Isten napi igéi: Belépés az életbe | 547. szemelvény

Akikből hiányzik Isten megértése, azok sohasem képesek teljesen engedelmeskedni Istennek. Az ilyen emberek az engedetlenség fiai. Túl nagyravágyók, és túl sok bennük a lázadás, így eltávolodnak Istentől, és nem hajlandók elfogadni az Ő vizsgálatát. Az ilyen embereket nem könnyű tökéletesíteni. Egyes emberek megválogatják, hogy hogyan esznek és isznak Isten szavaiból, és hogy elfogadják-e azokat. Isten szavainak bizonyos részeit elfogadják, amelyek egybecsengenek saját elképzeléseikkel, amelyek pedig nem, azokat elutasítják. Ez nem a legnyilvánvalóbb lázadás és ellenállás Istennel szemben? Ha valaki éveken át hisz Istenben anélkül, hogy egy kicsit is kezdené Őt megérteni, az hitetlen. Azok hajlandók elfogadni Isten vizsgálatát, akik az Ő megértésére törekednek, akik hajlandók elfogadni az Ő szavait. Ők fogják elnyerni Isten örökségét és áldásait, és ők a legáldottabbak. Isten megátkozza azokat, akiknek a szívében nincs hely az Ő számára, megfenyíti az ilyen embereket, és elhagyja őket. Ha nem szereted Istent, Ő el fog fordulni tőled, és ha nem hallgatsz arra, amit mondok, akkor biztosra veheted, hogy Isten Lelke el fog fordulni tőled. Ha nem hiszed, próbáld ki! Ma elmagyarázom neked a gyakorlat egy útját, de rajtad múlik, hogy átülteted-e a gyakorlatba. Ha nem hiszel benne, ha nem ülteted át a gyakorlatba, akkor meglátod majd, hogy munkálkodik-e benned a Szentlélek! Ha nem törekszel Isten megértésére, a Szentlélek nem fog munkálkodni benned. Isten azokban munkálkodik, akik keresik és megbecsülik az Ő szavait. Minél inkább megbecsülöd Isten szavait, annál inkább munkálkodni fog benned az Ő Lelke. Minél inkább megbecsüli valaki Isten szavait, annál nagyobb az esélye arra, hogy Isten tökéletessé teszi őt. Isten azokat teszi tökéletessé, akik valóban szeretik Őt, és azokat teszi tökéletessé, akiknek a szíve békében van az Ő színe előtt. Megbecsülni Isten minden munkáját, megbecsülni az Istentől való megvilágosodást, megbecsülni Isten jelenlétét, megbecsülni Isten gondoskodását és védelmét, megbecsülni azt, ahogy Isten szavai a valóságoddá válnak, és gondját viselik az életednek – ez az, ami leginkább Isten szíve szerint való. Ha megbecsülöd Isten munkáját, vagyis ha megbecsülöd mindazt a munkát, amelyet Ő rajtad végzett, akkor Ő megáld téged, és mindenedet megsokasítja. Ha nem becsülöd meg Isten szavait, Ő nem fog munkálkodni benned, hanem csak soványka kegyelmet ad neked a hitedért, vagy csak csekély gazdagsággal áld meg téged, a családodat pedig csekély biztonsággal. Azon igyekezz, hogy Isten szavait tedd a valóságoddá, és hogy képes légy eleget tenni Neki és az Ő szíve szerint való lenni; ne csak azon igyekezz, hogy élvezd az Ő kegyelmét. Semmi nem fontosabb a hívők számára, mint részesülni Isten munkájában, elnyerni a tökéletességet és azokká válni, akik megteszik Isten akaratát. Ez a cél, amely felé törekedned kell.

Mindaz, amire az ember a Kegyelem Korában törekedett, mostanára elavult, mert most már magasabb a törekvés mércéje; a mostani cél magasztosabb, de egyúttal gyakorlatiasabb is; a mostani cél jobban képes kielégíteni az ember benső szükségletét. Az elmúlt korokban Isten nem úgy munkálkodott az embereken, ahogy ma teszi; nem beszélt hozzájuk annyit, mint ma, és velük szemben támasztott követelményei sem voltak olyan magasak, mint amit ma megkövetel. Hogy Isten most ezekről a dolgokról beszél hozzátok, azt mutatja, hogy Isten végső szándéka rátok, erre az embercsoportra összpontosul. Ha valóban azt akarod, hogy Isten tökéletessé tegyen, akkor erre törekedj központi célodként. Nem számít, hogy futkosol-e, kimeríted-e magad, feladatkört töltesz-e be, vagy hogy megkaptad-e Isten megbízását, a cél mindig az, hogy tökéletessé válj, és eleget tegyél Isten akaratának, hogy elérd ezeket a célokat. Ha valaki azt mondja, hogy ő nem törekszik az Isten általi tökéletessé válásra vagy az életbe való belépésre, hanem csak a testi békére és örömre törekszik, az a leginkább vak az emberek közül. Azok, akik nem az élet valóságára törekednek, hanem mindössze az örök életre törekednek az eljövendő világban és biztonságra ebben a világban, a leginkább vakok az emberek közül. Így hát mindent, amit teszel, azért tegyél, hogy Isten tökéletessé tegyen és megnyerjen magának.

A munka, amelyet Isten az emberekben végez, abban áll, hogy különböző szükségleteik szerint gondoskodik róluk. Minél nagyobb szabású egy ember élete, annál többet igényel, és annál többre törekszik. Ha ebben a szakaszban nincs semmi, amire törekednél, az azt bizonyítja, hogy a Szentlélek elhagyott téged. Mindazoktól, akik az életre törekednek, a Szentlélek sohasem fog elfordulni; az ilyen emberek mindig törekednek, és mindig sóvárgás van a szívükben. Az ilyen emberek sohasem elégednek meg a dolgok jelenlegi állapotával. A Szentlélek munkájának minden szakasza arra irányul, hogy hatást érjen el benned, de ha önelégültté válsz, ha nincsenek többé szükségleteid, ha nem fogadod el többé a Szentlélek munkáját, akkor Ő el fog fordulni tőled. Az embereknek mindennap szükségük van Isten vizsgálatára; mindennap bőséges gondoskodásra van szükségük Istentől. Kibírják az emberek anélkül, hogy mindennap egyenek és igyanak Isten szavából? Ha valaki mindig úgy érzi, hogy nem tud eleget enni és inni Isten szavából, ha mindenkor ezt keresi, éhezi és szomjazza, a Szentlélek mindig munkálkodni fog benne. Minél inkább vágyakozik valaki, annál több gyakorlati eredmény származhat a vele való közösségből. Minél intenzívebben keresi valaki az igazságot, annál gyorsabban ér el növekedést az életében, ami tapasztalatban gazdaggá és Isten házának tehetős lakójává teszi őt.

(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Isten tökéletessé teszi az Ő szíve szerint valókat)

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Kapcsolódó tartalom

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren