Isten napi igéi: Isten munkájának megismerése | 183. szemelvény

21 június 2023

Jézus harminchárom és fél évet töltött a földön, Ő azért jött, hogy elvégezze a megfeszíttetés feladatát, és Isten a kereszthalála által nyerte el dicsőségének egy részét. Amikor Isten testet öltött, képes volt alázatos lenni és meghúzódni, és képes volt óriási szenvedést elviselni. Bár Ő maga volt Isten, mégis elszenvedett minden megaláztatást és minden vádat, és nagy fájdalmat szenvedett el, amikor a keresztre szegezték, hogy bevégezze a megváltás művét. Miután a munkának ez a szakasza befejeződött, bár az emberek látták, hogy Isten nagy dicsőséget szerzett, ez nem volt teljessége az Ő dicsőségének; csupán egy része volt az Ő dicsőségének, amelyet Jézustól nyert. Bár Jézus képes volt elviselni minden szenvedést, képes volt alázatosnak lenni és meghúzódni, és képes volt a megfeszíttetésre Istenért, Isten csupán részben nyerte el az Ő dicsőségét, és az Ő dicsőségét Izraelben nyerte el. Isten dicsőségének van még egy másik része is: eljövetele a földre, hogy gyakorlati úton munkálkodjon és tökéletessé tegyen egy embercsoportot. Jézus munkájának szakaszában Ő természetfeletti dolgokat vitt véghez, ám a munkálkodás e szakasza semmiképpen sem csupán azért zajlott, hogy jeleket adjon és csodákat tegyen. Elsősorban az volt a célja, hogy megmutassa, Jézus képes szenvedni és elviselni a kereszthalált Istenért, hogy Jézus képes volt hatalmas fájdalmakat elszenvedni, mert szerette Istent, és hogy bár Isten elhagyta őt, mégis hajlandó volt feláldozni az életét Isten akaratáért. Miután Isten bevégezte munkáját Izraelben, és Jézust a keresztre szegezték, Isten dicsőséget nyert, és Ő tanúságot tett a Sátán előtt. Ti se nem tudtok róla, se nem láttátok, amint Isten megtestesült Kínában, hogyan láthatjátok hát, hogy Isten dicsőséget szerzett? Amikor Isten sok győzedelmes munkát végez bennetek, és szilárdan megálltok, akkor Isten munkájának ez a szakasza sikerrel jár, és ez része Isten dicsőségének. Ti csupán ezt látjátok, és még nem tett benneteket tökéletessé Isten, még nem adtátok át a szíveteket teljesen Istennek. Még nem láttátok teljességében ezt a dicsőséget; csak azt látjátok, hogy Isten már meghódította a szíveteket, hogy soha nem tudjátok elhagyni Őt, és követni fogjátok Istent egészen a végsőkig, és a szívetek az Övé marad, és hogy ez Isten dicsősége. Miben látjátok hát Isten dicsőségét? Az emberekben elvégzett munkája hatásaiban. Az emberek látják, hogy Isten milyen kedves, Istent a szívükbe fogadják, és nem akarják elhagyni Őt, és ez Isten dicsősége. Amikor a gyülekezetek testvéreinek ereje megjelenik, és képesek szívből szeretni Istent, látják Isten munkájának nagyszerű hatalmát, szavainak összehasonlíthatatlan erejét, amikor látják, hogy szavai tekintélyt hordoznak, és hogy Ő képes megkezdeni munkáját a kínai anyaország démonvárosában, amikor, legyenek bár gyengék, az emberek szíve meghajol Isten előtt, és hajlandóak befogadni Isten szavait, és amikor, noha gyengék és nem méltók rá, képesek meglátni, hogy Isten szava mennyire kedves és becsben tartandó, ez lesz majd Isten dicsősége. Amikor eljön a napja, hogy az emberek tökéletessé lettek Isten által, és képesek magukat átadni Neki, és képessé válnak rá, hogy teljes mértékben engedelmeskedjenek Istennek, jövőjüket és sorsukat Isten kezébe helyezzék, akkor teljesedik be Isten dicsőségének második része. Vagyis amikor a gyakorlatias Isten munkája teljesen befejeződik, az Ő munkája véget ér a kontinentális Kínában. Más szavakkal, amikor azok, akiket Isten eleve elrendelt és kiválasztott, tökéletessé lesznek, Isten dicsőséget nyer. Isten azt mondta, hogy az Ő dicsőségének második részét keletre hozza, de ezt szem nem láthatja. Isten elhozta az Ő művét keletre: már eljött keletre, és ez Isten dicsősége. Noha ma még nem fejeződött be az Ő munkája, mivel Isten a munkálkodás mellett döntött, az biztosan be lesz végezve. Isten elhatározta, hogy e munkáját Kínában végzi be, és elhatározta, hogy teljessé tesz titeket. Így nincs más út – Ő már meghódította a szíveteket, és neked tovább kell menned, akár akarod, akár nem, és amikor Isten elnyer benneteket, Isten dicsőséget nyer. Ma Isten dicsősége még nem teljes, mert nektek még tökéletessé kell válnotok. Bár szívetek visszatért Istenhez, a testetekben még mindig sok a gyengeség, és nem vagytok képesek megfelelni Istennek, még képtelenek vagytok Isten akaratára figyelni, és még mindig sok bennetek, ami rossz, amitől meg kell szabadítanotok magatokat, és még sok próbatétel és csiszolódás vár rátok. Csak így változhat meg az élettermészetetek, és csak így nyerhet el titeket Isten.

(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Rövid beszéd a következő témában: „Az Ezeréves Királyság Elérkezett”)

Több megtekintése

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Leave a Reply

Megosztás

Nem

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren