Keresztény dal – Isten megjelent a világ keleti felén dicsőséggel (Kórusi himnusz)

31 március 2023

Isten az egész világegyetemben végzi a munkáját,

és keleten végtelenül dübörgő robajok hallatszanak,

megrázva minden nemzetet és felekezetet.

Isten hangja az, amely minden embert a jelenbe vezetett.

Isten minden embert meghódít a hangja által,

hogy belezuhanjon ebbe az áramlatba, és alávesse magát Neki,

mert Ő már régen visszavette dicsőségét az egész földről,

és újból kibocsátotta azt keleten.

Ki ne vágyna arra, hogy láthassa Isten dicsőségét?

Ki ne várná türelmetlenül az Ő visszatérését?

Ki ne szomjazna az Ő újbóli megjelenésére?

Ki ne sóvárogna kedvessége után?

Ki ne jönne a fényre?

Ki ne tekintené meg Kánaán gazdagságát?

Ki ne vágyakozna a Megváltó visszatérésére?

Ki ne imádná Őt, aki nagy hatalommal bír?

Isten hangja elterjed majd az egész földön;

Ő szembenéz majd választott népével, és több szót szól majd nekik.

Mint a hatalmas mennydörgések, amelyek megrázzák a hegyeket és a folyókat,

Isten úgy mondja majd szavait az egész világegyetemnek és az emberiségnek.

Ezért az Isten szájában lévő szavak az emberek kincsévé váltak,

és minden ember dédelgeti az Ő szavait.

A villámok Kelettől egészen nyugatig villámlanak.

Isten szavai olyanok, hogy az ember nem szívesen mond le róluk,

ugyanakkor kifürkészhetetlennek találja őket,

de annál inkább örvendezik nekik.

Minden ember örül és boldog, ünnepli Isten eljövetelét,

mintha épp egy csecsemő született volna.

Hangja által Isten minden embert Maga elé hoz.

Ezentúl Isten nyilvánosan belép az emberi fajba,

hogy eljöjjenek Őt imádni.

Az Általa sugárzott dicsőséggel és a szájában lévő szavakkal

Isten eléri, hogy minden ember Elé járuljon

és lássa, hogy a villámok keletről villámlanak.

Látni fogják, hogy Isten is leszállt a keleti „Olajfák hegyére”,

és hogy Ő már régóta a földön van,

de már nem a zsidók Fiaként, hanem a Kelet Villámaként.

Isten eltávozott az emberek közül,

majd dicsőséggel újra megjelent közöttük.

Isten az, Akit megannyi korszakkal ezelőtt imádtak,

és Ő az izraeliták által számtalan korszakkal ezelőtt elhagyott csecsemő is.

Mi több, Ő a jelenkor dicsőséges Mindenható Istene!

Járuljon mindenki Isten trónja elé,

és lássa dicsőséges arcát, hallja a hangját, és tekintse meg tetteit.

Ez Isten akaratának teljessége; ez az Ő tervének vége és csúcspontja,

valamint irányításának célja:

hogy minden nemzet imádja Istent, minden nyelv ismerje el Őt,

minden ember vesse Belé hitét, és minden nép engedelmeskedjék Neki,

minden ember vesse Belé hitét, és minden nép engedelmeskedjék Neki,

minden ember vesse Belé hitét, és minden nép engedelmeskedjék Neki!

Forrás: Kövesd a Bárányt és énekelj új dalokat

Több megtekintése

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Leave a Reply

Megosztás

Nem

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren