskodnom Isten mellett, és vissza kell fizetnem Isten szeretetét. Hogy végül hogyan halok meg, nem számít, mert kielégítő életet éltem. Bármi történjék is, még nem halhatok meg. Ki kell tartanom, és tovább kell élnem.” Tisztán kell látnod most ebben a kérdésben, és ezekből a dolgokból meg kell értened az igazságot. Amikor az emberek birtokában vannak az igazságnak, akkor van erejük. Amikor birtokában vannak az igazságnak, kimeríthetetlen energiával rendelkeznek, amely betölti a testüket. Amikor birtokában vannak az igazságnak, akkor van elszántságuk. Az igazság nélkül az emberek olyan puhák, mint a rothadó zöldség; ha birtokában vannak az igazságnak, olyan keménnyé válnak, mint az acél. Bármennyire is keservesek a dolgok, egyáltalán nem fogják keservesnek érezni azokat. Mit gondoltok, mit jelent a ti kis szenvedésetek? A megtestesült Isten még mindig szenved! Olyan emberek vagytok, akiket a Sátán megrontott, és akiknek a természete az, hogy lázadjanak Isten ellen. Tudtotokon kívül sok olyan dolgot tettetek, amivel lázadtatok Isten ellen és ellenálltatok Neki, és megérdemlitek az ítéletet meg a fenyítést. Ahogy a beteg embereket meg kell gyógyítani, helyénvaló-e az, hogy féljenek a szenvedéstől? Romlott beállítottságotok van, így azt hiszitek, hogy meg tudjátok változtatni a beállítottságotokat, és minden fájdalom nélkül elnyerhetitek az életet? Szenvedéseteket romlott beállítottságaitok okozzák. Megérdemlitek és el kell viselnetek azt. Ez nem ártatlan, és nem is Isten rótta ki. A szenvedés, amit jelenleg elviseltek, alig több, mint a lótás-futás és a kemény munka kötelességetek teljesítésekor. Néha úgy látjátok, hogy romlott beállítottságotok egyáltalán nem változott, és ezért némi finomításon mentek keresztül. Van, amikor nem értitek Isten szavát, vagy fájdalmas olvasni a szavakat, és így egy kicsit szenvedtek Isten szavának finomításától. Vagy talán rosszul végzitek a jelenlegi munkátokat, és folyamatosan hibáztok kötelességetek teljesítése során, bűntudatot és öngyűlöletet éreztek, amiért nem vagytok képesek végezni a munkátokat, és ez némi szenvedést okoz nektek. Talán úgy látjátok, hogy mások fejlődnek, és úgy érzitek, hogy a saját fejlődésetek túl lassú, hogy nektek túl sokáig tart Isten szavának megértése, hogy túl kevés a világosság, és ezek némi szenvedést okoznak nektek. Van, amikor fenyegetve érzitek magatokat ellenséges környezetetekben a nagy vörös sárkánytól eredő letartóztatások és üldöztetés miatt, ezért mindig rettegtek, nyugtalanok vagytok, félelemben éltek, és ez némi szenvedést okoz nektek. Ezen a szenvedésen kívül milyen más szenvedést tapasztaltatok meg? Nem kell nehéz fizikai munkát végeznetek, nincsenek olyan feletteseitek vagy főnökeitek, akik vernek és szidnak titeket, és senki sem bánik veletek rabszolgaként. Nem szenvedtek el ilyen nehézségeket. Valójában ezek a nehézségek, amelyeket ti elviseltek, nem is igazi nehézségek. Gondoljatok csak bele. Nem így van? Meg kell értenetek, hogy mi a jelentősége annak, hogy lemondotok a családotokról, hogy feláldozzátok magatokat Istenért, és miért teszitek ezt. Ha azért teszitek, hogy az igazságra és az életre törekedjetek, és ugyanakkor azért is, hogy teljesítsétek a kötelességeteket és viszonozzátok Isten szeretetét, akkor ez teljes mértékben helyes. Ez egy pozitív dolog, tökéletesen természetes és indokolt, és soha nem fogjátok megbánni. Attól függetlenül, hogy mi történik a családotokkal, el tudjátok engedni azt. Ha világosan megérted ezt a jelentőséget, nem fogod megbánni, és nem leszel negatív. Ha nem őszintén áldozod fel magadat Istenért, és csak azért fáradozol, hogy áldásokat nyerj, akkor ez értelmetlen. Amint ezt tisztán látod, a probléma megoldódik, és nem kell aggódnod a családod miatt. Minden Isten kezében van. Mostanra már mindannyian megtapasztaltatok néhány megpróbáltatást. Vannak, akik nyertek némi igazságot, viszont vannak olyanok, akik csak néhány doktrínát értettek meg, de semmilyen igazságot nem nyertek. Vannak, akiknek jó a képességük, és így viszonylag alapos a felfogásuk, és vannak, akiknek gyenge a képességük, és viszonylag felszínes a felfogásuk. Akár mély, akár sekélyes a felfogásod, amennyiben megértesz néhány igazságot, és képes vagy szilárdan megállni a tanúságtételedben, amikor megpróbáltatásban szenvedsz, akkor a szenvedésednek van értelme és értéke. Ha nem tudsz Istentől elfogadni dolgokat, és mindig emberi elképzelésekkel és képzelődésekkel közelíted meg a dolgokat, akkor nem számít, mennyit szenvedsz, soha nem lesz valódi, tapasztalaton alapuló bizonyságtételed. A szenvedésednek nem lesz értéke, mert nem nyerted el az igazságot.

Mindenben Isten akaratát kell keresned, és mindenben az igazságot kell keresned. Például, hogyan keresed az igazságot az élelem, ruházat és személyes élet dolgaiban? Van-e igazság, amit ezekben a dolgokban kereshetünk? Egyesek azt mondják: „Akár hiszel Istenben, akár nem, ha jóllakott és jól öltözött, az a boldogság. E nélkül minden szenvedés.” Vajon ez megfelel az igazságnak? Sokan vannak, akik bővelkedő életet élnek, finom ételekkel és ruhákkal, akik mohón vágynak a testi gyönyörökre. Nem könnyen fogadják el vagy ültetik gyakorlatba az igazságot, még kevésbé adnak fel mindent, hogy feláldozzák magukat Istenért. Az ilyen emberek nem nyerik el Isten jóváhagyását, és végül mindannyian sírva és fogcsikorgatva fognak a katasztrófákba zuhanni. Lehet az ilyen embernek bármilyen említésre méltó boldogsága? Sokan vannak, akik munkás vagy földművelő családból származnak, és gyermekkoruk óta sokat szenvedtek. Ha képesek megérteni az igazságot, akkor valószínűleg el is fogadják azt, és gyakorlatba is ültetik, képesek áldozatokat hozni és feláldozni magukat Istenért anélkül, hogy félnének a szenvedéstől. Képesek teljesen Isten megbízatásának szentelni magukat, sőt egyesek odáig mennek, hogy életüket adják Istenért. Az ilyen embereket értékelik Isten házában. Sokan nagyon összpontosítanak a testi gyönyörökre. Azt mondanátok, hogy a finom étel és ruházat valóban fontos? Szó sincs róla. Ha valaki valóban képes megismerni Istent és elnyerni az igazságot, akkor mindenben, amit az illető cselekszik, bizonyságot tesz Isten mellett és eleget tesz Istennek. Nem számít, hogy az ilyen ember mennyire rosszul étkezik vagy öltözködik, akkor is van érték az életében, és elnyerheti Isten jóváhagyását. Hát nem ez a legértelmesebb dolog? Sem a jó táplálkozás, sem a szép ruhák viselése nem biztosítja azt, hogy áldottak lesztek. Akkor is átkozottak lesztek, ha nem engedelmeskedtek Istennek, vagy rossz útra léptek, míg azt, aki kopottasan öltözik és rosszul étkezik, de elnyerte az igazságot, Isten mégis megáldja. Tehát igazságot kell keresni abban, hogy hogyan kellene tekintenetek az élelem és a ruházat kérdésére, és még több igazságot kell keresni abban, hogy hogyan kellene viszonyulnotok a kötelességetek teljesítéséhez. Rendkívül fontos, hogy hogyan tekintetek Isten megbízatásaira, ez nagyon komoly dolog. Ha nem tudod teljesíteni azt, amit Isten az emberekre bízott, akkor nem vagy alkalmas arra, hogy az Ő jelenlétében élj, és büntetést érdemelsz. Tökéletesen természetes és indokolt, hogy az embereknek teljesíteniük kell minden megbízatást, amelyet Isten rájuk bíz. Ez az ember legfőbb kötelezettsége, és ugyanolyan fontos, mint a saját élete. Ha nem veszed komolyan Isten megbízatásait, akkor a legsúlyosabb módon árulod el Őt. Ez esetben szánalmasabb vagy, mint Júdás, és átkozottnak kell lenned. Az embereknek alapos megértést kell nyerniük arról, hogy hogyan viszonyuljanak ahhoz, amit Isten rájuk bíz, és legalább azt fel kell fogniuk, hogy a megbízatások, amelyeket Ő az emberiségre bíz, Istentől kapott felmagasztalások és különleges kegyek, és hogy ezek a legdicsőségesebb dolgok. Minden másról le lehet mondani. Még ha az embernek fel is kell áldoznia a saját életét, akkor is teljesítenie kell Isten megbízatását. Látod, vajon nincs itt igazság, amit itt keresni kell? Az igazság keresésével szorosan összefügg az, hogy változást érj el a beállítottságodban! Ha megérted annak igazságát, hogy miért élnek az emberek, és hogyan kell tekintened az életre, akkor nem fog-e megváltozni az életszemléleted? Itt még több igazságot kell keresni. Milyen igazságot lehet találni abban, ha valaki szereti Istent? Miért kell az embereknek szeretniük Őt? Mi a jelentősége annak, hogy szeretni Őt? Ha valaki világosan megérti az Isten iránti szeretet igazságát, és képes szíve mélyéből szeretni Őt, és van egy kis istenszerető szíve, akkor valódi élete van, és a legáldottabbak közé tartozik. Akik mindenben az igazságot keresik, azok haladnak a leggyorsabban előre az életben, és képesek elérni a beállítottság átalakulását. Isten pontosan azokat szereti, akik mindenben az igazságot keresik. Ha valaki elképzelésekre és doktrínákra támaszkodik, vagy mindenben szabályoknak engedelmeskedik, akkor nem fog fejlődni. Soha nem fogja elnyerni az igazságot, és előbb-utóbb ki lesz vetve. Isten az ilyen embereket veti meg a legjobban.

1999 tavasza

Előző: Mit kell tudni az ember beállítottságának átalakításáról?

Következő: Az ember csak az igazságra törekvéssel érhet el változást a beállítottságában

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren