Ismered Isten emberiség iránti szeretetét?

Hol nyilvánul meg Isten megjelenésében és munkájában az Ő emberiség iránti szeretete az utolsó napokban? Ezt ennek a munkának minden lépését megtapasztalva láthatjátok. Isten az Ő munkájának minden lépésében bizonyos módszerekkel beszél, bizonyos próféciákat ad, és kifejezi bizonyos igazságait és beállítottságait, és az emberek mindegyikre reagálnak. Milyen reakcióik vannak az embereknek? Egyik sem engedelmes Istennek, és egyik sem foglalja magában az igazság aktív keresését vagy az Ő munkájának készséges elfogadását. Mindegyik negatív és ellenálló, ellenséges, elutasító és nem elfogadó. Isten azonban mindig is folytatta a munkája végzését, és az emberek iránti szeretete nem változik. Bármilyen is legyen az emberek hozzáállása, akár elutasítják, akár vonakodva elfogadják, vagy kissé megváltoznak, Isten szeretete nem változik, munkájának lépései sohasem szakadnak meg. Ez az Ő emberek iránti szeretetének megnyilvánulása. Továbbá, minden alkalommal, amikor Isten befejez egy munkalépést, bárhogyan is viselkednek az emberek, az irántuk érzett szeretete nem változik; még mindig folytatja munkáját, és továbbra is megmenti az embereket. A jövőben a munka minden lépésében Isten szavai, amelyek megítélik és felfedik az embereket, mélyebbek és áthatóbbak lesznek, és konkrétabbak a jelenlegi állapotukra nézve. Olyan dolgokat fog mondani, amelyek lehetővé teszik az emberek számára, hogy jobban megértsék és megismerjék Őt, jobban megértsék és felfogják akaratát, és az emberek látni fogják, hogy Ő még mindig szereti az emberiséget. Annak ellenére, hogy az emberek mindig negatívan vagy ellenállással válaszoltak, annak ellenére, hogy a munka minden lépésénél így reagáltak, Isten mindig folytatta a beszédet és munkát, és az emberek iránti szeretete ma sem változott. Ezért Isten minden munkája az emberiségért szeretet, és ez bizonyos. Vannak, akik azt mondják: „Ha mindez szeretet, miért ítéli meg és fenyíti meg Isten az embereket, mintha gyűlölné őket? Hogyan engedheti meg, hogy az emberek átmenjenek a halál próbatételén?” Így igaz, Istennek csak szeretete van az emberiség számára! Isten fenyítése és ítélete az emberek engedetlensége miatt arra irányul, hogy az emberekkel megértesse az igazságot, arra késztesse őket, hogy bűnbánatot gyakoroljanak és megjavuljanak, és lehetővé tegye számukra, hogy megismerjék természetét, hogy félhessék Őt és engedelmeskedhessenek Neki. Bár néhány emberben még mindig van némi ellenállás, Isten a legkevésbé sem enyhítetteaz emberek megmentésére irányuló erőfeszítéseit, és nem is mondott le róluk. Ez jelenti Isten nagy szeretetét.

A szolgálattevők próbája során sokan olyan negatívak és meggyötörtek lettek, hogy a mennyhez és a földhöz kiáltottak, sőt tiltakozásul kiáltottak, azt gondolva: „Hogy válhattam szolgálattevővé, miután annyi éven át hittem Istenben és annyit szenvedtem? Én nem ezt akartam!” Az emberek elégedetlenek voltak és nem értették meg, de Isten megértette őket, és ez nem szeretet volt? Isten szeretete magában foglalja az emberek megértését, a lényegükbe való átható betekintést és alapos megértésüket. Ő zavar, mesterkéltség vagy hamisság nélkül szeret. Szeretete őszinte és igaz. Bárhol is vannak hiányosságaid és hiányzik a tudásod vagy a megértésed, Ő irgalmas irándtad, szeret téged, és mindig megindít téged. Bármilyen kelletlennek vagy elégedetlennek is érezték magukat szolgálattevőként az emberek, Isten soha nem mondott le az emberekről romlottságuk vagy engedetlenségük miatt. Mindig beszélt, ellátta az embereket, támogatta őket, és néhány hónapnyi finomítással felfedte romlottságukat és ráébresztette őket undorító állapotukra. Szerette Isten az embereket ebben a három hónapban? Ha nem tette volna, soha nem figyelt volna rád. Néhány ember kivettetett a szolgálattevők próbatétele során, és ezek az emberek valóban hitetlenek voltak. Amint meghallották, hogy ők szolgálattevők, negatívvá váltak, és néhány hónap múlva már nem bírták. Vonakodtál szolgálattevő lenni, és vonakodtál szenvedni Isten követésében, de amikor azt mondták neked, hogy áldások várnak rád, boldog lettél, sőt elragadtatott. Ha Istennek nem lenne szeretete, csak gyűlölete, és ilyen romlottságot látna feltárulni az emberekben, akkor ki kellett volna vetni őket. Három hónap finomítás egyáltalán nem túl hosszú. Miért mondom, hogy egyáltalán nem hosszú? Mert csak ennyi időt bírnak ki az emberek. Ha egy kicsit is hosszabb lenne, az emberek nem tudnák elviselni. Bár az emberek mindig énekeltek himnuszokat, részt vettek összejöveteleken és közösséget vállaltak, bizonyosan nem tudnának szilárdan megállni csak azáltal, hogy élvezik ezeket a dolgokat. Ezért tette Isten korán az Ő népévé az embereket, és ebben is benne van a szeretete. Isten a szívét és szeretetét használja arra, hogy befolyásolja és megtartsa az embereket, és ez is a szeretet megnyilvánulása. Isten szeretetét láthatjuk ebben az időzítésben is. Ő nem késlekedik egy napot sem, azonnal megszólal, amikor eljön az ideje, hogy beszéljen. Ha késlekedne néhány hónapot, néhány ember fokozatosan visszavonulna. Így munkálkodik Ő, az emberek aktuális állapota szerint, minden késedelem és akadályozás nélkül. Isten mindenkire különös figyelmet fordít, és mivel megmenti az embereket, Isten felelős értük mindvégig. Néhány embernek azonban nem volt eltökéltsége vagy elszántsága, és magától visszavonult. Mielőtt elmentek, a Szentlélek néhány embert különösen megindított, és maradásra buzdította őket, csak akkor adta fel, amikor már nem lehetett őket megtartani. Isten nagyon szerette az embereket, de az emberek méltatlanok voltak szeretetére. Néhány ember esetében, akik visszavonultak, akiket Ő már nem tudott szeretni, Isten irántuk érzett szeretete gyűlöletté változott, és nem volt többé semmi köze a hozzájuk hasonló emberekhez. Ami Isten munkájának lépéseit és idejét illeti, mennyi ideig tartanak az egyes lépések, hány szó hangzik el minden lépésnél, milyen hangnemet és módszert használnak az egyes lépésekben, és milyen igazságokat használnak arra, hogy megértessék az emberekkel, mindezen dolgokban benne vannak Isten jó szándékai és fáradságos erőfeszítései, és ezek mind az Ő pontos elrendezései és tervei. Isten mindig is kifejezte az igazságot, bölcsességét felhasználva az emberiség irányítására és vezetésére, az emberek ellátására és szolgálatára, az emberek apránkénti táplálására, és hogy kéz a kézben vezesse őket a mai napig. Akinek volt már ilyen tapasztalata, az már tud róla valamennyit, és bizonyságot tud adni a tapasztalatáról. Ez a lépésről-lépésre haladó folyamat még frissen él emlékezetükben, és a benne rejlő szeretet szavakkal kifejezhetetlen. Isten szeretete az emberek iránt olyan mély, hogy az emberek soha nem lesznek képesek teljesen felfogni vagy szavakkal egyértelműen kifejezni. Isten munkájának időzítéséből láthatjuk, milyen mély az Ő emberek iránti szeretete. Ő minden kis dologban aprólékos, nem engedi, hogy a finomítás tovább tartson, mert attól fél, hogy az emberek visszavonulnak és elhagyják Őt amiatt, hogy olyan sokáig tart. Szeretete szorosan tartja az embereket, és soha nem lazít egy cseppet sem. Ezenkívül Isten pontosan irányította a fenyítés és az ítélet munkájának a lépéseit. Ha hozzáadott volna még egy módszert, az emberek úgy érezték volna, hogy megtéveszti őket és tréfát űz velük, és valószínűleg visszavonultak volna, ha az érettségük nem volt elég. Tehát három hónapos finomítás után Isten ismét megszólalt, hogy a szolgálattevőket az Ő népévé tegye, és minden ember boldog lett. Annyira izgatottak voltak, hogy könnyek csordultak végig az arcukon, amikor látták, milyen bölcs és jó Isten. Több hónapos finomítás után az emberek valóban azt hitték, hogy szolgálattevők. Azt gondolták: „Nincs jó rendeltetési helyünk. Isten már nem akar minket. Teljesen reménytelenek vagyunk.” Ebben az akkori légkörben, ha azt mondtam volna, hogy nem hagyom, hogy az emberek meghaljanak, senki sem hitt volna Nekem. Azt gondolták, ha már Isten megmondta, akkor ez biztos tény. Három hónap elteltével azonban még egy előadást tartottam, és befejeztem a próbájukat, mint szolgálattevők. Bár az emberi természetet megrontotta a Sátán, az emberek néha különösen ártatlanok, mint a gyerekek. Miért mondják, hogy Isten előtt az emberek mindig olyanok, mint a csecsemők? Ahogy az emberek látják, úgy tűnik, hogy az emberek mind romlottak és dekadensek, de ahogy Isten látja, az emberek mindig is csecsemők voltak, és mindannyian különösen naivak és ártatlanok. Ezért Isten nem ellenségként kezeli az embereket, hanem üdvösségének és szeretetének célpontjaiként.

Isten szeretete az emberek iránt nem azért van, hogy folyton kegyelmet árasszon rájuk, vagy áldó szavakat mondjon, vagy olyan dolgokat, amelyeket az emberek hallani akarnak, ahogy azt elképzelik. Az a célja, hogy kifejezze az igazságot és megtisztítsa az embereket romlottságuktól, megmentve őket a Sátán befolyásától, és alkalmassá téve őket arra, hogy elnyerjék az Ő áldásait és ígéretét. Ez Isten igazi szeretete. Isten leleplezi az emberek romlottságát, megítéli és elítéli őket olyan szavakkal, amelyek valóban kellemetlenek számukra. Ezek a szavak még a szívüket is átszúrják, és fájdalmat okoznak nekik. Úgy tűnik, hogy az ítélet néhány szava úgy ítéli el vagy átkozza meg az embereket, mintha Isten valóban gyűlölné őket, de mindennek van egy valódi kontextusa. Teljesen összhangban van a tényekkel, és nincs eltúlozva. Isten az emberek romlott lényege alapján beszél, és az embereknek ezt egy ideig meg kell tapasztalniuk, hogy megismerjék. Ezeknek a dolgoknak a kimondásával Istennek az a célja, hogy megváltoztassa és megmentse az embereket. Isten csak akkor érheti el a legjobb eredményeket, ha így beszél. Látnod kell, hogy Isten fáradságos erőfeszítései az emberek megmentésére irányulnak, és mind az Ő szeretetét testesítik meg. Akár Isten munkájának bölcsességét, akár a munka lépéseit és módszereit, időtartamát vagy az Ő pontos elrendezéseit és terveit nézzük, mindezek tartalmazzák az Ő szeretetét. Íme egy példa. Minden szülő szereti a gyermekeit, és mindannyian sok munkát fektetnek abba, hogy a helyes úton lássák őket járni. Amikor hibákat találnak gyermekeikben, attól tartanak, hogy nem hallgatnak majd rájuk, és nem változnak meg, ha túl gyengéden beszélnek, de attól is félnek, hogy megsértik az önbecsülésüket, ha túl szigorúan beszélnek, és ezt nem lesznek képesek elfogadni. Azt, hogy ezt a gyerekeik szemszögéből is képesek mérlegelni, teljesen a szeretet vezérli, és nagyon sok munkát fektetnek ebbe. Mindazok, akik gyerekek, megtapasztalhatták szüleik szeretetét. A szeretet nemcsak szelídség és figyelmesség, hanem szigorú fenyítés is. Az emberiség Isten általi megmentését még inkább a szeretet irányítja és a szeretet előfeltétele alapján történik, ezért tesz Ő meg minden Tőle telhetőt a romlott emberiség megmentéséért. Nem csak azért tesz dolgokat, hogy elvégezze őket, hanem pontos terveket készít, lépésről lépésre beszélve és munkálkodva. Az időben és a helyen, a hangnemben és a beszédmódban, valamint az Általa végzett munkában… elmondhatjuk, hogy ezek mindegyike felfedi az Ő szeretetét, és mindegyik bőségesen mutatja, hogy az emberiség iránti szeretete végtelen és mérhetetlen. A szolgálattevők próbatételében sokan lázadó szavakat mondtak vagy panaszkodtak, de Isten ezt nem vetette az emberek szemére, nemhogy megbüntette volna bármelyiküket is emiatt. Mivel szereti az embereket, mindenben toleráns. Ha Istenben nem lenne szeretet, csak gyűlölet, akkor már régen elítélt volna mindenkit. Mivel van Benne szeretet, Isten nem időzik hosszan a dolgokon, toleráns az emberekkel szemben, megérti a nehézségeiket, és a szeretet irányít mindent, amit tesz. Csak Isten érti az embereket, és még te sem érted meg magad. Gondolj vissza alaposan, nem így van? Vannak, akik panaszkodnak erre-arra, amikor megpróbáltatásokkal szembesülnek. Az emberek felháborodnak a semmin, és áldásokban élnek, de nem is tudnak róla. Senki sem tudhatja, mennyit kellett szenvednie Istennek, ahogy a mennyből lejött a földre. Isten olyan nagy; hogy Ő emberré váljon, hogy ilyen jelentéktelen, alázatos emberi lénnyé váljon, ilyen megalázott emberré, mennyit kellett szenvednie! Íme, egy példa a világból. A jó császár úgy szereti alattvalóit, mint saját gyermekeit. Hogy enyhítse az egyszerű emberek szenvedését, hétköznapi emberként egyszerű ruhában megy közéjük, hogy megvizsgálja és megértse nehézségeiket. Tekintettel a státuszára, a közember státuszába való lealacsonyodás már önmagában is megalázó. Úgy kell élnie, mint egy hétköznapi embernek, és azok, akik nem tudják, hogy ő a császár, hétköznapi emberként bánnak vele. Sok a veszély az emberek között, senki sem tudja, hányan akarják megölni a császárt vagy átvenni a hatalmat, ezért fokozottan óvatosnak kell lennie, amikor az emberek közé megy, hogy megértse helyzetüket. Mivel státusza és beosztása szerint valóban nem kellene így szenvednie, hogyan tudja ezt megtenni? Egyszerűen jó császár akar lenni, és tényleg tenni valamit az egyszerű emberekért. Isten teljesen meg akarja menteni az emberiséget az utolsó napokban, és az emberiség ily módon való felfedése és megítélése ma az a szint, ameddig irányítási terve eljutott. Isten megmenti az emberiséget, mert szereti az emberiséget. Ő azért válik testté és merészkedik be személyesen az oroszlán barlangjába, hogy megmentse az emberiséget, mert szereti az emberiséget, és a szeretet vezérli és motiválja. Isten azért képes erre, mert szereti az emberiséget. Az, hogy Isten hatalmas megaláztatást szenved el, amikor testté válik, hogy megmentse ezt a romlott emberiséget, teljes bizonyítéka annak, hogy az Ő szeretete olyan nagy. Isten szavainak sorai között ott van a buzdítás, vigasztalás, bátorítás, tolerancia, türelem, de több ítélet, fenyítés, átok, nyilvános kinyilatkoztatás és csodálatos ígéretek is. Bármilyen módszerről is legyen szó, azt a szeretet vezérli, és ez az Ő munkájának a lényege. Ma mindannyian rendelkeztek némi ismerettel az Ő szeretetéről, de ez nem túl mély. Az emberi képzelet keveredik ebbe a tudásba, és amit az Ő szeretetéből megtapasztalhattok, az korlátozott. Később, amikor már átéltetek még néhány évet, érzékelni fogjátok, hogy milyen mély és nagyszerű ez a szeretet, mennyire leírhatatlan emberi nyelven. Amikor az emberek megismerik Isten szeretetét, szerető szívvel lesznek Iránta. Ha az emberekben nincs szeretet Isten iránt, hogyan viszonozhatják szeretetét? Még ha fel is ajánlanád az életedet, akkor sem tudnád viszonozni Isten szeretetét. Újabb néhány év elteltével meg fogjátok tudni, mi Isten szeretete. Ha majd akkor visszatekintetek a most bennetek lévő állapotokra és megnyilvánulásokra, a legnagyobb megbánást fogjátok érezni, és leborultok Isten előtt. Miért követi manapság a legtöbb ember Istent olyan szorosan és olyan lelkesen? Azért, mert ismerik Isten szeretetét, és látják, hogy Isten munkája az emberiség megmentése. Gondoljunk csak bele, Isten munkájának hihetetlenül pontos az időzítése, halad egyik lépésről a másikra, késedelem nélkül. Miért nem késlekedik? Hogy megmentse az emberiséget. A lehető legtöbb embert akarja megmenteni, és nem hajlandó elveszíteni egy menthető embert sem, miközben maguk az emberek nem törődnek a sorsukkal. Így aztán az emberek még azt sem tudják, hogy a világon ki szereti őket a legjobban. Te nem szereted magad, és nem tudod ápolni vagy megbecsülni a saját életedet, és egyedül Isten szereti a legjobban az embereket. Csak néhány ember képes megtapasztalni Isten szeretetét, de a legtöbbnek még nem sikerült. Azt hiszik, hogy önmaguk szeretete megbízhatóbb, de tisztábban kellene érteniük, hogy milyen fajta szeretetet éreznek önmaguk iránt. Megmenthetik-e magukat az emberek azáltal, hogy szeretik önmagukat? Csak Isten szeretete mentheti meg az embereket, ez az egyetlen igaz szeretet, te pedig később fokozatosan meg fogod tapasztalni, hogy mi az igaz szeretet. Ha Isten nem lett volna testté, hogy munkálkodjon és szemtől-szemben vezesse az embereket, éjjel-nappal érintkezzen velük és együtt éljen velük, akkor nem lenne könnyű dolguk, hogy igazán megismerjék Isten szeretetét. Ha Isten nem lett volna testté, és nem fejezett volna ki annyi igazságot, akkor az emberek soha nem ismerhetnék meg Őt, és senki sem tudna az Ő szeretetéről.

Isten és ember nem azonos fajtájúak, és két különböző birodalomban élnek. Az emberek képtelenek megérteni Isten nyelvét, nemhogy megismerni az Ő gondolatait. Csak Isten érti az embereket, ők pedig nem képesek megérteni Őt. Isten csak azáltal tudja megértetni és megismertetni az Ő munkáját az emberekkel, hogy testté lett, és ugyanolyanná vált, mint az emberek (ugyanolyannak tűnik), és hatalmas megaláztatást és fájdalmat visel el, hogy megmentse az embereket. Miért nem adja fel Isten soha az emberek megmentését? Nem azért, mert Ő szereti az embereket? Látja, hogy az emberiséget megrontja a Sátán, és nem tudja elviselni, hogy elengedje őket vagy lemondjon róluk. Ezért van irányítási terve. Ha Isten elpusztítaná az emberiséget, amint megharagszik, ahogy azt az emberek képzelik, akkor nem kellene olyan szenvedést elviselnie, a megmentésük érdekében, mint ma. Ugyancsak pontosan Isten szenvedése a testté válás után az, ami felfedi szeretetét. Csak ezután fedezte fel az emberiség apránként az Ő szeretetét, és vált az ismertté minden ember számára. Ha ez a fajta munka ma nem létezne, az emberek csak azt tudnák, hogy van egy Isten a mennyben, és Ő szereti az emberiséget. Ez csak doktrína lenne, és az emberek soha nem tudnák megtapasztalni Isten igaz szeretetét. Csak Isten testben végzett munkája révén érthetik meg az emberek Őt igazán. Ez a megértés nem homályos vagy üres, vagy egyszerűen csak egy szavakból álló doktrína, hanem szilárd és tényleges, mert az Isten által az embereknek adott szeretet hasznos. Ezt a munkát csak Ő tudja elvégezni testben, és a Lélek nem tudja elvégezni. Milyen nagy volt az a szeretet, amelyet Jézus adott az embereknek? A keresztre szegezték, hogy megmentse az emberiséget, örök vétekáldozatul szolgálva értük. Azért jött, hogy elvégezze az megváltás munkáját az emberiségért egészen addig a pontig, amíg keresztre nem feszítették. Ez a szeretet olyan nagy. Isten munkája nagyon sokat jelent. Sok embernek mindig vannak bizonyos elképzelései Isten testté válásáról, és ez az ő hibájuk. Miért vannak mindig ilyen elképzeléseid? Anélkül, hogy Isten testté válna, az emberek Istenbe vetett hite csak üres szavakból állna, sivár és irreális lenne, és a végén a hitük ellenére is elpusztulnának! Isten emberiség iránti szeretete elsősorban a testben végzett munkájában nyilvánul meg, abban, hogy személyesen megmenti az embereket, szemtől szemben beszél az emberekkel, és szemtől szemben él velük. Nincs a legkisebb távolságtartás sem, és nincs színlelés; ez valódi. Az, hogy az emberiség Általa történt megváltása olyan volt, hogy képes volt testté válni és fájdalmas éveket eltölteni az emberekkel a világban, teljesen az emberiség iránti szeretetének és irgalmának köszönhető. Isten emberiség iránti szeretete feltétel nélküli, és nem támaszt követeléseket. Mit kaphat tőlük cserébe? Az emberek hidegek Istennel szemben. Ki tudja Istent Istenként kezelni? Az emberek a legcsekélyebb vigaszt sem adják Istennek, és a mai napig nem kapott igaz szeretetet az emberiségtől. Isten egyre csak önzetlenül ad és önzetlenül ellát, de az emberek még mindig nem elégedettek, és kitartóan kérik Tőle a kegyelmet és áldásokat. Milyen bonyolultak és fárasztóak az emberek! Előbb-utóbb azonban eljön a nap, amikor Isten munkája eredményeket hoz, Isten választottainak többsége pedig szívből ad majd őszinte hálát. Akik ezt már régóta tapasztalják, át tudják ezt érezni. Az emberek fásultak lehetnek, de mégis emberek, nem pedig élettelen dolgok. Azok, akik nem tapasztalták meg Isten munkáját, nem biztos, hogy képesek felfogni ezeket a dolgokat. Ők csak azt ismerik el, hogy ezek az Isten által kifejezett igazságok helyesek, de nincs túl mély megértésük, mert nincs tapasztalatuk.

Isten több éven át munkálkodott a testben, és számtalan dolgot mondott. Isten azzal kezdte, hogy a szolgálattevők próbáját adta az embereknek, majd próféciákat mondott, és megkezdte az ítélet és a fenyítés munkáját, majd a halál próbatételét használta az emberek finomítására. Aztán rávezette az embereket a Belé vetett hit helyes útjára. Isten beszél és minden igazsággal ellátja az embereket, harcol mindenféle emberi elképzelés ellen. Aztán egy kis reményt ad az embereknek, hogy láthassák, van remény előttük, vagyis Isten és ember együtt lépnek be egy gyönyörű rendeltetési helyre. Noha ez a munka mind Isten terve szerint történik, mindez az emberiség szükségletei szerint folyik. Nem véletlenül történik; Isten az Ő bölcsességét használja mindennek a munkának az elvégzésére. Isten azért tud bölcsességet használva ilyen komolyan bánni ezekkel a romlott emberekkel, mert van Benne szeretet. Ő soha, semmi esetre sem játszik az emberekkel, mint játékokkal. Isten hangneméből és megfogalmazásából kiindulva néha megítéli és megfenyíti az embereket, vagy próbára teszi az embereket, néha egy bizonyos megfogalmazás megpróbáltatások és kín elszenvedését okozza az embereknek, néha pedig kimondottan olyan szavakat ad az embereknek, amelyek felszabadítják és megnyugtatják őket. Valóban sok gondolatot és figyelmet fordít az emberekre. Annak ellenére, hogy az emberek Isten teremtményei, és mindannyian megtapasztalták a Sátán által okozott romlottságot, és bár az emberek értéktelenek, nem mások, mint szemét, és ilyen a természetük, Ő nem a lényegük szerint bánik az emberekkel, és nem aszerint bánik az emberekkel, hogy milyen megtorlást kellene kapniuk. Lehet, hogy beszéde szigorú, de mindig türelemmel, toleranciával és könyörülettel bánik az emberekkel. Az embereknek lassan és óvatosan el kellene gondolkodniuk ezen! Ha Isten nem bánna az emberekkel toleranciával, könyörülettel és kegyelemmel, vajon Ő el tudná-e mondani mindezt, hogy megmentse őket? Miért nem ítélné el őket egyszerűen? Az emberek még így sem ismerik Isten szeretetét. Olyan ostobák és tudatlanok! Az emberek lényegében nincs szeretet. Nem tudják, mi a szeretet, és nem tudják, miért teszi ezt Isten. Amikor az emberek nem tapasztalták meg Isten szeretetét, egyszerűen azt érzik, hogy Istennek ez a munkája nagyon jó, hogy hasznos az emberek számára, és képes megváltoztatni az embereket, de senki sem gondolja, hogy „Isten munkája olyan jó, az Ő munkája olyan sokat jelent! Isten szeretete az emberek iránt olyan mély. Tényleg nem úgy bánt az emberekkel, mintha mocskosak lennének!” Az emberek nem Istenként kezelték Istent, de Isten emberként kezelte az embereket. Nem így van? Isten azt mondja, hogy te vadállat vagy, de egyáltalán nem úgy bánt veled, mint a vadállatokkal. Ha Isten úgy bánna veled, mint a vadállatokkal, akkor is el tudna látni téged az igazsággal? Akkor is annyit szenvedne, hogy megmentsen téged? Vannak, akik úgy érzik, hogy nagyon nehéz dolguk van, és azt mondják: „Isten azt mondja, hogy értéktelen vagyok. Túlságosan szégyellem magam ahhoz, hogy tovább éljek.” Az emberek valójában nem értik Isten akaratát. Elmondható, hogy nem biztos, hogy egész életedben nagyon mélyen megtapasztalod Isten munkájának bölcsességét és fáradságos erőfeszítését. De nem számít, milyen mély vagy sekélyes a tapasztalatod, ha végül megérted és szerzel egy kis tudást, az elég lesz. Isten továbbra is arra kéri az embereket, hogy értsék meg az igazságot, összpontosítsanak a beállítottságuk megváltoztatására, és csak fokozatosan mélyítsék el megértésükett az Isten iránti hűség, engedelmességés szívükben lévő szeretet igazságáról. Ha az emberek feláldoznak vagy szenvednek csak egy kicsit is, akkor úgy érezhetik, hogy nagy volt a hozzájárulásuk, és most magas minősítéssel rendelkeznek Isten előtt, és ha még egy kicsivel hozzájárulnak, mutogathatják minősítéseiket, és ha ezt nem hozzák szóba, akkor belül bizonytalannak és sértődöttnek érzik magukat. Hogy szeretnek az emberek? Milyen szeretete van az embereknek? Kapott Isten igaz szeretetet az emberiségtől? Hát nem méltó Ő az emberiség szeretetére?

1999. tél

Előző: Az ember csak az igazságra törekvéssel érhet el változást a beállítottságában

Következő: Az emberek túl sokat követelnek Istentől

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren