Isten napi igéi: A megtestesülés | 135. szemelvény

24 július 2023

Napjainkban még mindig túlságosan egyoldalú az emberek ismerete a gyakorlati Istenről, és még mindig túlságosan kevéssé értik a megtestesülés jelentőségét. Isten testével az emberek az Ő munkáján és igéin keresztül látják, hogy Isten Lelke oly sok mindent magában foglal, hogy Ő oly gazdag. De bárhogyan is legyen, Isten bizonyságtétele végső soron Isten Lelkétől származik: mit tesz Isten testben, milyen elvek szerint munkálkodik, mit cselekszik emberi mivoltában, és mit cselekszik isteni mivoltában. Az embereknek tudniuk kell erről. Ma képes vagy imádni ezt a személyt, miközben lényegében a Lelket imádod, és ez a legkevesebb, amit az embereknek a megtestesült Isten megismerésében el kell érniük: megismerni a Lélek lényegét a testen keresztül, megismerni a Lélek isteni munkáját a testben és emberi munkáját a testben, elfogadni a Lélek minden szavát és beszédét a testben, és látni, hogy Isten Lelke hogyan irányítja a testet, és hogyan mutatja meg hatalmát a testben. Ez azt jelenti, hogy az ember a test által ismeri meg a mennyei Lelket; magának a gyakorlati Istennek az emberek között való megjelenése eloszlatta a homályos Istent az emberek elképzeléseiben. Magának a gyakorlati Istennek az emberek általi imádata növelte az Isten iránti engedelmességüket, és Isten Lelkének a testben végzett isteni munkája és az Ő testben végzett emberi munkája révén az ember kinyilatkoztatásban és pásztorlásban részesül, és változások következnek be az élettermészetében. Ez a valódi értelme a Lélek testben való eljövetelének, amelynek elsődleges célja, hogy az emberek kapcsolatba kerüljenek Istennel, támaszkodjanak Istenre, és eljussanak Isten ismeretére.

Mindent összevetve, milyen hozzáállással kell az embereknek a gyakorlati Istenhez viszonyulniuk? Mit tudsz a megtestesülésről, az Ige testben való megjelenéséről, Isten testben való megjelenéséről, a gyakorlati Isten tetteiről? Melyek a fő beszédtémák manapság? A megtestesülés, az Ige testben való eljövetele és Isten testben való megjelenése mind olyan témák, amelyeket meg kell érteni. Az élettapasztalatotok során, fejlettségetek szerint és a korszaknak megfelelően fokozatosan el kell jutnotok oda, hogy megértsétek ezeket a kérdéseket, és hogy világos ismeretekkel rendelkezzetek róluk. A folyamat, amelynek során az emberek megtapasztalják Isten igéit, ugyanaz, mint az a folyamat, amelynek során megismerik Isten igéinek testben való megjelenését. Minél inkább megtapasztalják az emberek Isten igéit, annál jobban megismerik Isten Lelkét; az emberek Isten igéinek megtapasztalásán keresztül megragadják a Lélek munkájának elveit, és megismerik magát a gyakorlati Istent. Valójában, amikor Isten tökéletessé teszi az embereket és megnyeri őket, akkor megismerteti velük a gyakorlati Isten tetteit; a gyakorlati Isten munkájának segítségével megmutatja az embereknek a megtestesülés valódi jelentőségét, megmutatja nekik, hogy Isten Lelke valóban megjelent az ember előtt. Amikor Isten megnyerte és tökéletessé tette az embereket, a gyakorlati Isten megnyilvánulásai meghódították őket; a gyakorlati Isten igéi megváltoztatták őket, és kimunkálták bennük az Ő saját életét, betöltve őket azzal, ami Ő maga (akár az, ami az emberi mivoltában, akár az, ami az isteni mivoltában), betöltve őket az Ő igéinek lényegével, arra késztetve az embereket, hogy megéljék az Ő igéit. Amikor Isten megnyeri az embereket, akkor ezt elsősorban úgy teszi, hogy a gyakorlati Isten igéit és beszédeit használja arra, hogy az emberek hiányosságaival foglalkozzon, és hogy megítélje és nyilvánvalóvá tegye lázadó beállítottságukat, ami által elnyerik azt, amire szükségük van, megmutatva nekik, hogy Isten eljött az emberek közé. Ami a legfontosabb, a gyakorlati Isten által végzett munka az, hogy minden embert megszabadítson a Sátán befolyásától, kivezetve őket a szenny földjéről, eloszlatva a romlott beállítottságukat. A gyakorlati Isten által való megnyerés legmélyebb jelentősége abban rejlik, hogy képesek vagyunk a normális emberi mivoltot a gyakorlati Istennel mint példaképpel és modellel megélni, képesek vagyunk a gyakorlati Isten igéi és követelményei szerint cselekedni a legkisebb eltérés vagy elhajlás nélkül, élni bárhogyan is mondja, és képesek vagyunk elérni, bármit is kér. Ily módon fog Isten megnyerni téged. Amikor Isten megnyer téged, akkor nem csak tiéd a Szentlélek munkája, hanem elsősorban képes vagy a gyakorlati Isten követelményeinek megélésére. Pusztán az, hogy tiéd a Szentlélek munkája, nem jelenti azt, hogy életed van. A lényeg az, hogy képes vagy-e a gyakorlati Isten veled szemben támasztott követelményei szerint cselekedni, ami összefügg azzal, hogy meg tud-e nyerni téged Isten. A gyakorlati Isten testben végzett munkájának legfőbb értelmét ezek adják. Ez azt jelenti, hogy Isten azáltal nyer meg egy embercsoportot, hogy valóban és ténylegesen megjelenik testben, elevenen és élethűen, az emberek pedig látják, hogy ténylegesen a Lélek munkáját végzi testben, és példaként szolgál az emberek számára a testben. Isten testben való eljövetelének elsődleges célja, hogy lehetővé tegye az emberek számára Isten valódi tetteinek meglátását, hogy testi formát adjon a formátlan Léleknek, és hogy az emberek láthassák és megérinthessék Őt. Így azok, akiket Ő teljessé tesz, Ő általa fognak élni, Ő megnyeri őket, és az Ő szíve szerint valók lesznek. Ha Isten csak a mennyben szólt volna, és nem jött volna el ténylegesen a földre, akkor az emberek még mindig képtelenek lennének megismerni Istent; Isten cselekedeteiről csak üres elmélet alapján tudnának prédikálni, és nem rendelkeznének Isten igéivel mint valósággal. Isten elsősorban azért jött a földre, hogy példaként és modellként szolgáljon azok számára, akiket meg akar nyerni; csak így tudják az emberek ténylegesen megismerni Istent, megérinteni Istent és meglátni Őt, és csak így tudja őket Isten valóban megnyerni.

(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Tudnod kell, hogy a gyakorlati Isten Maga Isten)

Több megtekintése

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Leave a Reply

Megosztás

Nem

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren