A doktrína szavainak és frázisainak szólása és az igazság valósága közötti különbségek

66. szemelvény

Egyeseknek egyáltalán nincs ítélőképességük. Bárkit követnek, aki vezet. Jó viselkedést tanulnak, amikor jó emberek vezetnek, rossz viselkedést tanulnak, amikor rossz emberek vezetnek. Attól tanulnak, akit éppen követnek. Amikor hitetleneket követnek, démonokat utánoznak. Amikor azokat követik, akik hisznek Istenben, azt tanulják meg, hogyan tudják az emberi mivolt látszatát kelteni. Nem fordítanak figyelmet az igazság megértésére és az igazság gyakorlására, csak másokat követnek, és vakon utánozzák őket. Arra hallgatnak, akire akarnak. Vajon az ilyen ember megértheti az igazságot? Egyáltalán nem. Azok az emberek, akik nem értik az igazságot, sosem fognak igazán megváltozni. Az ismeret és a doktrína, az emberi viselkedés és a beszédmód – ezek a külső dolgok emberektől eltanulhatók. Azonban az igazsághoz és az élethez csak Isten szavaiból és munkájából lehet hozzájutni, és soha nem a híres és rendkívüli emberektől. Hogyan kellene a hívőknek enniük és inniuk Isten szavait? Ez közvetlenül kapcsolódik ahhoz a döntő kérdéshez, hogy valaki meg tudja-e érteni és el tudja-e nyerni az igazságot, vagy sem. Léteznie kell egy helyes útnak Isten szavainak evéséhez és ivásához. A hívőknek a gyülekezeti életükben, valamint kötelességük teljesítése közben enniük és inniuk kell azokat a szavait Istennek, amelyek a valós élet problémáit célozzák meg, és meg kell oldaniuk azokat a problémákat. Ez az egyedüli módja az igazság megértésének. Azonban, ha értik az igazságot, de nem gyakorolják, képtelenek lesznek bemenni az igazságvalóságba. Néhány embernek jók a képességei, de nem szeretik az igazságot; habár képesek az igazság egy kis részét megérteni, mégsem gyakorolják azt. Vajon az ilyen emberek bemehetnek az igazságvalóságba? Az igazságot nem olyan egyszerű megérteni, mint a doktrínákat. Ahhoz, hogy megértsd az igazságot, először tudnod kell, hogyan kell enni és inni Isten szavait. Vegyük például az Isten iránti szeretet igazságáról szóló szakasz evését és ivását. Isten szavai ezt mondják: „Amit »szeretetnek« neveznek, olyan érzelemre utal, amely tiszta és romlatlan, amikor a szívedet arra használod, hogy szeress, hogy érezz, és hogy figyelmes légy. A szeretetben nincsenek feltételek, nincsenek akadályok és nincs távolság. A szeretetben nincs gyanakvás, nincs csalás és nincs ravaszság. A szeretetben nincs üzlet, és nincs semmi tisztátalan” (Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak) Isten így határozza meg a szeretetet, és ez az igazság. De kit kellene szeretned? A férjedet kellene szeretned? A feleségedet? A testvéreidet a gyülekezetben? Nem. Amikor Isten a szeretetről beszél, nem az embertársad iránti szeretetre utal, hanem az ember Isten iránti szeretetére. Ha valaki igazán megismerte Istent, igazán látja, hogy az Ő természete igaz és szent, valamint látja, hogy Isten szeretete az ember iránt a legigazabb és legőszintébb, akkor annak az embernek a szeretete Isten iránt szintén igaz. Hogyan gyakorold az Isten iránti szeretetet? Először is, fel kell ajánlanod a szívedet Istennek, ezután képes a szíved szeretni Istent. Ha valakinek a szíve igazán látja, mennyire mérhetetlenül szeretetreméltó Isten, akkor nem fog gyanakodni Rá, nem lesz távolság közte és Isten között, Istent szerető szíve pedig tiszta és romlatlan lesz. A „romlatlan” azt jelenti, hogy nincsenek mértéktelen vágyaink, és nem támasztunk mértéktelen követeléseket Istennel szemben, nem szabunk feltételeket Neki, és nem keresünk kifogásokat. Azt jelenti, Ő az első a szívedben, azt jelenti, hogy kizárólag az Ő szavai töltik be a szívedet. Ez egy olyan szeretet, amely tiszta és romlatlan. Ez a „szeretet” azt jelenti, hogy Isten egy bizonyos helyet tölt be a szívedben, hogy mindig Rá gondolsz és hiányolod Őt, és minden egyes pillanatban eszedbe jut. Szeretni azt jelenti, hogy a szívedet arra használod, hogy szeress. Az, hogy „a szívedet arra használod, hogy szeress”, abból áll, hogy figyelmes, törődő és vágyakozó vagy. Ahhoz, hogy sikerüljön a szíveddel szeretni Istent, először is arra kell törekedned, hogy megismerd Istent, megismerd az Ő természetét, és megismerd az Ő szeretetreméltóságát. Ha egyáltalán nem ismered Istent, nem leszel képes szeretni Őt, még akkor sem, ha akarod. Jelenleg mindannyian hajlandóak vagytok törekedni az igazságra és keresni az igazság elnyerését. Habár nincs valódi ismereted Istenről, használnod kell a szívedet, hogy vágyódj Utána, hogy közeledj Hozzá, engedelmeskedj Neki, figyelmes legyél Vele, megoszd a gondolataidat Vele, és kiöntsd Neki szíved nehézségeit. Ha nem érted az igazságot, keresd Istent, nézz Istenre és támaszkodj Rá, amikor valamivel nem tudsz egyedül megbirkózni. Amikor így imádkozol Istenhez, a Szentlélek meg fog világosítani és vezetni fog téged. Ne akadj fenn ezen gondolkozva: „Mit kell tennem Istenért? Milyen nagy dolgokat kell tennem?” Ezek csak üres szavak, és egyáltalán nem gyakorlatiasak. Ez csak akkor gyakorlatias, ha teljes szívből szereted Istent, és eleget teszel Neki a kis dolgokban és kötelességekben, amelyeknek végrehajtására képes vagy. Habár nem mondod ki hangosan, hogy hogyan és milyen mértékben kell szeretned Istent, Isten a szívedben van, és a szíved hajlandó eleget tenni Neki. Bármilyen nehézségeid is vannak, amennyiben a szíved hajlandó eleget tenni Istennek, valamint képes vagy megtenni néhány dolgot, hogy eleget tegyél Neki, és ki tudsz állni néhány nehézséget azért, hogy eleget tegyél Neki, akkor igazán szereted Őt. Ha értesz valamennyit az igazságból, és elvszerűen kezelsz minden ügyet, akkor képes leszel érezni Isten szeretetét, érezni, hogy minden, amit Isten mond, az igazság, a valóság, és mindig segít az embereknek; képes leszel érezni, hogy az emberek nem távolodhatnak el Isten szavaitól és szívük nem lehet Isten nélküli, érezni, hogy Isten nélkül nincs élet, és érezni, hogy ha valóban elhagynád Istent, egyszerűen nem tudnál élni, ami szörnyű lenne. Amikor mindezt érzed, akkor van benned szeretet, akkor van Isten a szívedben. „A szívedet arra használod, hogy szeress, hogy érezz, és hogy figyelmes légy.” Ez sok mindent magában foglal. Ez az igaz szeretet, amelyet Isten megkövetel az embertől; más szóval, szeretned kell Őt, figyelned kell Rá a szíveddel, és mindig szem előtt kell tartanod Őt. Ez nem azt jelenti, hogy csak hangoztatod a szavakat, sem azt, hogy szándékosan állítasz valamit mások előtt, elsősorban inkább azt jelenti, hogy szívvel teszel dolgokat és engeded, hogy a szíved kormányozza az életedet és minden tettedet, indíték, elhajlás vagy gyanakvás nélkül a szívedben; egy ilyen szív sokkal tisztább. Ha meg tudod érteni az igazságot, könnyű engedelmeskedned Istennek. Mit gondol az olyan ember, aki folyton gyanakszik Istenre: „Helyes-e, hogy Isten ezt teszi? Miért mondja ezt Isten? Ha nincs semmi magyarázat arra, hogy Isten ezt mondja, akkor nem fogok engedelmeskedni. Ha nem igazságos, hogy Isten ezt teszi, nem fogok engedelmeskedni. Egyelőre nem foglalkozom vele.” Az, hogy ne táplálj gyanakvást, azt jelenti, hogy felismered, hogy minden, amit Isten mond és tesz, az helyes, és Istennél nincs helyes vagy helytelen, az embernek pedig engedelmeskednie kell Istennek, figyelmesnek kell lennie Istennel szemben, eleget kell tennie Istennek, és osztoznia kell az Ő gondolataiban és gondjaiban. Függetlenül attól, hogy értelmesnek tűnik-e számodra mindaz, amit Isten tesz, vagy sem, illetve összeegyeztethető-e az emberek elképzeléseivel és képzelgéseivel, valamint függetlenül attól, hogy megfelel-e az ember doktrínáinak, mindig alá kell vetned magad, és istenfélő és Istennek engedelmes szívvel kell megközelítened ezeket a dolgokat. Az ilyen gyakorlás összhangban van az igazsággal. Ez a szeretet megnyilvánulása és gyakorlása. Ezért, ha meg akarod érteni az igazságot, elengedhetetlen, hogy tudd, hogyan kell enni és inni Isten szavait. Ha túl keveset olvasod Isten szavait, nem olvasod őket buzgón, és nem elmélkedsz róluk a szívedben, akkor nem leszel képes megérteni az igazságot. Mindössze egy kis doktrínát leszel képes megérteni, és így nagyon nehéz lesz megértened Isten akaratát és Isten célját az Ő szavaiból. Ha nem érted azokat a célokat és eredményeket, amelyeket Isten szavai szándékoznak elérni, ha nem érted, mit szeretnének az Ő szavai elérni és tökéletesíteni az emberben, akkor ez azt bizonyítja, hogy még nem érted az igazságot. Miért mondja Isten azt, amit mond? Miért beszél abban a hangnemben? Miért olyan komoly és őszinte minden szóban, amit szól? Miért használ bizonyos szavakat? Tudod-e? Ha nem tudod biztosan megmondani, az azt jelenti, hogy nem érted Isten akaratát, sem az Ő szándékait. Ha nem érted az összefüggéseket a szavai mögött, akkor hogyan tudod megérteni vagy gyakorolni az igazságot? Az igazság megnyeréséhez először is meg kell értened, mit ért Isten minden egyes kiejtett szava alatt, miután pedig felfogtad ezeket a szavakat, ültesd őket gyakorlatba, hogy eljuss oda, hogy bensődben megéld Isten szavait, és azok valósággá váljanak számodra. Ha így teszel, be fogsz menni az igazságvalóságba. Csak akkor tudod felfogni az igazságot, ha alaposan megérted Isten szavait. Csupán néhány szó és doktrína megértése után azt gondolod, hogy érted az igazságot és rendelkezel a valósággal. Ez önámítás. Még azt sem érted, hogy miért követeli meg Isten az emberektől az igazság gyakorlását. Ez azt bizonyítja, hogy nem érted Isten akaratát, és még mindig nem érted az igazságot. Valójában Isten azért támasztja ezeket a követelményeket az emberekkel szemben, hogy megtisztítsa és megmentse őket, hogy az emberek levethessék a romlott beállítottságukat, és olyan emberekké váljanak, akik engedelmeskednek Istennek és ismerik Őt. Ezt a célt akarja Isten elérni azzal, hogy megköveteli az emberektől az igazság gyakorlását.

Isten azoknak az embereknek fejezi ki az igazságot, akik szeretik az igazságot, szomjaznak az igazságra és keresik az igazságot. Ami azokat illeti, akik szavakkal és doktrínákkal foglalatoskodnak, és szeretnek hosszú, fellengzős beszédeket tartani, sosem fogják elnyerni az igazságot, ők becsapják magukat. A nézőpontjuk az igazságról és Isten szavairól téves, kicsavarják a nyakukat, hogy elolvassák, ami egyenesen van – a nézőpontjuk teljesen téves. Egyesek szívesebben tanulmányozzák Isten szavait. Folyton azt tanulmányozzák, miként beszél Isten szava a rendeltetési helyről vagy arról, hogy hogyan legyenek áldottak. Leginkább az ilyen szavak érdeklik őket. Ha Isten szavai nem igazodnak az elképzeléseikhez és nem tesznek eleget az áldások iránti vágyuknak, negativvá válnak, nem törekednek többé az igazságra és nem akarják önmagukat Istennek áldozni. Ez azt mutatja, hogy nem érdekli őket az igazság. Ennek eredményeképp nem veszik komolyan az igazságot, csak az olyan igazságot képesek elfogadni, amely megegyezik az elképzeléseikkel és képzelgéseikkel. Habár az ilyen emberek lelkesek Istenbe vetett hitükben, és minden lehetséges módon megpróbálnak valami jót cselekedni, és jó színben tüntetni fel magukat, ezt csak azért teszik, hogy a jövőben jó rendeltetési helyre kerüljenek. Annak ellenére, hogy ők is részt vesznek a gyülekezeti életben, eszik és isszák Isten szavait, nem fogják gyakorolni az igazságot, sem megnyerni azt. Vannak, akik csak úgy tesznek, mintha ennék és innák Isten szavait; azt gondolják, hogy megnyerték az igazságot egyszerűen az által, hogy megértettek egy-két szót és doktrínát. Micsoda bolondok! Isten szava az igazság. Azonban, nem szükségszerűen fogod megérteni és megnyerni az igazságot, miután olvastad Isten szavait. Ha nem sikerül megnyerned az igazságot, miután etted és ittad Isten szavait, akkor csak szavakat és doktrínákat fogsz elsajátítani. Ha nem tudod, hogyan gyakorold az igazságot vagy hogyan cselekedj az alapelvek szerint, akkor az igazságvalóság nélkül maradsz. Lehet, hogy gyakran olvasod Isten szavait, de azután nem sikerül megértened Isten akaratát, és csak néhány szót és doktrínát sajátítasz el. Hogyan kell enni és inni Isten szavait, hogy megértsük az igazságot? Először is, fel kell ismerned, hogy Isten szava nem annyira egyértelmű, Isten szava kimondottan mélyreható. Isten szavaiból egyetlen mondat megtapasztalásához is egy egész életre van szükség. Több éves tapasztalat nélkül hogyan lenne lehetséges, hogy megértsd Isten szavát? Ha Isten szavait olvasva nem érted Isten akaratát, vagy nem érted az Ő szavaiknak szándékait, az eredetüket, a hatást, amelyet hivatottak elérni, sem azt, hogy mit szeretnének elvégezni, akkor vajon ez azt jelenti, hogy érted az igazságot? Lehet, hogy sokszor olvastad Isten szavait és talán sok részt fejből idézel, de nem tudod gyakorolni az igazságot és egyáltalán nem változtál, a kapcsolatod Istennel pedig éppoly távoli és elhidegült, mint mindig is volt. Amikor olyasmivel találkozol, ami ellentmondásban van az elképzeléseiddel, kételkedő maradsz Vele szemben, és nem érted Őt, hanem vitázol Vele, valamint elképzeléseket és félreértéseket táplálsz Róla, ellenállsz Neki, sőt még káromlod is Őt. Miféle beállítottság ez? Ez nem más, mint az arrogancia beállítottsága, amikor az embernek elege van az igazságból. Hogyan tudják az olyan emberek, akik annyira arrogánsak és torkig vannak az igazsággal, elfogadni vagy gyakorolni azt? Az ilyen emberek soha nem lesznek képesek elnyerni az igazságot vagy Istent. Habár mindenkinek van egy példánya az „Az Ige testet ölt”-ből, minden nap olvassák Isten szavait és jegyzetelnek, amikor hallgatják a közlést az igazságról, ez mindenkire más hatást gyakorol. Egyesek arra összpontosítanak, hogy ismerettel és doktrínákkal szerelkezzenek fel, mások mindig azt keresik és azzal törődnek, hogy milyen jó magatartást kellene az embereknek tanúsítaniuk; néhányan szívesen olvasnak mélyreható szavakat, amelyek titkokat fednek fel, vannak, akiket jobban érdekelnek a jövő rendeltetési helyével kapcsolatos szavak, néhányan a Királyság Korának adminisztratív rendeleteit szeretik tanulmányozni, és tanulmányozzák Isten természetét; néhányan szeretik olvasni azokat a szavakat, amelyekkel Isten vigasztalást és bátorítást nyújt az embereknek, egyesek szívesen olvasnak próféciákat, valamint Isten szavait az ígéretről és az áldásokról, néhányan szeretik azokat a szavakat olvasni, amelyeket a Szentlélek minden gyülekezethez szól, és készek arra, hogy az „Ő fiai” legyenek. Elnyerhetik-e az igazságot, ha így olvassák Isten szavait? Vajon ők olyan emberek, akik az igazságra törekednek? Üdvözülhetnek-e azáltal, hogy így hisznek Istenbe? Világosan kell látnotok ezeket a dolgokat. Jelenleg van néhány új hívő, aki ezt mondja: „Isten vigasztaló szavai az emberhez csodálatosak; Ő azt mondja: »Én fiam, Én fiam«. Az égvilágon kicsoda vigasztalna így?” Azt hiszik, hogy ők Isten fiai, és nem értik, kikhez intézte Isten e szavakat. Vannak olyanok, akik még mindig nem értik, még azután sem, hogy pár éve hisznek Istenben, szégyentelenül ilyen dolgokat mondanak, és nem jönnek zavarba, sőt nem is szégyenkeznek emiatt. Megértik-e ők az igazságot? Nem értik Isten akaratát, mégis maguknak merik tulajdonítani az Ő „fia” pozíciót! Mit értenek meg, amikor olvassák Isten szavait? Teljesen félremagyarázták azokat! Amikor olyan emberek olvassák Isten szavait, akik nem szeretik az igazságot, nem fogják megérteni azokat. Amikor az igazságról beszélsz velük, nem tulajdonítanak jelentőséget annak, hogy elfogadják. Ezzel szemben azok, akik szeretik az igazságot, meghatódnak, miután olvasták Isten szavait. Hatalmat és erőt éreznek Isten szavaiban. Képesek megvizsgálni az igaz utat és elfogadni az igazságot. Az ilyen embereknek van reményük arra, hogy visszatérjenek Istenhez és megnyerjék az igazságot. Azok az emberek, akik szeretik Isten szavait tanulmányozni, mindig azzal törődnek, hogyan vált formát Isten, mikor hagyja el ezt a világot, valamint Isten napjával foglalkoznak. Nem törődnek a saját életükkel. Az emberek olyan ügyekkel foglalják le magukat, amelyek Isten saját dolgai. Ha folyton ilyeneket kérdezel, akkor beleavatkozol Isten adminisztratív rendeleteibe és az Ő irányítási terveibe. Ez értelmetlen, és sérti Isten természetét. Ha kifejezetten a kérdezésért és a tudásért lelkesedsz, és nem tudsz uralkodni magadon, akkor imádkozz Istenhez és mondd: „Istenem, ezek olyan ügyek, amelyek az irányítási tervedre vonatkoznak, és ezek a Te dolgaid. Nem fogok kutakodni azokban a kérdésekben, amelyek elérhetetlenek számomra, vagy amelyeket nem kell tudnom. Kérlek, őrizz meg engem attól, hogy értelmetlen dolgokat tegyek.” Hogyan értheti meg az ember Isten dolgait? Ha Isten nem említett vagy nyilatkoztatott ki bizonyos dolgokat, amelyek az Ő munkáival és irányítási tervével kapcsolatosak, az azt bizonyítja, hogy Ő nem akarja felfedni azokat az embereknek. Minden benne van az Ő szavaiban, amikről Isten azt akarja, hogy tudják az emberek, és minden igazság, amelyet meg kell értened, benne van az Ő szavaiban. Olyan sok igazság van, amelyet meg kellene értened. Csak meg kell nézned Isten szavaiban; ha valami nem található ott, akkor ne erőltesd a választ. Ha Isten nem mondta el neked, akkor felesleges tovább kérdezgetni és kutatgatni. Ő mindent elmondott neked, amit tudnod kell, és nem fogja elmondani vagy felfedni neked azokat, amiket nem kell tudnod. Jelenleg a legtöbb hívő még nem lépett rá a helyes ösvényre, nem tudják, hogyan elmélkedjenek Isten szavain, amikor olvassák azokat, még kevésbé tudják gyakorolni, illetve megtapasztalni azokat. Még olyanok is vannak, akik nem végzik a kötelességüket, vagy nem foglalkoznak a megfelelő feladatokkal. Az ilyen hívőknek még nehezebb megérteniük az igazságot. Az igazság megértéséhez hosszútávú tapasztalatra van szükség. Ha nem olvasod lelkiismeretesen Isten szavait, illetve nem gyakorlod és tapasztalod meg az Ő szavait, akkor hogyan fogod megérteni az igazságot és hogyan fogsz bemenni a valóságba? Hogyan fogsz rálépni a hit helyes ösvényére, ha nem veted alá magad Isten munkájának? Ha pedig nem lépsz rá a hit helyes ösvényére, akkor hogyan fogsz üdvözülni? Az igaz hívőknek tisztában kell lenniük ezekkel a dolgokkal.

68. szemelvény

Értitek-e már, mitől is függ az igazságra való eljutás és az igazságvalóságba történő belépés? Attól, hogy keresi-e az ember az igazságot, és gyakorolja-e azt – mindössze e két dologtól, ilyen egyszerű az egész. Jóllehet az Isten által közölt igazság írásos formában került lejegyzésre, az igazságvalóság nem írott dolog, és még kevésbé mondható el róla, hogy írott szavakból érhetik meg vagy foghatják fel az emberek. Mit kell tehát tenni az igazság megértéséhez? Az igazságot elsősorban Isten szavait gyakorolva és megélve, munkáját megtapasztalva, valamint az igazságot és a Szentlélek megvilágosítását keresve lehet megérteni és magunkévá tenni. Azáltal jelenik meg az igazságvalóság, hogy az emberek gyakorolják és átélik az igazságot; olyasvalami ez, ami tapasztalatból ered, amit megél az ember. Az igazság nem holmi üres teória, és nem is valamiféle egyszerű, kellemesen csengő szó. Élettel teli kifejezés; az élet örök elveinek összessége; a leggyakorlatibb és legdrágább dolog, amely elkísérheti az embert az életben, egész életén át. Mi az igazság? Az igazság az ember létezésének alapját jelenti, azokat a gyakorlati elveket, amelyek szerint viselheti magát és kezelheti a dolgokat. Az igazság ad célt és irányt az ember életének; ez teszi képessé arra, hogy megélje a valódi emberi hasonlatosságot, valamint azt, hogy engedelmességben és imádatban éljen Isten előtt. Ezért nem élhetnek az emberek az igazság nélkül. Mire hagyatkozol hát az életben? Milyen gondolataid és nézőpontjaid vannak? Mi a cselekedeteid célja és iránya? Ha tiéd az igazságvalóság, az elveket, irányt és célt ad az életednek, ám ha nincs így, akkor elvek, irány és cél nélkül fogsz élni. Akkor kétségkívül a Sátán filozófiáját és a hagyományos kultúrát követve jársz majd. Így élnek a hitetlenek. Érted-e mindezt? Csakis úgy oldható fel e probléma, ha az ember keresi és elfogadja az igazságot. Könnyű-e vajon eljutni az igazságra? (Igen, ha Istenre hagyatkozunk.) Miközben Istenre hagyatkozik az ember, önmagára is muszáj hagyatkoznia. Meg kell lennie benned annak a bizonyosságnak, akaratnak és szívbéli elvárásnak, amely ezt mondatja veled: „Nem akarok romlott, sátáni hajlamok közepette élni! Nem akarom, hogy ezek irányítsanak és tévesszenek meg, mígnem egészen ostobává, Isten előtt utálatossá nem leszek! Ily módon méltatlan lennék arra, hogy Isten előtt éljek.” Ennek az érzésnek kell lakoznia a szívedben. Ha akkor azután a valódi életedre alkalmazod az általad megértett és számodra elérhető igazságokat, miközben különféle dolgok érnek, és képes vagy minden téren a gyakorlatba ültetni azokat, nem válik-e vajon valóságoddá az igazság? Ha pedig valóságoddá vált az igazság, fogsz-e vajon továbbra is aggódni amiatt, hogy nem növekszik majd az életed? Miről lehet vajon megállapítani, hogy valaki birtokában van-e az igazságvalóságnak? Abból, amit mond. Aki csak a doktrína szavait mondja, az nincs birtokában az igazságvalóságnak, és bizonyosan nem is gyakorolja az igazságot, így aztán üres és valótlan lesz, amit mond. Akinél azonban ott az igazságvalóság, annak a szavai megoldhatják az emberek problémáit, mert azok így világosan megláthatják a problémák lényegét. Elég néhány egyszerű szó, és megoldódhat a probléma, amely oly sok éven át gyötört; megérted az igazságot és Isten akaratát, nem esnek nehezedre többé bizonyos dolgok, nem érzed már megkötözve és korlátok közé szorítva magad, és szabadságra lelsz, felszabadulsz. Vajon az igazságvalóságot szólja-e az ilyen ember? Bizony azt. Ha nem érted a problémádat, bármit mond is a másik, és ha akármit mond is neked, az nem oldja meg a problémád gyökérokát, akkor csak a doktrína szavait szólja. Segíthetnek-e vajon a doktrína szavai az embereken, és betölthetik-e a szükségeiket? A doktrína szavai nem képesek betölteni az emberek szükségeit, és nem szolgálhatnak megoldással gyakorlati nehézségeikre. Minél több ilyen szó hangzik el, annál inkább zavarni fogja hallgatóját. Akik értik az igazságot, másként beszélnek. Néhány szóval is rá tudnak mutatni a probléma gyökerére vagy a betegség eredetére. Egyetlen mondat is elegendő lehet ahhoz, hogy felébressze az embereket és azonosítsa a legfőbb problémákat. Ezt jelenti, amikor valaki az igazságvalósággal teljes szavakat használva oldja meg az emberek nehézségeit és megmutatja nekik a helyes gyakorlat útját.

Az utolsó napokban eljött a megtestesült Isten. Mit kellene leginkább nyernie az embernek tekintveabból, hogy hisz a gyakorlati Istenben? Az igazságot, az életet; semmi másnak nincs jelentősége ezeken kívül. Amikor Krisztus eljött, az igazságot, az életet hozta el; azért jött, hogy életet adjon az embereknek. De hogyan lehet vajon a gyakorlati Istenben hinni? Mit kell tenni az igazság és az élet elnyeréséhez? Isten tömérdek igazságot közölt. Aki csak éhezi és szomjazza az igazságot, annak Isten szavait kell ennie és innia. Isten szavainak összessége az igazság, és az Ő szavai gazdagok és bőségesek; mindenütt drága dolgok vannak, és kincsek veszik körül az embereket. Akik szeretik az igazságot, azoknak öröm árasztja el a szívét, miközben Kánaán gyönyörű földjének bőségét élvezik. Igazság és világosság rejlik minden mondatban, melyet a számukra eledelül és italul szolgáló isteni szavak alkotnak, s ezek mindegyike drága. Akik nem szeretik az igazságot, a homlokukat ráncolják keserűségükben; lakomán ülnek és mégis éhínségtől szenvednek, ami szánalmas állapotukat jelzi. Az igazságot keresők nyeresége nőttön-nő, míg akik nem képesek az igazság keresésére, zsákutcába jutnak. Az most a legfontosabb, hogy megtanuljuk, miként lehet mindenben az igazságot keresni, eljutni az igazság megértésére, gyakorolni az igazságot és képessé válni arra, hogy igazán alá tudjuk rendelni magunkat Istennek. Ezt jelenti hinni Istenben. Aki hisz a gyakorlati Istenben, az elnyerte az igazságot és az életet. Mire való vajon az igazság? Arra, hogy gazdagabbá tegye az emberek szellemi világát? Arra, hogy jó oktatáshoz jussanak az emberek? (Nem.) Az ember mely problémáját oldja hát meg az igazság? Az emberek romlott beállítottságát és bűnös természetét hivatott megoldani, hogy azután Isten előtt élhessenek és megélhessék normális emberi mivoltukat. Némelyek nem értik, mi is az igazság. Mindig úgy érzik, hogy az igazság mély és elvont, és hogy az igazság rejtély. Nem értik, hogy olyasvalami az igazság, ami gyakorolható és alkalmazható. Egyesek tíz-húsz éve hisznek már Istenben, de még mindig nem értik pontosan, mi is az igazság. Birtokában van-e az ilyen ember az igazságnak? (Nincs.) Szánalomra méltók-e vajon azok, akiknek nincs birtokukban az igazság? Nagyon is – ahogy egy himnuszban is énekeljük: „lakomán ülnek és mégis éhínségtől szenvednek”. Nem nehéz magunkévá tenni az igazságot, és az igazságvalóságba sem nehéz belépni, de vajon eljuthatnak-e az igazságra azok, akiknek folyton elegük van belőle? Nem. Éppen ezért fontos, hogy mindig Isten elé járulj, megvizsgáld a benső állapotod, hogy nincs-e eleged az igazságból, észrevedd, ha bármivel is ennek adod a jelét, meglásd, milyen cselekedetek utalnak erre, és azt is, hogy mely dolgokban tanúsítasz olyan hozzáállást, mint akinek elege van az igazságból – gyakran kell ezeken gondolkodnod. Tegyük fel, hogy e szavakkal int téged valaki: „Nem tudsz úgy eleget tenni a kötelességednek, ha csak a magad akaratára hagyatkozol! Meg kellene vizsgálnod és ismerned magad!”, mire te dühbe gurulsz és így vágsz vissza: „Az nem jó, ahogy én végzem a kötelességem, de az jó, ahogy te teszed? Mi baj van azzal, ahogy a kötelességem végzem? Isten ismeri a szívem!” Milyen hozzáállásról árulkodik vajon ez a viselkedés? Arról, hogy az illető elfogadja az igazságot? (Nem.) Az embernek mindenekelőtt el kell fogadnia az igazságot, amikor történik vele valami. Akiben nincs meg ez a hozzáállás, az olyan, mint ha nem lenne edénye, amelybe elhelyezhetné a kapott kincset, így aztán nem is tudja magáévá tenni az igazságot. Aki nem képes erre, az hiába hisz Istenben! Az Istenben való hit célja, hogy az igazság birtokába juss. Ha valaki nem tud az igazság birtokába jutni, kudarcot vall a hite. Mit jelent az igazság birtokába jutni? Azt amikor az igazság a valóságoddá és az életeddé vált. Ezt jelenti magadévá tenni az igazságot – ezt jelenti hinni Istenben! Mi végre mondja Isten a szavait? Mi célból közli igazságait? Azért, hogy az emberek elfogadhassák az igazságot, s így megtisztulhassanak romlottságukból; hogy birtokába juthassanak az igazságnak, hogy az igazság az életükké váljék. Máskülönben miért közölne Isten ennyi igazságot? Azért, hogy versenyre keljen a Bibliával? Azért, hogy megalapítsa az „Igazság Egyetemét” és kiképezzen egy embercsoportot? Nem és nem, hanem azzal a céllal, hogy egészen megmentse az emberiséget, hogy az emberek megértsék az igazságot és végső soron magukévá tegyék azt. Most már érted, igaz? Mi a legfontosabb az Istenben való hitben? (Az igazság magunkévá tétele és az igazságvalóságba történő belépés.) Ettől függ, hogy miként léphettek be az igazságvalóságba, és hogy be tudtok-e oda lépni egyáltalán.

Előző: Kudarcok, esések, próbatételek és finomítás megtapasztalásának mikéntjére vonatkozó szavak

Következő: Isten szolgálatára vonatkozó szavak

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren